Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6810

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Sociaal verzekerden in het buitenland - Controle - Gezondheidstoestand - Arbeidsongeschiktheid - Lokale controlediensten - Controlearts

sociale zekerheid
Belgen in het buitenland
arbeidsongeschiktheid

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6810 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de staatssecretaris mij meedelen :

1) hoe door de Belgische socialezekerheidsinstellingen de gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid van Belgische sociaal verzekerden die zich in een ander land van de Europese Unie bevinden worden gecontroleerd?

2) hoe vaak er een beroep werd gedaan op de lokale controlediensten en hoe vaak een eigen controlearts naar het buitenland werd gestuurd?