Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Clippele Olivier" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen (Autopiraterij) (2-582)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698 2-16 p. 698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 911-913 2-20 p. 911-913 (PDF)
"Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen (Autopiraterij) (2-583)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701 2-16 p. 701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500 2-30 p. 1500 (PDF)
  Bul. 2-38
p. 1895-1896 2-38 p. 1895-1896 (PDF)
"Kleine risico's" - "Alle risico's" - Overgang van het statuut van zelfstandige naar dat van werknemer (2-760)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 951 2-21 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1075-1076 2-23 p. 1075-1076 (PDF)
Aangifte van nalatenschap - Boetes in het geval van weglating van activa (Bedrag van de boete - Rechtszekerheid) (2-1579)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2242 2-44 p. 2242 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2424-2425 2-46 p. 2424-2425 (PDF)
Aangifte van nalatenschap - Termijn voor het indienen ervan (2-1711)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2717-2718 2-51 p. 2717-2718 (PDF)
Accountants en belastingconsulenten - Toegang tot het beroep (Uitvoeringsmaatregelen betreffende de examens en de stage) (2-1853)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2621-2622 2-50 p. 2621-2622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2825-2826 2-52 p. 2825-2826 (PDF)
Administratie van de Registratie - Bijzondere wet van 13 juli 2001 - Toepassing (Bevoegdheidsconflict - Artikel 38 van het Wetboek der successierechten - Fiscale woonplaats van de overledene) (2-1822)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2614-2615 2-50 p. 2614-2615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2902-2903 2-53 p. 2902-2903 (PDF)
Advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen - Toepasbaarheid op fiscaal vlak (2-1084)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1466 2-30 p. 1466 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1841 2-37 p. 1841 (PDF)
Afschrift van het registratierelaas - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie (2-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2855 2-53 p. 2855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3092-3093 2-56 p. 3092-3093 (PDF)
Aftrek van de heffingsgrondslag van de inkomsten van de aftekbare BTW (Aftrekbaarheid als bedrijfsuitgave van niet-afgetrokken BTW) (2-2382)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3396 2-61 p. 3396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3547 2-63 p. 3547 (PDF)
Aftrekbaarheid van beroepskosten - Commissies uitbetaald aan in het buitenland gevestigde verkrijgers - Vervaldatum voor het indienen van fiches en opgaven - Principes van goed bestuur (2-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1014 2-22 p. 1014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1627-1628 2-33 p. 1627-1628 (PDF)
Afzonderlijke aanslag op een aantal uitgaven - Artikel 219 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen (Verworpen uitgaven) (2-867)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1268 2-27 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3856-3857 2-69 p. 3856-3857 (PDF)
Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord (Uitdrukking "federale overheid" versus "federale staat") (2-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3320-3321 2-60 p. 3320-3321 (PDF)
Akten van ondernemingen - Publicatie (Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Europese economische samenwerkingsverbonden) (2-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2241 2-44 p. 2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2402-2403 2-46 p. 2402-2403 (PDF)
Akten van vennootschappen - Publicatiekosten Staatsblad - Aanpassing - Informatietermijnen (2-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340-341 2-9 p. 340-341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 431-432 2-10 p. 431-432 (PDF)
Ambtenaren - Tweetaligheid - Aanmoediging (Brusselse buitendiensten van de ministeries, vooral bij FinanciŽn) (2-1838)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2649-2650 2-50 p. 2649-2650 (PDF)
Auto's - Verzekeringen (Voertuigen zonder verzekering) (2-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1559 2-32 p. 1559 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1680-1681 2-34 p. 1680-1681 (PDF)
BTW - Aftrek van BTW bij de wederverkoop van een gebouw (2-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1647 2-34 p. 1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2019 2-40 p. 2019 (PDF)
BTW - BTW-identificatie van een stichting van openbaar nut (2-2381)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3396 2-61 p. 3396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3721 2-66 p. 3721 (PDF)
BTW - Begrip "gebouw" (Permanent bevestigde machine) (2-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1648 2-34 p. 1648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1714-1715 2-35 p. 1714-1715 (PDF)
BTW - Beheer voor derden (Pensioenfondsen; collectieve belegging van waardepapieren; portefeuille met waardepapieren - Commissarissen voor rekening) (2-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2616 2-50 p. 2616 (PDF)
BTW - Boekhouding van belastingplichtigen - Inkomstenjournaal (2-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2987 2-55 p. 2987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3798-3800 2-68 p. 3798-3800 (PDF)
BTW - Boetes - Bezwaar - Opschortend effect en houding van de ontvangers (2-2622)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3928-3929 2-70 p. 3928-3929 (PDF)
BTW - Boetes - Wijze van meedelen - Gebrek aan transparantie (2-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 703 2-16 p. 703 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 830-831 2-18 p. 830-831 (PDF)
BTW - Buitenlandse BTW-plichtige - Informatiekantoor in BelgiŽ (Huur van roerende goederen bij buitenlandse verhuurder of advies vanuit het buitenland) (2-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 798 2-18 p. 798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1172-1173 2-25 p. 1172-1173 (PDF)
BTW - Buitenlandse bedrijven die in BelgiŽ over een stabiele vestiging beschikken (Begrip "stabiele vestiging") (2-2384)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3396 2-61 p. 3396 (PDF)
BTW - Factuur - Verplichte vermeldingen - Kortingen (2-364)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 399 2-10 p. 399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 551-552 2-12 p. 551-552 (PDF)
BTW - Gebouwen - Vruchtgebruik (2-1842)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2616 2-50 p. 2616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3347-3348 2-60 p. 3347-3348 (PDF)
BTW - Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (BTW op verrichtingen inzake beheer - Buitenlandse bevek's) (2-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 799 2-18 p. 799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2012-2014 2-40 p. 2012-2014 (PDF)
BTW - Gemengd gebruik van een voertuig (2-463)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 508-509 2-12 p. 508-509 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 924-925 2-20 p. 924-925 (PDF)
BTW - Geschillen - Bewarend beslag door de fiscus - Gerechtelijke controle (Arrest van het Europees Hof van Justitie) (2-653)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 800 2-18 p. 800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1177-1178 2-25 p. 1177-1178 (PDF)
BTW - Inning (2-1283)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1809-1810 2-37 p. 1809-1810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2277-2279 2-44 p. 2277-2279 (PDF)
BTW - Intracommunautaire aankoop van een voertuig - Betalingsbewijs inzake BTW (2-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 799 2-18 p. 799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 932-933 2-20 p. 932-933 (PDF)
BTW - Leningen en uitgifte van aandelen (Aftrekbaarheid van BTW of kosten inzake raadgeving en audits en van BTW op kosten om een lening te krijgen) (2-651)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 800 2-18 p. 800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1176-1177 2-25 p. 1176-1177 (PDF)
BTW - Levering van vervangingsgoederen (2-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1647 2-34 p. 1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1844 2-37 p. 1844 (PDF)
BTW - Leveringen die diplomatieke vrijstelling krijgen (2-365)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 399 2-10 p. 399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2405-2406 2-46 p. 2405-2406 (PDF)
BTW - Machines en masten (Telecommunicatiemast : roerend of onroerend goed ?) (2-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1647 2-34 p. 1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1844-1845 2-37 p. 1844-1845 (PDF)
BTW - Makelaarsbemiddeling bij aankoop van een onroerend goed (Makelaar gevestigd in het buitenland, maar onroerend goed in BelgiŽ gelegen) (2-1182)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1646 2-34 p. 1646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2018-2019 2-40 p. 2018-2019 (PDF)
BTW - Naamloze vennootschap van publiek recht - Belastingplicht (2-362)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 398 2-10 p. 398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 923-924 2-20 p. 923-924 (PDF)
BTW - Onroerende voorheffing - Verhuur (BTW op de terugbetaling door de huurder van de onroerende voorheffing gedragen door de verhuurder) (2-1472)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2054 2-41 p. 2054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2151 2-42 p. 2151 (PDF)
BTW - Openbare instelling naar buitenlands recht - Plaats waar de dienst verricht wordt (Vaste inrichting in BelgiŽ - Belgische BTW op huur van roerende goederen) (2-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 798 2-18 p. 798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 931-932 2-20 p. 931-932 (PDF)
BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling (2-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1647 2-34 p. 1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2020 2-40 p. 2020 (PDF)
BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling met een gehuurd onroerend goed - Overdracht van de huurovereenkomst (Art. 11 en 18 BTW-wetboek) (2-655)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 800 2-18 p. 800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1179-1180 2-25 p. 1179-1180 (PDF)
BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen (Art. 11 en 18 BTW-wetboek) (2-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 800 2-18 p. 800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1178-1179 2-25 p. 1178-1179 (PDF)
BTW - Parkeerplaatsen - Vrijstelling (2-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2768-2769 2-52 p. 2768-2769 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3086-3087 2-56 p. 3086-3087 (PDF)
BTW - Plaats van verhuur van roerende goederen (In het buitenland gevestigde verhuurder - Computers bestemd voor onderwijsprestaties) (2-2383)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3396 2-61 p. 3396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3721-3722 2-66 p. 3721-3722 (PDF)
BTW - Prestaties van de bedrijfsrevisoren en de boekhouders (2-2380)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3396 2-61 p. 3396 (PDF)
BTW - Prestaties van niet in BelgiŽ doch in de EU gevestigde advocaten (2-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1014 2-22 p. 1014 (PDF)
BTW - Prestaties van reisbureaus - Aftrekbaarheid (Organisatie studiedagen in het buitenland) (2-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 800 2-18 p. 800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1177 2-25 p. 1177 (PDF)
BTW - Procedure inzake de inschrijving - Doeltreffendheid (2-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2376 2-46 p. 2376 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3864-3865 2-69 p. 3864-3865 (PDF)
BTW - Procedure voor de inschrijving van nieuwe BTW-plichtigen - Respect voor mandatarissen (Mededeling BTW-nummer) (2-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-60
p. 3316 2-60 p. 3316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3770-3771 2-67 p. 3770-3771 (PDF)
BTW - Sportclubs opgericht als vzw - Vrijstelling (2-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 398 2-10 p. 398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 550-551 2-12 p. 550-551 (PDF)
BTW - Tatoeages (2-397)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 553-554 2-12 p. 553-554 (PDF)
BTW - Vereffenaar van een vennootschap (Honoraria) (2-2628)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3898 2-70 p. 3898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-71
p. 3985 2-71 p. 3985 (PDF)
BTW - Verhuur van een onroerend goed (Terbeschikkingstelling aan handelaars van individuele, afgesloten ruimtes in een winkelcentrum in open lucht) (2-1183)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1646-1647 2-34 p. 1646-1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1714 2-35 p. 1714 (PDF)
BTW - Verhuur van machines (Permanent bevestigde uitrustingen en machines - Wederverkoop) (2-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1648 2-34 p. 1648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2020-2021 2-40 p. 2020-2021 (PDF)
BTW - Verkoop van een nieuw onroerend goed door een bedrijf, na aftrek van BTW (Terugstorten van BTW - Registratierechten) (2-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 799 2-18 p. 799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1173-1174 2-25 p. 1173-1174 (PDF)
BTW - Verkoop van gebouwde terreinen (Registratierechten op de prijs van het terrein) (2-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1014-1015 2-22 p. 1014-1015 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1437-1438 2-29 p. 1437-1438 (PDF)
BTW - Verkoop van goederen opgeslagen in een ander belastingentrepot dan een douane-entrepot (2-779)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1015 2-22 p. 1015 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1190-1192 2-25 p. 1190-1192 (PDF)
BTW - Versleten goederen (Afschrijving van goederen, bv. computers, die slechts enkele jaren meegaan - Opzettelijke vernietiging) (2-649)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 799 2-18 p. 799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1176 2-25 p. 1176 (PDF)
BTW - Wederverkoop door een belastingplichtige van een tweedehandsvoertuig - Occasionele verrichting (2-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 452-453 2-11 p. 452-453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 554-555 2-12 p. 554-555 (PDF)
BTW - Werk in onroerende staat (Opneming bij vergissing van BTW in een factuur) (2-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 799 2-18 p. 799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1174-1176 2-25 p. 1174-1176 (PDF)
BTW op de kosten van notariŽle akten (Basisakte met reglement van mede-eigendom) (2-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 240 2-7 p. 240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 546-547 2-12 p. 546-547 (PDF)
BTW- Kantinekosten (BTW-grondslag en -tarief) (2-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1647 2-34 p. 1647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1844 2-37 p. 1844 (PDF)
BTW-Wetboek - Bouwwerkzaamheden (Toepassing artikel 20 KB nr 1 ter uitvoering van het BTW-Wetboek) (2-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2615-2616 2-50 p. 2615-2616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3288-3291 2-59 p. 3288-3291 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Weigering om een authentieke akte te registreren - Toepassing van artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (Overdracht van een niet voor beroepsdoeleinden gebruikt onroerend goed) (2-1420)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1971-1972 2-40 p. 1971-1972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2415-2416 2-46 p. 2415-2416 (PDF)
Belastbaar voordeel in natura - Ter beschikking stellen van een wagen - Afgesloten akkoorden waarop teruggekomen wordt (2-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2243-2244 2-44 p. 2243-2244 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3023 2-55 p. 3023 (PDF)
Belasting van natuurlijke personen - Bezwaar - Bevoegdheden van de directeur (Wegens onwetendheid onverstandig bezwaar - Verzwaring van de belasting) (2-2455)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590-3591 2-64 p. 3590-3591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3807-3808 2-68 p. 3807-3808 (PDF)
Belastingaangiften van derden - Beroepsfiscalisten - Vereenvoudiging van de procedure (2-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 953-954 2-21 p. 953-954 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1626-1627 2-33 p. 1626-1627 (PDF)
Belastingaangiften voor het aanslagjaar 2001 - Uiterste indieningsdatum (Verwarring geschapen door tegenstrijdige berichten) (2-1477)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2054-2055 2-41 p. 2054-2055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2536-2537 2-48 p. 2536-2537 (PDF)
Belastingen - Minst belastbare weg - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaar (2-1912)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2768 2-52 p. 2768 (PDF)
Belastingen in het algemeen - Beslag onder derden - Gelijkheidsbeginsel (Toepasselijkheid op de fiscale wetgevingen van het grondwettelijke gewaarborgd gelijkheidsbeginsel) (2-1911)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2768 2-52 p. 2768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3488-3490 2-62 p. 3488-3490 (PDF)
Belastingen in het algemeen - Juridische hiŽrarchische rangorde tussen de Grondwet en de wetten van openbare orde (2-1909)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2767 2-52 p. 2767 (PDF)
Beleggingsfondsen - Fiscale transparantie - Meerwaarden en minderwaarden (Fiscaliteit van de inkomsten die het fonds heeft ontvangen en van de meer- of minderwaarden die de deelnemers van het fonds hebben gerealiseerd) (2-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2245-2246 2-44 p. 2245-2246 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3020-3022 2-55 p. 3020-3022 (PDF)
Belgische buitenlandse handel - Promotie - Protocollaire bezoeken (Campagne die tot doel heeft ons land als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders aan te prijzen) (2-2596)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-68
p. 3785 2-68 p. 3785 (PDF)
Belgische studenten - Inschrijving in het bevolkingsregister van een ander gewest dan het hunne - Onmogelijkheid (Brussels of Waals student die zijn studies van de derde cyclus in Vlaanderen doet) (2-1710)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2581-2582 2-49 p. 2581-2582 (PDF)
Benoeming van notarissen - Wet van 4 mei 1999 - Taalstelsel - Discriminatie (Aspirant-kandidaat-notaris die inspanningen leverde om tweetalig te zijn) (2-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795-796 2-18 p. 795-796 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 877-879 2-19 p. 877-879 (PDF)
Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants - Beroepsaanprakelijkheidsverzekering voor particulieren (Overstap van het ene professioneel instituut naar het andere - Belastingconsulent) (2-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1235-1236 2-26 p. 1235-1236 (PDF)
Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - Ontslag (2-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1044-1045 2-22 p. 1044-1045 (PDF)
Beroepsonkosten - Interpretatie van de term "gedragen" (Art. 49 WIB) (2-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2180 2-43 p. 2180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2714-2715 2-51 p. 2714-2715 (PDF)
Bestrijding van het witwassen van geld - In omloop brengen van briefjes van 500 euro (Uitgifte briefje van 1 euro)(2-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2282-2283 2-44 p. 2282-2283 (PDF)
Bezwaarschriften ingediend door de erfgenamen van een belastingplichtige - Gebrek aan motivering (2-1289)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1810 2-37 p. 1810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3546 2-63 p. 3546 (PDF)
Boetes betaald door de werkgever - Aftrekbaarheid (2-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 685-686 2-15 p. 685-686 (PDF)
