Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3933

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Sociale Zekerheid - Onmogelijkheid te betalen - Verloren schuldvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers

schuldvordering
officiŽle statistiek
akkoordprocedure
sociale bijdrage
faillissement
geografische spreiding

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
27/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-3933 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gezond functioneren van ons socialezekerheidssysteem veronderstelt een correcte betaling van de bijdrages door de werkgevers en een corresponderende goede bijdrageÔnning door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Toch moet vastgesteld worden dat werkgevers soms nalatig zijn in het tijdig betalen van hun bijdragen. Tevens kunnen er redenen bestaan in hoofde van de RSZ om betalingsfaciliteiten toe te staan. Een aantal gevallen van niet-betaling van bijdragen en zelfs het verloren gaan van de rechtsvordering op de debiteuren bedreigen echter in ernstige mate het solidariteitssysteem waarop onze sociale zekerheid gebouwd is.

Ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijk akkoord, kan het voorkomen dat de RSZ definitief geconfronteerd wordt met de onmogelijkheid over te gaan tot de inning van verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en/of verwijlinteresten.

Hierover volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven voor welk bedrag elk jaar van vorig decennium dergelijke schuldvorderingen van de RSZ verloren gingen?

2) Kan zij aangeven hoe de spreiding is over de provincies/gewesten waarin de werkgevers/debiteuren gevestigd zijn?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2012 :

U vindt hieronder de elementen van antwoord op uw vraag:

1)     Voor de periode 2006-2010 werd een bedrag van 1 382 504 693,05 euro(€) aan schuldvorderingen op werkgevers/debiteuren definitief oninbaar verklaard ten gevolge van faillissement, “onvermogen” en gerechtelijk akkoord.

GLOBAAL

Totaal

2006

207.373.282,90 €

2007

298.622.145,14 €

2008

279.675.023,83 €

2009

326.839.732,67 €

2010

269.994.508,51 €

TOTAAL

1.382.504.693,05€

De verdeling per jaar over elke categorie vindt u als bijlage, waarbij het bedrag opgedeeld wordt in bijdragen (B), bijdrageopslagen (b), intresten op de verschuldigde bijdragen (i) en gerechtskosten (GK).

De categorie “onvermogen” bevat enerzijds de effectief onvermogend verklaarde natuurlijke personen en anderzijds de rechtspersonen “vereffend zonder aktief”. Bijgaande tabel geeft voor zover dienstig ook de verdeling tussen deze twee specifieke categorieën weer.

De categorie « gerechtelijk akkoord  » bevat de rubrieken akkoord zowel in de zin van de gecoördineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk akkoord als in de zin van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

2) Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar met betrekking tot de spreiding van deze oninbaar verklaarde schuldvorderingen over de provincies/gewesten waarin de werkgevers/debiteuren gevestigd zijn.

Annexe-Bijlage 1:

"Onvermogen" - Insolvabilité

n

B

b

i

GK

Totaal - Total

2006

178

2.083.112,84 €

334.303,54 €

1.617.240,45 €

128.587,56 €

4.163.244,39 €

2007

488

15.743.171,61 €

2.499.408,13 €

15.645.951,82 €

378.544,40 €

34.267.075,96 €

2008

647

32.350.783,07 €

6.333.392,37 €

34.744.261,44 €

538.346,51 €

73.966.783,39 €

2009

323

12.675.250,47 €

2.462.557,80 €

14.128.715,87 €

324.377,88 €

29.590.902,02 €

2010

287

7.919.325,21 €

1.208.523,50 €

8.912.573,41 €

271.852,43 €

18.312.274,55 €

TOTAAL- TOTAL

1923

70.771.643,20 €

12.838.185,34 €

75.048.742,99 €

1.641.708,78 €

160.300.280,31 €

 

