Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6809

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Tarieven gezondheidszorgverstrekkers - Differentiatie EU-burgers en niet EU-burgers - Wettelijkheid - Stand van zaken

gezondheidsverzorging
buitenlandse staatsburger
bestedingen voor gezondheid

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6809 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Acht de geachte minister het wettig voor Belgische gezondheidszorgverstrekkers (artsen, ziekenhuizen, enz.) andere tarieven te hanteren voor mensen die geen burger zijn van de Europese Unie (EU) en/of niet in de EU sociaal verzekerd zijn?

Heeft zij kennis van zulke differentiaties?