Burgerlijk Wetboek inzake successierechten - Toepassing van artikel 555 door de ontvangers van de dienst der Registratie (Vergoeding voor bouw op andermans grond) (2-1446)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1972-1973 2-40 p. 1972-1973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2416-2418 2-46 p. 2416-2418 (PDF)
Burgerlijke vennootschappen - Financieel plan - Artikel 120quater van de gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen - Faillissement (2-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1019 2-22 p. 1019 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1089-1090 2-23 p. 1089-1090 (PDF)
Collectieve overeenkomsten - Beroepskosten - Advokaten - Gerechtsdeurwaarders - Professionele vennootschap (artt. 49 en 50 WIB 1992)(2-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 239 2-7 p. 239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 544-545 2-12 p. 544-545 (PDF)
Community policing (Probleem van de onveiligheid - Jeugddelinquentie - Misdrijven te wijten aan alcohol- of drugsproblemen - Etnische getto's) (2-733)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 47-53 2-190 p. 47-53 (PDF)
De Nationale Delcrederedienst (Werking - Benoeming van de directeur-generaal en van de raad van bestuur) (2-588)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 41-43 2-159 p. 41-43 (PDF)
De Post - Sluitingsuren - Loket Brussel X in het Zuidstation (2-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2186 2-43 p. 2186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2285 2-44 p. 2285 (PDF)
De bepaling van de pachtprijzen voor landbouwgronden en hoevegebouwen (Samenstelling en werking van de pachtprijzencommissies - Rendabiliteit van de landbouwbedrijven - Fiscale druk voor de grondeigenaar) (2-565)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 76-80 2-148 p. 76-80 (PDF)
De beslissing van de administratie van FinanciŽn om het kadastraal inkomen te controleren bij de aankoop van een bescheiden woning (2-611)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De boeten op de successierechten (Financiering van de gewesten - Hervorming van de tarieven van de successierechten) (2-124)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-27
p. 18-20 2-27 p. 18-20 (PDF)
De buitenlandse roerende inkomsten en misbruik van vertrouwen ("KB-Lux-dossier" - Onderzoek van het belastingdossier van belastingplichtigen - Buitengewone verjaringstermijn van vijf jaar) (2-280)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-54
p. 17-18 2-54 p. 17-18 (PDF)
De discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten (Zelfstandigen) (2-170)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-32
p. 25-26 2-32 p. 25-26 (PDF)
De eventuele splitsing van de Nationale Orde van Advocaten (Probleem te Brussel) (2-113)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 25-27 2-26 p. 25-27 (PDF)
De handelsmissie in China onder leiding van de eerste minister (Begeleiding van bedrijven - CoŲrdinatie tussen de Federale Staat en de Gewesten) (2-772)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-201
p. 36-39 2-201 p. 36-39 (PDF)
De herschatting van de kadastrale inkomens (Te koop aangeboden bescheiden woningen) (2-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-193
p. 62-64 2-193 p. 62-64 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De nieuwe procedure voor de inschrijving van de nieuwe vennootschappen bij de BTW-administratie (Beoordeling van de reŽle economische activiteit van een bedrijf - Strijd tegen BTW-carrousels) (2-777)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-207
p. 10-13 2-207 p. 10-13 (PDF)
De opsplitsing van de nationale orde van advocaten (2-367)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 16-17 2-76 p. 16-17 (PDF)
De organisatie van handelsmissies van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel met Prins Filip in 2002 (Inschrijving van ondernemingen bij gewestelijke loketten - Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-858)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-180
p. 8-9 2-180 p. 8-9 (PDF)
De politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie (Artikel 88 Grondwet) (2-716)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 54-57 2-184 p. 54-57 (PDF)
De promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden (Overdracht van bevoegdheden - Vervanging van de BDBH door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, instrument ter coŲrdinatie van het gewestelijk beleid voor de exportbevordering - Opdrachten en bevoegdheden van het Agentschap - Statuut - Financiering - Informatie en documentatie - Rol van de handelsattachťs - Rechtstreeks contact met de ondernemingen) (2-434)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 44-49 2-108 p. 44-49 (PDF)
De regionalisering van de registratierechten (2-354)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-74
p. 21-22 2-74 p. 21-22 (PDF)
De successierechten en de juiste raming van de activa in roerende waarden (Mensen die het slachtoffer zijn van een ineenstorting van de aandelenkoersen) (2-861)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 51-53 2-231 p. 51-53 (PDF)
De systematische herziening van het kadastraal inkomen van te koop aangeboden bescheiden woningen (2-609)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De termijn die vanaf het aanslagjaar 1999 van toepassing is voor het indienen van een bezwaarschrift betreffende de vennootschapsbelasting (2-159)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-32
p. 13-14 2-32 p. 13-14 (PDF)
De toepasbaarheid van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 en de bescherming van de titel van belastingconsulent (Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - Tabel van de belastingconsulenten) (2-220)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-40
p. 17-19 2-40 p. 17-19 (PDF)
De uitvoering van een regularisatieverrichting voor financiŽle beleggingen in het buitenland (Invoering van een uniforme belasting van financiŽle beleggingen in de EU) (2-406)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-83
p. 14-15 2-83 p. 14-15 (PDF)
De waardering van beveks in de aangifte van nalatenschap in tijden van grote beursvolatiliteit (2-1120)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-241
p. 20-21 2-241 p. 20-21 (PDF)
De waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen in een aangifte van nalatenschap (2-733)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 13-14 2-155 p. 13-14 (PDF)
De wijziging van de procedure voor de afgifte van kadastrale uittreksels voor bescheiden woningen waarvan het kadastraal inkomen gelijk is aan of lager is dan 30.000 frank (Herschatting van het kadastraal inkomen i.g.v. aanpassingswerken - Nieuwe procedure ter bescherming van de kandidaat-koper van een bescheiden woning : registratie van de verkoopakte tegen het gewone tarief van het registratierecht met teruggave van de te veel betaalde rechten wanneer het kadastraal inkomen definitief wordt vastgelegd) (2-602)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-112
p. 18-19 2-112 p. 18-19 (PDF)
Delcredere - Regionalisering (Oprichting van een vernieuwde raad van bestuur en ťťn enkel nieuw algemeen bestuur) (2-2777)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3873 2-69 p. 3873 (PDF)
Economische beroepen - Inschrijving op het Tableau van de belastingconsulenten - Verzekering beroepsaansprakelijkheid - Schrapping van het tableau van de boekhouders (2-667)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 852-853 2-19 p. 852-853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 937-938 2-20 p. 937-938 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer de Clippele, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Euro 2000 - Kostprijs voor de overheid (Voetbalkampioenschap) (2-580)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698 2-16 p. 698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1125-1126 2-24 p. 1125-1126 (PDF)
Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden (2-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782-3783 2-68 p. 3782-3783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4129-4131 2-73 p. 4129-4131 (PDF)
Faillissement van een bedrijf - Vergoeding - Bedrijfsvoorheffing - Boeking (2-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1927-1928 2-39 p. 1927-1928 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3662-3663 2-65 p. 3662-3663 (PDF)
Familiebedrijven (BVBA's) - Aftrek van kosten (Bedrijfsvoorheffing betekend op het netto of bruto-inkomen) (2-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1269-1270 2-27 p. 1269-1270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1440-1441 2-29 p. 1440-1441 (PDF)
FinanciŽle situatie van Sabena (2-1137)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1521 2-31 p. 1521 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1584-1585 2-32 p. 1584-1585 (PDF)
Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen (2-2176)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3119 2-57 p. 3119 (PDF)
Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen (2-2177)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3119 2-57 p. 3119 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3354-3355 2-60 p. 3354-3355 (PDF)
Fiscale administratie - Verzending van documenten aan de belastingplichtigen (Inkomstenbelastingen : aangifteformulieren en fiches - Aanslagbiljetten) (2-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573-574 2-13 p. 573-574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-22
p. 1046-1047 2-22 p. 1046-1047 (PDF)
Fiscale hervorming - Belasting op de liquidatie-uitkeringen (Roerende voorheffing - Verrichtingen gelijkgesteld met een vereffening - Binnenlandse en buitenlandse vennootschappen) (2-2623)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3895-3896 2-70 p. 3895-3896 (PDF)
Fiscale kennisgevingen van de notarissen - Bevoegd ontvangkantoor (Hypothecaire inschrijving) (2-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1749-1750 2-36 p. 1749-1750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3019-3020 2-55 p. 3019-3020 (PDF)
Fiscaliteit - Belastingplichtige voor de rechtbank - Termijn van drie maanden (2-1284)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1810 2-37 p. 1810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2279-2280 2-44 p. 2279-2280 (PDF)