Conc/GA/ - Concordat

n

B

b

i

GK

Totaal - Total

2006

18

925.125,99 €

120.974,76 €

902.011,40 €

17.836,13 €

1.965.948,28 €

2007

30

5.643.059,73 €

649.336,36 €

7.588.199,42 €

32.141,82 €

13.912.737,33 €

2008

40

18.249.124,94 €

2.981.088,06 €

32.026.254,06 €

39.719,17 €

53.296.186,23 €

2009

22

4.498.411,89 €

792.898,50 €

11.899.174,25 €

23.802,49 €

17.214.287,13 €

2010

16

490.564,73 €

103.822,67 €

170.283,37 €

17.347,55 €

782.018,32 €

TOTAAL - TOTAL

126

29.806.287,28 €

4.648.120,35 €

52.585.922,50€

130.847,16 €

87.171.177,29 €

 

GLOBAAL - Global

n

B

b

i

GK

Totaal - Total

2006

4640

164.826.760,65 €

19.699.296,84 €

19.143.364,09 €

3.703.861,32 €

207.373.282,90 €

2007

5942

220.310.284,64 €

28.673.989,77 €

44.840.099,96 €

4.797.770,77 €

298.622.145,14 €

2008

4882

171.971.713,95 €

24.497.303,59 €

79.732.693,74 €

3.473.312,55 €

279.675.023,83 €

2009

5729

238.300.875,25 €

33.598.276,15 €

49.698.945,85 €

5.241.635,42 €

326.839.732,67 €

2010

4754

214.258.421,06 €

25.056.721,54 €

26.648.191,83 €

4.031.174,08 €

269.994.508,51 €

TOTAAL-TOTAL

25947

1.009.668.055,55 €

131.525.587,89 €

220.063.295,47 €

21.247.754,14 €

1.382.504.693,05 €

Annexe- Bijlage 2:

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

116

1.849.955,97 €

280.711,34 €

1.475.916,59 €

71.541,56 €

3.678.125,46 €

PP - insolvabilité

62

233.156,87 €

53.592,20 €

141.323,86 €

57.046,00 €

485.118,93 €

2006

Totaal-Total

178

2.083.112,84 €

334.303,54 €

1.617.240,45 €

128.587,56 €

4.163.244,39 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

484

15.719.984,34 €

2.491.364,41 €

15.542.277,33 €

375.589,99 €

34.129.216,07 €

NP- Onvermogen

PP - insolvabilité

4

23.187,27 €

8.043,72 €

103.674,49 €

2.954,41 €

137.859,89 €

2007

Totaal-Total

488

15.743.171,61 €

2.499.408,13 €

15.645.951,82 €

378.544,40 €

34.267.075,96 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

643

32.249.956,91 €

6.320.939,63 €

34.617.541,60 €

531.743,68 €

73.720.181,82 €

NP- Onvermogen

PP - insolvabilité

4

100.826,16 €

12.452,74 €

126.719,84 €

6.602,83 €

246.601,57 €

2008

Totaal-Total

647

32.350.783,07 €

6.333.392,37 €

34.744.261,44 €

538.346,51 €

73.966.783,39 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

299

12.561.345,24 €

2.436.607,98 €

14.081.620,86 €

308.892,02 €

29.388.466,10 €

NP- Onvermogen

PP - insolvabilité

24

113.905,23 €

25.949,82 €

47.095,01 €

15.485,86 €

202.435,92 €

2009

Totaal-Total

323

12.675.250,47 €

2.462.557,80 €

14.128.715,87 €

324.377,88 €

29.590.902,02 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

209

6.953.538,50 €

1.040.125,63 €

7.618.246,27 €

165.406,15 €

15.777.316,55 €

NP- Onvermogen

PP - insolvabilité

78

965.786,71 €

168.397,87 €

1.294.327,14 €

106.446,28 €

2.534.958,00 €

2010

Totaal-Total

287

7.919.325,21 €

1.208.523,50 €

8.912.573,41 €

271.852,43 €

18.312.274,55 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

B

b

i

GK

Totaal-Total

RP - Vereffend ZA

PM – Liquidation sans actif

1751

69.334.780,96 €

12.569.748,99 €

73.335.602,65 €

1.453.173,40 €

156.693.306,00 €

NP- Onvermogen

PP - insolvabilité

172

1.436.862,24 €

268.436,35 €

1.713.129,34 €

188.535,38 €

3.606.963,31 €

TOTAAL-TOTAL

Totaal-Total

1923

70.771.643,20€

12.838.185,34€

75.048.731,99 €

1.641.708,78 €

160.300.269,31 €