Gerechtelijke organisatie op fiscaal vlak - Wet van 23 maart 1999 - Overgangsbepalingen - Verschillende behandeling (Procedure inzake bezwaarschriften) (2-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1210-1212 2-26 p. 1210-1212 (PDF)
Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortgangscontrole van het dossier (Geweld tegen kinderen, tussen partners en tegen bejaarden - Processen-verbaal en slachtofferhulp) (2-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1334-1335 2-28 p. 1334-1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1836-1839 2-37 p. 1836-1839 (PDF)
Goederen voor gemengd gebruik - Fiscale behandeling (BTW op verkoopprijs van een wagen voor gemengd gebruik) (2-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2180-2182 2-43 p. 2180-2182 (PDF)
Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economisch belang - Deponering van statuten (2-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456-2457 2-47 p. 2456-2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2710-2711 2-51 p. 2710-2711 (PDF)
Haar plannen na de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Omzetting van een Europese richtlijn m.b.t. veiligheidscoordinatoren in onze wetgeving) (2-88)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-24
p. 7-8 2-24 p. 7-8 (PDF)
Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden (Vrije beroepen) (2-586)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 719 2-16 p. 719 (PDF)
Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden (Vrije beroepen) (2-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701-702 2-16 p. 701-702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1782-1783 2-36 p. 1782-1783 (PDF)
Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden (Vrije beroepen) (2-588)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 733-734 2-16 p. 733-734 (PDF)
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (Statuut - Financiering - Overleg met de exportindustrie - Aantal personeelsleden - Internationale beurzen - Overbrenging van de zetel van bedrijven van Brussel naar het Vlaamse of Waalse Gewest en splitsing van de sociale zekerheid) (2-707)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 14-18 2-181 p. 14-18 (PDF)
Het getuigschrift van basiskennis van het bedrijfsbeheer als vereiste tot nieuwe inschrijvingen in het handelsregister (2-97)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-34
p. 49-51 2-34 p. 49-51 (PDF)
Het nadeel dat voor de werknemers ontstaat wanneer de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet betaalt (Belasting op ontslagvergoeding - Toepassing administratieve rondzendbrieven) (2-746)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-193
p. 64-66 2-193 p. 64-66 (PDF)
Het oprichten van een databank van huurders (2-1148)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-247
p. 31-35 2-247 p. 31-35 (PDF)
Het plan van de regering om de risicodekking bij natuurrampen op te nemen in de brandverzekering (2-47)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-18
p. 22-23 2-18 p. 22-23 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning (Schijnhuwelijken) (2-899)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 33-36 2-241 p. 33-36 (PDF)
Industrieterreinen - Bepaling van het kadastraal inkomen (2-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 169-170 2-5 p. 169-170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 822-823 2-18 p. 822-823 (PDF)
Inkomen van onroerende goederen - Handelshuur - Belasting hoger dan de werkelijke bruto-huurprijs (2-114)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 108-109 2-3 p. 108-109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-5
p. 184-185 2-5 p. 184-185 (PDF)
Inkomstenbelasting - Richtlijnen van de administratie - Bulletin der belastingen (2-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 171 2-5 p. 171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2080 2-41 p. 2080 (PDF)
Inkomstenbelasting - Roerende voorheffing op de liquidatieuitkering (Wet van 23 oktober 1991 versus wet van 24 december 2002) (2-2620)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3894 2-70 p. 3894 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Administratieve geschillen - Afstand door de belastingplichtige (Formulering) (2-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 953 2-21 p. 953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1188-1189 2-25 p. 1188-1189 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Beslechting van geschillen - Rol van de gewestelijke directeurs van Belastingen (2-142)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 170-171 2-5 p. 170-171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2330-2331 2-45 p. 2330-2331 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Commissies - Aftrekbaarheid - Niet-inwoners als verkrijgers (2-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1015-1016 2-22 p. 1015-1016 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1578-1580 2-32 p. 1578-1580 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaren - Artikel 335 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (2-1910)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2767-2768 2-52 p. 2767-2768 (PDF)
Inschrijving op het Tableau van de belastingconsulenten - Onderzoek van de kandidaturen - Stand van zaken (2-581)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 706 2-16 p. 706 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1145-1146 2-24 p. 1145-1146 (PDF)
Instituut der bedrijfsrevisoren - Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - Onverenigbaarheid (Verdeling van de beroepen van revisor en accountant over twee verschillende Instituten - Discriminatie) (2-2456)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3592 2-64 p. 3592 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-66
p. 3697-3698 2-66 p. 3697-3698 (PDF)
Invoering van de wettelijke samenwoning - Bijzondere maatregelen van bekendmaking (2-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 183-184 2-5 p. 183-184 (PDF)
Kadastraal inkomen - Herziening - Uitreiking van de uittreksels (bij aanvraag om vermindering van de registratierechten) (2-2411)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3503 2-62 p. 3503 (PDF)
Kadastraal inkomen - Herziening door de administratie (2-172)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 207 2-6 p. 207 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 823-825 2-18 p. 823-825 (PDF)
Kamers van ambachten en neringen - Getuigschrift kennis van bedrijfsbeheer (2-64)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 79-80 2-2 p. 79-80 (PDF)
Kantoor der hypotheken - Identificatienummer in het Rijksregister - Mededeling door de notaris - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 237 2-7 p. 237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 301-302 2-8 p. 301-302 (PDF)
Kantoor der hypotheken - Weigering om het nummer van het Rijksregister mee te delen aan de notaris - Gevolgen (2-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 241 2-7 p. 241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 547 2-12 p. 547 (PDF)
Kennisgeving over de fiscale toestand door notarissen - Bevoegd ontvangkantoor (hypothecaire inschrijving) (2-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 452 2-11 p. 452 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 647-648 2-14 p. 647-648 (PDF)
Maatschappelijke zetel van de vennootschappen - DomiciliŽring bij een derde (Bedrijfsrevisoren en accountants) (2-584)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 719 2-16 p. 719 (PDF)
Maatschappelijke zetel van de vennootschappen - DomiciliŽring bij een derde (Bedrijfsrevisoren en accountants) (2-585)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 707 2-16 p. 707 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 936-937 2-20 p. 936-937 (PDF)
Magistraten - Aanwerving - Examen over fiscaal recht (2-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3744-3745 2-67 p. 3744-3745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3808-3809 2-68 p. 3808-3809 (PDF)
Minuten van notariŽle akten - Rijksarchief - Inbewaringgeving (2-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238-239 2-7 p. 238-239 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 678-679 2-15 p. 678-679 (PDF)
Motorvoertuigen - Inschrijving in het buitenland - Gebruik door Belgische inwoners - Controle (2-401)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 453 2-11 p. 453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 648-649 2-14 p. 648-649 (PDF)
NMBS - Beheer - Studies (2-1286)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1805 2-37 p. 1805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2064-2066 2-41 p. 2064-2066 (PDF)
Nalatenschap - Schenking - Probleem van dubbele belasting in sommige gevallen (Voorbehoud van vruchtgebruik door de schenker - Overdracht aan de overlevende echtgeno[o]t[e])(2-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1646 2-34 p. 1646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2017-2018 2-40 p. 2017-2018 (PDF)
Nationale Bank - Indiening van de jaarrekeningen van ondernemingen (Identificatie van de deponent met firmanaam en niet met BTW-nummer) (2-1479)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2056 2-41 p. 2056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2216-2217 2-43 p. 2216-2217 (PDF)
Notaris - Personenbelasting - Voordelen van alle aard (Beheer van privť-vermogen - Niet-betaalde honoraria) (2-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 205 2-6 p. 205 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 311-312 2-8 p. 311-312 (PDF)
Nummerplaat aan de voorkant van auto's - Vervanging (Retroflecterende plaat) (2-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
Nummerplaat aan de voorkant van auto's - Vervanging (Retroflecterende plaat) (2-1806)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2561-2562 2-49 p. 2561-2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2689-2690 2-51 p. 2689-2690 (PDF)
Onroerend goed aangekocht onder het BTW-stelsel - Nieuwe verkoop - Registratierechten - Dubbele belasting (2-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 451-452 2-11 p. 451-452 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 730-731 2-16 p. 730-731 (PDF)
Onroerende financieringshuur - Overdracht van de overeenkomst - Fiscale gevolgen (2-392)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 451 2-11 p. 451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 647 2-14 p. 647 (PDF)
Onroerende leasing - Oneerlijke concurrentie vanwege de intercommunales - Beperking van de registratierechten (2-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 934-935 2-20 p. 934-935 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendementen nrs 17 en 18 van de heer de Clippele
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-600/2
p. 8-9 2-600/2 p. 8-9 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heren Van Quickenborne en de Clippele
2-87
p. 87-95 2-87 p. 87-95 (PDF)
  2-87
p. 108-123 2-87 p. 108-123 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-800/6
p. 1-11 2-800/6 p. 1-11 (PDF)
   Kwaliteit van de ontvangst van de asielzoekers
2-800/6
p. 8-9 2-800/6 p. 8-9 (PDF)
   Machtiging aan de koning om de terminologie van wettelijke bepalingen aan te passen
2-800/6
p. 2 2-800/6 p. 2 (PDF)
   Openstellen van de sportaccomodatie van het opvangcentrum te Westende voor bepaalde sportverenigingen
2-800/6
p. 4 2-800/6 p. 4 (PDF)
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-800/6
p. 4-6 2-800/6 p. 4-6 (PDF)
   Oprichting van een begrotingsfonds de betrekking heeft op de administratieve en logistieke ondersteuning door de federale politie
2-800/6
p. 3 2-800/6 p. 3 (PDF)
   Oprichting van een begrotingsfonds de betrekking heeft op de uitrusting en de kledij van de politiemensen
2-800/6
p. 3 2-800/6 p. 3 (PDF)
  2-800/6
p. 3-4 2-800/6 p. 3-4 (PDF)
   Opvang van niet-begeleide minderjarigen
2-800/6
p. 6-8 2-800/6 p. 6-8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 30 van de heer de Clippele
   Verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurprijsaanpassing, invordering achterstallige huurgelden of uithuiszetting (Artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 18-19 2-1390/2 p. 18-19 (PDF)
Openbare schuld - Leningen (Vermindering van de schuld - Intrestvoeten van de leningen - Overdracht goud aan de Europese Centrale Bank) (2-1592)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2243 2-44 p. 2243 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2335-2337 2-45 p. 2335-2337 (PDF)
Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Uitstel van publicatie door het Belgisch Staatsblad - Gevolgen (2-339)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 342 2-9 p. 342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 550 2-12 p. 550 (PDF)
Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid (2-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1268 2-27 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1581-1582 2-32 p. 1581-1582 (PDF)
Overdracht van aandelen tussen vennootschappen - Fiscale gevolgen (2-457)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 508 2-12 p. 508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 880 2-19 p. 880 (PDF)
Overdracht van een onroerende leasing - Bewaring van de hypotheken - Overschrijving (2-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 169 2-5 p. 169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 879-880 2-19 p. 879-880 (PDF)
Overeenkomst tussen de administratie van FinanciŽn en een belastingplichtige - Artikel 340 WIB 92 - Ontbreken van de handtekening van de administratie - Gevolgen (2-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 311 2-8 p. 311 (PDF)
Overeenkomst tussen de administratie van FinanciŽn en een belastingplichtige - Artikel 340 WIB 92 - Ontbreken van de handtekening van de adminstratie - Gevolgen (2-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 170 2-5 p. 170 (PDF)
Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Verrekenprijzen - Circulaire AFZ/98-0003 van 28 juni 1999 (Afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen) (2-1083)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1465-1466 2-30 p. 1465-1466 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2015-2017 2-40 p. 2015-2017 (PDF)
Overwaardering van de aandelen van Lernout & Hauspie - Successierechten (2-1419)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1970-1971 2-40 p. 1970-1971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2413-2415 2-46 p. 2413-2415 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Personen ouder dan 65 jaar - Werkgelegenheidsgraad - Daling (2-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1857 2-38 p. 1857 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1930-1931 2-39 p. 1930-1931 (PDF)
Personenbelasting - Aanslag volgens indiciŽn - Onderzoek - Waarde van de getuigenissen (2-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 703 2-16 p. 703 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1171 2-25 p. 1171 (PDF)
Personenbelasting - Belastingvermindering - Aanpassing van de berekeningswijze (Decumulatie van de beroepsinkomsten van echtgenoten) (2-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 633 2-14 p. 633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 829 2-18 p. 829 (PDF)
Personenbelasting - Berekening van de aanslagvoeten. - Probleem met de rekenmachines (Dubbelbelastingverdrag VS - BelgiŽ) (2-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 632-633 2-14 p. 632-633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1624 2-33 p. 1624 (PDF)
Personenbelasting - Bezwaar - "Vereenvoudigde" procedure (2-2621)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3894-3895 2-70 p. 3894-3895 (PDF)
Personenbelasting - Bezwaarschrift van de belastingplichtige - Onderzoek van het dossier (Niet-verstrekken van inlichtingen door belastingplichtige) (2-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 705 2-16 p. 705 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 831-832 2-18 p. 831-832 (PDF)
Personenbelasting - Bijhouden van register van de niet-inwoners (2-574)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 703-704 2-16 p. 703-704 (PDF)
Personenbelasting - Niet-aangegeven roerende inkomsten - Rechtzettingen - Druk uitgeoefend door de administratie (2-576)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 704 2-16 p. 704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 926-927 2-20 p. 926-927 (PDF)
Personenbelasting - Opeenvolgende rechtzettingen voor dezelfde inkomsten - Bezwaarschrift van de belastingplichtige - Draagwijdte van het indienen van een bezwaarschrift bij de directeur (2-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 731-732 2-16 p. 731-732 (PDF)
Personenbelasting - Presentiegelden (Bedrijfsvoorheffing - Belastingaangifte) (2-1478)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2055 2-41 p. 2055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2420-2421 2-46 p. 2420-2421 (PDF)
Personenbelasting - Werkelijk betaalde beroepskosten - Erelonen betaald aan een belastingconsulent (2-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 704-705 2-16 p. 704-705 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1624-1625 2-33 p. 1624-1625 (PDF)
Personenbelasting - Werkelijke beroepskosten - Forfaitaire vaststelling door de wet (2-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 953 2-21 p. 953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1626 2-33 p. 1626 (PDF)
Politiediensten - Aantal overlijdens door zelfdoding (Cijfergegevens per politiedienst) (2-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1260 2-27 p. 1260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1415 2-29 p. 1415 (PDF)
Professionele sportbeoefenaar - Inkomsten verworven in het buitenland - Belastingstelsel (2-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450-451 2-11 p. 450-451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 729-730 2-16 p. 729-730 (PDF)
Publicatie van een werk of een studie van wetenschappelijke of artistieke aard - Prijzen en subsidies - Belastingheffing (Diverse inkomsten versus beroepsinkomsten - Vrijstelling - Bedrijfsvoorheffing) (2-1658)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2375 2-46 p. 2375 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3485-3486 2-62 p. 3485-3486 (PDF)
RSZ - Vertrouwelijkheid van de aangeslotenen (Databank van de nog verschuldigde bijdragen bij de RSZ) (2-2453)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3578 2-64 p. 3578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3914-3916 2-70 p. 3914-3916 (PDF)
Recht van opstal - Termijn van de operatie - Natrekking - Fiscale regeling (2-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 508 2-12 p. 508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 828-829 2-18 p. 828-829 (PDF)
Rechtbank van koophandel van Brussel - Werving van rechters in handelszaken - Kaders (2-337)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 606-607 2-13 p. 606-607 (PDF)
Regionalisering van de Buitenlandse Handel (Vrijwaring belangen van de bedrijven) (2-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 710 2-16 p. 710 (PDF)
Rekeningen op naam van personen die al meer dan tien jaar overleden zijn - Onderzoeken uitgevoerd krachtens de bepalingen van het Wetboek der successierechten - Toepassing van de artikelen 97 en 137 (Verjaring) (2-1406)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1970 2-40 p. 1970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2412-2413 2-46 p. 2412-2413 (PDF)
Rijksregister van natuurlijke personen - Recht van de burger op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt (2-2452)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3603 2-64 p. 3603 (PDF)
SIS-kaarten - Bijwerken van de gegevens - Discriminatie tussen categorieŽn van sociaal verzekerden (2-560)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 662-663 2-15 p. 662-663 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 770-771 2-17 p. 770-771 (PDF)
Schenkingen binnen een termijn van minder dan drie jaar - Buitenlandse notaris (2-1316)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1859 2-38 p. 1859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2411-2412 2-46 p. 2411-2412 (PDF)
Schenkingen van onroerend goed - Niet-ingezetenen - Progressief karakter van de belastingen - Discriminatie (2-2117)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3044-3045 2-56 p. 3044-3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3801 2-68 p. 3801 (PDF)
Schenkingen van roerend goed - Niet-ingezetenen (2-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3044 2-56 p. 3044 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3800-3801 2-68 p. 3800-3801 (PDF)
Schenkingen van waardepapieren van een handelsmaatschappij - Belasting (2-1874)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2683 2-51 p. 2683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3022-3023 2-55 p. 3022-3023 (PDF)
Schenkingsacten die minder dan drie jaar oud zijn - Akten die in het buitenland geregistreerd zijn (2-1237)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1745 2-36 p. 1745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2022-2023 2-40 p. 2022-2023 (PDF)
Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Schending in Nederlandstalige scholen in Brussel) (2-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1650-1651 2-34 p. 1650-1651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1787-1789 2-36 p. 1787-1789 (PDF)
Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Schending in Nederlandstalige scholen in Brussel) (2-1209)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1652 2-34 p. 1652 (PDF)
Stemming wanneer twee verschillende met redenen omklede moties worden ingediend over hetzelfde onderwerp      
  2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
Stichtingen - Belastingheffing (Instellingen van openbaar nut - Compenserende belasting op successierechten) (2-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2375 2-46 p. 2375 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3022 2-55 p. 3022 (PDF)
Stichtingen - Bestuurders - Rechtspersoon (Mogelijkheid om een rechtspersoon tot bestuurder te benoemen) (2-2535)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3692 2-66 p. 3692 (PDF)
Successierechten - Boetes - Toename (Onwettige aangifte van nalatenschap : bedrag van de boete en rechtszekerheid) (2-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2241-2242 2-44 p. 2241-2242 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2424 2-46 p. 2424 (PDF)
Successierechten - Overdracht van een familiebedrijf - Waals decreet van 17 december 1997 - Korting als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (wat betreft de exploitatie van het bedrijf) (2-2217)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3161 2-58 p. 3161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3433-3434 2-61 p. 3433-3434 (PDF)
Testamentaire voogd - Gezamenlijke keuze door beide ouders bij notariŽle akte - Tijdstip van de registratie van deze nieuwe categorie notariŽle akten (2-1448)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1973-1974 2-40 p. 1973-1974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2419-2420 2-46 p. 2419-2420 (PDF)
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Overdracht van het bouwwerk - Postinterventiedossier (KB 3 mei 1999) (2-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 173-174 2-5 p. 173-174 (PDF)
VZW's - Aftrekken van giften (Giften ontvangen door een vzw die een andere vzw met hetzelfde sociaal doel helpt) (2-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2245 2-44 p. 2245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2716 2-51 p. 2716 (PDF)
Vennootschapbelasting - Administratieve uitvoeringsrichtlijnen - Artikel 311 van het Wetboek van de inkomstenbelasting (Termijn voor de indiening van de belastingaangifte - Afsluiting van de jaarrekeningen) (2-2554)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3743-3744 2-67 p. 3743-3744 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3870-3871 2-69 p. 3870-3871 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Grondige controles (cel administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) - Frequentie (2-666)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 849 2-19 p. 849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1436-1437 2-29 p. 1436-1437 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Jaarlijkse aangifte - Aangiftetermijn - Houding van de administratie (Afsluiting van de jaarrekeningen) (2-2555)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3744 2-67 p. 3744 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3808 2-68 p. 3808 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Procedure voor ambtshalve opgelegde aanslag (bij niet-mededeling van een bankrekening) (2-2379)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3395 2-61 p. 3395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3806-3807 2-68 p. 3806-3807 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Uiterste datum voor het indienen van de aangifte (2-391)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 451 2-11 p. 451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 682-683 2-15 p. 682-683 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Van belasting vrijgestelde dividenden - Meerwaarden op aandelen ("Non bis in idem" - Buitenlandse belasting) (2-536)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 631-632 2-14 p. 631-632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1576-1577 2-32 p. 1576-1577 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Verlies van schuldvorderingen - Vraag om belastinggrondslag te verlagen - Aanvaarding door de belastingdiensten - Bewijs van het faillissement van de schuldenaar (2-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 702 2-16 p. 702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 925-926 2-20 p. 925-926 (PDF)
Vereffening van vennootschappen - Verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant - Schrappen van deze vormvereiste (2-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1019 2-22 p. 1019 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1088-1089 2-23 p. 1088-1089 (PDF)
Verenigingen - Belasting (2-1875)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2683 2-51 p. 2683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3348 2-60 p. 3348 (PDF)
Verkiezingen - Hardware (Overheidsopdrachten - Blanco stemmen - Hertellingen) (2-1071)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-29
p. 1403-1404 2-29 p. 1403-1404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2635-2638 2-50 p. 2635-2638 (PDF)
Vermeldingen "onderaan op de akte" - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie (2-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2855 2-53 p. 2855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3296 2-59 p. 3296 (PDF)
Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing (2-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1751 2-36 p. 1751 (PDF)
Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing (2-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1925 2-39 p. 1925 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2493-2494 2-47 p. 2493-2494 (PDF)
Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing (2-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1927 2-39 p. 1927 (PDF)
Voertuig dat ingeschreven is in BelgiŽ - Doorverkoop in de Europese Unie - Belastingen op de inkomsten (2-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1926 2-39 p. 1926 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2023-2024 2-40 p. 2023-2024 (PDF)
Voorontwerp van wet over de opleiding en de werving van magistraten - Magistraten gespecialiseerd in fiscale zaken - Plannen van de regering (2-656)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 821 2-18 p. 821 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Stemming en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40 2-288 p. 40 (PDF)
  2-288
p. 81 2-288 p. 81 (PDF)
Vreemdelingen - Verwijzing naar buitenlandse wetgeving - Administratieve overlapping (2-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1045 2-22 p. 1045 (PDF)
WIB 1992 - Motivering bezwaarschrift - Inzage dossier door belastingplichtige (2-537)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciÍn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 632 2-14 p. 632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1169-1170 2-25 p. 1169-1170 (PDF)
Waardepapieren van een handelsvennootschap - Schenkingen (2-2107)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3043 2-56 p. 3043 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3490 2-62 p. 3490 (PDF)
Waardering van goederen - Regels (2-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1014 2-22 p. 1014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1627 2-33 p. 1627 (PDF)
Werkgelegenheidsmaatregelen - Belastingvrijstelling - Toepassing (Notarispraktijk : overdracht of omvorming tot vennootschap) (2-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 206 2-6 p. 206 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 543-544 2-12 p. 543-544 (PDF)
Werving van magistraten - Fiscale zaken - Belastingconsulenten en administratiekantoren (2-89)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 64 2-2 p. 64 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 116 2-3 p. 116 (PDF)
Wet op de handelsvennootschappen - Neerleggen van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale - Termijnen - Strafsancties (2-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1008-1009 2-22 p. 1008-1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1382-1383 2-28 p. 1382-1383 (PDF)
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 - Aanvaarding van de term "gebouwd pand", die voorkomt in paragraaf 4 van artikel 47 (Herbelegging van meerwaarde in materiŽle vaste activa - Erfpacht) (2-1447)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1973 2-40 p. 1973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2418-2419 2-46 p. 2418-2419 (PDF)
Wetboek van inkomstenbelasting - Inkomsten - Aftrekbaarheid - Berekeningsgrondslag (2-1160)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1611 2-33 p. 1611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3796 2-68 p. 3796 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid (Ontwikkeling van de e-overheid - Mogelijkheid voor de overheidsdiensten om zich onder mekaar te verenigen en wel in de vorm van een vzw, ten einde hun informatie te beheren) (2-770)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-770/2
p. 1-3 2-770/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 44-46 2-134 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendement nr 12 van de heren de Clippele en Roelants du Vivier
2-1061/3
p. 4-5 2-1061/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (Bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen - Vordering tot staking) (2-1177)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1177/3
p. 1-17 2-1177/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 21-24 2-220 p. 21-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 (2-1330)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 13-17 2-252 p. 13-17 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (2-558)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-558/2
p. 1-2 2-558/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (Cybersquatting - Vordering tot staking vůůr de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (2-1519)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1519/2
p. 1-6 2-1519/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Verslag van de heren de Clippele en Malcorps
2-1376/3
p. 1-90 2-1376/3 p. 1-90 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen (Integratie van de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs : Wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Oprichting en werking van EURONEXT) (Onderwerpen van de Beurs van Brussel aan de vennootschapsbelasting - Wijziging art. 64, wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen [Beleggingen van gemeentespaarkassen in euro] - Wijziging art. 180 WIB 1992 : vrijstellling van vennootschapsbelasting voor het gemeentelijk autonoom "Havenbedrijf van Gent") (2-526)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-526/3
p. 1-37 2-526/3 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 17-29 2-66 p. 17-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Verslag van de heer de Clippele
   "Ruling"
2-832/3
p. 26 2-832/3 p. 26 (PDF)
   Afschaffing van de twee hoogste belastingtarieven
2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 9 2-832/3 p. 9 (PDF)
  2-832/3
p. 11 2-832/3 p. 11 (PDF)
  2-832/3
p. 22 2-832/3 p. 22 (PDF)
   Aftrek voor kinderlast
2-832/3
p. 32-33 2-832/3 p. 32-33 (PDF)
   Aftrekbaarheid kinderopvang
2-832/3
p. 30-31 2-832/3 p. 30-31 (PDF)
   Aftrekbaarheid vervoerskosten voor gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever
2-832/3
p. 4 2-832/3 p. 4 (PDF)
  2-832/3
p. 15 2-832/3 p. 15 (PDF)
   Aftrekregeling m.b.t. het langetermijnsparen en het pensioensparen
2-832/3
p. 22 2-832/3 p. 22 (PDF)
   Belasting op meerwaarden
2-832/3
p. 21 2-832/3 p. 21 (PDF)
   Bijzonder belastingstelsel voor Europese ambtenaren
2-832/3
p. 20 2-832/3 p. 20 (PDF)
   Financiering van de gemeenten : opcentiemen
2-832/3
p. 6-7 2-832/3 p. 6-7 (PDF)
  2-832/3
p. 12 2-832/3 p. 12 (PDF)
   Fiscale discriminatie van jobstudenten wiens ouders gescheiden zijn
2-832/3
p. 4 2-832/3 p. 4 (PDF)
  2-832/3
p. 4 2-832/3 p. 4 (PDF)
  2-832/3
p. 31-32 2-832/3 p. 31-32 (PDF)
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Gehuwden-feitelijke samenwoners
2-832/3
p. 3 2-832/3 p. 3 (PDF)
  2-832/3
p. 3 2-832/3 p. 3 (PDF)
  2-832/3
p. 6 2-832/3 p. 6 (PDF)
  2-832/3
p. 7 2-832/3 p. 7 (PDF)
  2-832/3
p. 11 2-832/3 p. 11 (PDF)
  2-832/3
p. 26-30 2-832/3 p. 26-30 (PDF)
  2-832/3
p. 32-33 2-832/3 p. 32-33 (PDF)
  2-832/3
p. 34-35 2-832/3 p. 34-35 (PDF)
   Fiscale wetgeving met retroactieve werking - Aansprakelijkheid van de Belgische Staat
2-832/3
p. 23-25 2-832/3 p. 23-25 (PDF)
   Fiscaliteit van de roerende inkomsten
2-832/3
p. 12-13 2-832/3 p. 12-13 (PDF)
  2-832/3
p. 13 2-832/3 p. 13 (PDF)
  2-832/3
p. 18 2-832/3 p. 18 (PDF)
   Gezinsbeleid - Kinderen
2-832/3
p. 30-33 2-832/3 p. 30-33 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-832/3
p. 19 2-832/3 p. 19 (PDF)
  2-832/3
p. 20 2-832/3 p. 20 (PDF)
   Impact op de landbouwers van de hervorming van de personenbelasting
2-832/3
p. 36-38 2-832/3 p. 36-38 (PDF)
   Indexering van de belastingschalen
2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 10 2-832/3 p. 10 (PDF)
   Invoering van een terugbetaalbaar belastingkrediet
2-832/3
p. 3 2-832/3 p. 3 (PDF)
  2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 9 2-832/3 p. 9 (PDF)
  2-832/3
p. 9-10 2-832/3 p. 9-10 (PDF)
  2-832/3
p. 13 2-832/3 p. 13 (PDF)
  2-832/3
p. 13 2-832/3 p. 13 (PDF)
  2-832/3
p. 16 2-832/3 p. 16 (PDF)
   Problematiek van de aftrekbare lasten en uitgaven
2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 6 2-832/3 p. 6 (PDF)
  2-832/3
p. 7-8 2-832/3 p. 7-8 (PDF)
  2-832/3
p. 21 2-832/3 p. 21 (PDF)
   Protest tegen de werkwijze van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden - Art. 23.2 Reglement van de Senaat - Motie tot wraking van de commissievoorzitter wegens partijdigheid
2-832/3
p. 1-3 2-832/3 p. 1-3 (PDF)
  2-832/3
p. 4 2-832/3 p. 4 (PDF)
   Spreiding in de tijd van de inwerkingtreding van de fiscale maatregelen
2-832/3
p. 24-25 2-832/3 p. 24-25 (PDF)
   Strijd tegen de fiscale fraude
2-832/3
p. 15-16 2-832/3 p. 15-16 (PDF)
  2-832/3
p. 35 2-832/3 p. 35 (PDF)
   Toegang van de KMO's tot kapitaal (Autofinanciering)
2-832/3
p. 7 2-832/3 p. 7 (PDF)
  2-832/3
p. 12 2-832/3 p. 12 (PDF)
  2-832/3
p. 14-15 2-832/3 p. 14-15 (PDF)
   Vastgoedfiscaliteit
2-832/3
p. 20-21 2-832/3 p. 20-21 (PDF)
   Vereenvoudiging van de fiscale wetgeving
2-832/3
p. 25-26 2-832/3 p. 25-26 (PDF)
  2-832/3
p. 35-36 2-832/3 p. 35-36 (PDF)
   Verhoging van de forfaitaire beroepskosten
2-832/3
p. 9 2-832/3 p. 9 (PDF)
   Verhoging van het vrijgestelde gedeelte voor gehuwden
2-832/3
p. 9 2-832/3 p. 9 (PDF)
   Verlaging van de fiscale druk
2-832/3
p. 3 2-832/3 p. 3 (PDF)
  2-832/3
p. 3 2-832/3 p. 3 (PDF)
  2-832/3
p. 4 2-832/3 p. 4 (PDF)
  2-832/3
p. 6 2-832/3 p. 6 (PDF)
  2-832/3
p. 8-9 2-832/3 p. 8-9 (PDF)
  2-832/3
p. 10 2-832/3 p. 10 (PDF)
  2-832/3
p. 12-13 2-832/3 p. 12-13 (PDF)
  2-832/3
p. 13 2-832/3 p. 13 (PDF)
  2-832/3
p. 18 2-832/3 p. 18 (PDF)
   Werkloosheidsvallen
2-832/3
p. 33-34 2-832/3 p. 33-34 (PDF)
   Woon-werkverkeer
2-832/3
p. 10-11 2-832/3 p. 10-11 (PDF)
  2-832/3
p. 15 2-832/3 p. 15 (PDF)
   Woon-werkverkeer : verplaatsingen per fiets
2-832/3
p. 5 2-832/3 p. 5 (PDF)
  2-832/3
p. 10-11 2-832/3 p. 10-11 (PDF)
  2-832/3
p. 15 2-832/3 p. 15 (PDF)
  2-832/3
p. 15 2-832/3 p. 15 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-140
p. 4-6 2-140 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer de Clippele
2-235
p. 51 2-235 p. 51 (PDF)
  2-235
p. 64-65 2-235 p. 64-65 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Oplossing voor het probleem van de terugvordering van de onbetaalde alimentatievergoedingen) (2-1440)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1440/2
p. 1-3 2-1440/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 13 van de heren Roelants du Vivier en de Clippele
2-1107/3
p. 8 2-1107/3 p. 8 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-1107/5
p. 1-43 2-1107/5 p. 1-43 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer de Clippele, na terugzending door de plenaire vergadering
2-1107/9
p. 1-6 2-1107/9 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-216
p. 50 2-216 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (Reglementering van de activiteit van landmeter-expert - Zie ook doc. 2-1553) (2-1554)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1554/2
p. 1-10 2-1554/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Verslag van de heren Steverlynck en de Clippele
2-1396/3
p. 1-18 2-1396/3 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (Zie ook doc. 2-1554) (2-1553)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1553/2
p. 1 2-1553/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren (Verlaging van de administratiekosten) (2-864)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-864/3
p. 1-4 2-864/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 11-12 2-160 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Onderzoeksbevoegdheden van de invorderingsambtenaren) (2-1582)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1582/2
p. 1-3 2-1582/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4į, van de nieuwe gemeentewet (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen de functie van personeelslid van arrondissementscommisaris en de hoedanigheid van gemeenteraadslid of burgemeester) (2-590)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-590/2
p. 1-3 2-590/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (Inwerkingtreding van de wet) (2-663)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-663/2
p. 1-4 2-663/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (De vrederechter van de laatste fiscale woonplaats is bevoegd voor het bepalen van de borg te stellen door een in het buitenland wonende erfgenaam) (Zie ook doc. 2-1049) (2-1048)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1048/2
p. 1-4 2-1048/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175≤ en 176≤ van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen (2-1583)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1583/2
p. 1-3 2-1583/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Rechtszekerheid inzake de toepassing van de milieutaks op drankverpakkingen en batterijen alsook toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de minister van FinanciŽn) (2-1065)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1065/3
p. 1-4 2-1065/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 25-42 2-254 p. 25-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Afschaffing van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel en de vermogens verbonden aan de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent en Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie - Overdracht van personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen aan de gewesten of aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-1233)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 5-16 2-222 p. 5-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking : mededeling van inlichtingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (2-1339)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1339/3
p. 1-3 2-1339/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Versterking van het anti-uitwasdispositief t.a.v. niet-meewerkende landen en gebieden : verruiming van de plicht tot kennisgeving aan de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (2-1032)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1032/2
p. 1-6 2-1032/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 49 van de heer de Clippele c.s.
2-283/4
p. 13-14 2-283/4 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Amendement nr 2 van de heren Roelants du Vivier en de Clippele, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-602/5
p. 1-2 2-602/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 49-52 2-92 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Werking en financiering door de kredietgevers van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast) (2-986)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-986/3
p. 1-6 2-986/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 14 van de heer de Clippele
2-1279/6
p. 2 2-1279/6 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (2-1087)      
  Amendement nr 63 van de heer de Clippele
2-1087/5
p. 5-6 2-1087/5 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van mevrouw de T'Serclaes en de heer de Clippele
2-1087/5
p. 4-5 2-1087/5 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw de T'Serclaes en de heer de Clippele
2-1087/6
p. 13-14 2-1087/6 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Beroepen tot nietigverklaring tegen beslissingen genomen krachtens wet van 22 december 1999 betreffende regularisatie van het verblijf van vreemdelingen : oprichting van 2 nieuwe kamers bij de afdeling administratie en versnelde procedures) (2-373)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-373/2
p. 1-5 2-373/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-39
p. 41-42 2-39 p. 41-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis ten gevolge van de nieuwe structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen) (Wijzigingen tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophones" en de Vereniging van Vlaamse balies) (2-620)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht (Verlaging van het expeditierecht op de afgifte van afschriften van gerechtelijke dossiers ten einde de toegankelijkheid van het gerecht, van het strafdossier in het bijzonder, te vergroten) (2-1403)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1403/3
p. 1-4 2-1403/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde (Omzetting richtlijn 2002/38/EG - BTW-stelsel toepasselijk op radio- en televisieomroepdiensten en diensten verricht langs electronische weg) (2-1590)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1590/1
p. 1 2-1590/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-1590/2
p. 1-4 2-1590/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de dotaties aan leden van de koninklijke familie (Wettelijk kader) (2-1054)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Monfils
2-1054/1
p. 1-6 2-1054/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 114 en 115 van de heer de Clippele
2-12/10
p. 21-22 2-12/10 p. 21-22 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, de Clippele, Monfils, Vankrunkelsven, Vandenberghe en Mahoux en van mevrouw Nyssens
2-170
p. 41-43 2-170 p. 41-43 (PDF)
  2-170
p. 62 2-170 p. 62 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van de verzekeringspremies voor beschermde gebouwen (2-1489)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1489/1
p. 1-3 2-1489/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31 van de wet op het politieambt (Verbod op het dragen van een bivakmuts met de bedoeling de identiteit te verhullen en de openbare veiligheid in gevaar te brengen) (2-903)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-903/1
p. 1-4 2-903/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding op de identiteitskaart van de wijze waarop de echtscheiding is totstandgekomen - Verstoting - Vreemdelingen) (2-218)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-218/2
p. 1 2-218/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 755 van het Burgerlijk Wetboek (Erfopvolging : overledene zonder afstammeling of echtgenoot - Lot van schoonzoons en -dochters) (2-310)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-310/1
p. 1-3 2-310/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning (Onderhandse verkoopsovereenkomst - Opschortende voorwaarde) (2-1308)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1308/1
p. 1-4 2-1308/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-427/9
p. 1-11 2-427/9 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-208
p. 35-42 2-208 p. 35-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 54bis in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) (Evenwicht van houders van auteursrechten en naburige rechten en de kabelmaatschappijen wanneer de overeenkomst betreffende de toestemming van doorgifte van programma's via de kabel afloopt) (2-496)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-496/5
p. 1-71 2-496/5 p. 1-71 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Amendementen nrs 4 tot 12 van de heer de Clippele
2-1173/2
p. 14-16 2-1173/2 p. 14-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Amendement nr 6 van de heer de Clippele
2-714/3
p. 2 2-714/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-714/4
p. 1-43 2-714/4 p. 1-43 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren de Clippele en Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-714/6
p. 1-2 2-714/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer de Clippele c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-714/6
p. 2-3 2-714/6 p. 2-3 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer de Clippele
2-714/7
p. 1-4 2-714/7 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 40-43 2-275 p. 40-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-324/3
p. 1-9 2-324/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer de Clippele, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-324/5
p. 1-2 2-324/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 209 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Ontbinding van een verkoop van een onroerend goed) (2-146)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-146/1
p. 1-3 2-146/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslag op kosten vermeld in art. 57 WIB) (2-468)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-468/1
p. 1-3 2-468/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren de Clippele en Thissen
2-468/2
p. 1 2-468/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer de Clippele
2-468/3
p. 1 2-468/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer de Clippele
2-468/4
p. 1 2-468/4 p. 1 (PDF)
  Verdaging
2-204
p. 38 2-204 p. 38 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-211
p. 29 2-211 p. 29 (PDF)
  Algemene bespreking
2-216
p. 30-32 2-216 p. 30-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Niet-betalen van de belasting binnen de gestelde termijn - Versturen van minstens ťťn aangetekende herinneringsbrief aan de belastingplichtige vůůr het sturen van een gerechtsdeurwaarder) (2-505)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-505/1
p. 1-2 2-505/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer de Clippele
2-505/2
p. 2 2-505/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 24 2-135 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Keuze tussen een getuigschrift van goed bedrijfsbeheer en de mogelijkheid een beroep te doen op de diensten van een boekhoudkundige ten minste de eerste drie boekjaren) (2-557)      
  Voorstel van de heer de Clippele c.s.
2-557/1
p. 1-10 2-557/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer de Clippele
2-557/2
p. 1 2-557/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-579/2
p. 1-5 2-579/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Verkoop van onroerend goed : registratierecht op prijs ťn lasten) (2-213)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-213/1
p. 1-2 2-213/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 48 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de herziening van de tevoren afgetrokken belasting in geval van volledige of gedeeltelijke niet-terugbetaling van schulden (2-1159)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1159/1
p. 1-5 2-1159/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Mogelijkheid voor iedere eigenaar die het nodig vindt om een herziening van het kadastraal inkomen van zijn goed te vragen na een termijn van tien jaar) (2-1082)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Remans
2-1082/1
p. 1-3 2-1082/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 488ter in hetzelfde Wetboek (Persoon niet in staat zijn goederen te beheren : aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder voor de toekomst) (2-417)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-417/1
p. 1-8 2-417/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 504 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Opheffing van het verbod op het kopiŽren van kadastrale uittreksels en plannen) (2-913)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-913/1
p. 1-2 2-913/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de indexering van de kadastrale inkomens betreft (Gezondheidsindexcijfer) (2-455)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-455/1
p. 1-4 2-455/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Doorgifte van programma's via kabel - Onenigheid - Instelling van een verplichte procedure tussen de beheersvennootschappen en de omroeporganisaties) (2-533)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-533/3
p. 1 2-533/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiŽle situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn (Personenbelasting - Grondslag van de belasting - Diverse inkomsten) (2-1209)      
  Verslag van de heer de Clippele
2-1209/3
p. 1-10 2-1209/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 48 2-279 p. 48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis van het Burgerlijk Wetboek (Erfrechten van de nieuwe echtgenoot in geval er kinderen zijn uit een vorige relatie - Vruchtgebruik van de gezinswoning - Huwelijkscontract) (2-914)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-914/1
p. 1-3 2-914/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de deskundige onderzoeken die de rechter gelast, beter te doen verlopen (Storting van een voorschot) (2-1467)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1467/1
p. 1-3 2-1467/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11bis, 15 en 21 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met betrekking tot de termijnen om dossiers te onderzoeken (Bestrijding terrorisme - Drie maanden i.p.v. ťťn maand - Naturalisatie) (2-1041)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1041/1
p. 1-3 2-1041/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Amendementen nrs 3 tot 16 van de heer de Clippele
2-621/4
p. 1-4 2-621/4 p. 1-4 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Laloy en de heren Mahoux en de Clippele
2-277
p. 42-45 2-277 p. 42-45 (PDF)
  2-277
p. 63-64 2-277 p. 63-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1469 en 1595 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de verkoop tussen echtgenoten (2-999)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-999/1
p. 1-3 2-999/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft (2-610)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Istasse
2-610/1
p. 1-5 2-610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 40 en 41 van het Wetboek der successierechten (Termijn voor het inleveren van de aangifte van nalatenschap) (2-220)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-220/1
p. 1-3 2-220/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-8 en 577-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de taken van de syndicus (Bewaring van het postinterventiedossier [ KB 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen]) (2-915)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-915/1
p. 1-4 2-915/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 82 en 83 van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de keuze van de woonplaats (2-463)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-463/1
p. 1-2 2-463/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer de Clippele
2-463/2
p. 1-2 2-463/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (Opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter : vestiging van vruchtgebruik ; zaakvoerder van een landbouwvennootschap) (2-401)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer de Clippele
2-401/2
p. 1-3 2-401/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (Wetboek der successierechten, artt. 83-3 en 83-4 - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artt. 104, 109, 111, 199 en 200) (2-75)      
  Verslag van de heer De Clippele
2-75/7
p. 1-3 2-75/7 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Registratierechten en andere belastingen - Voorkoming van dubbele belastingheffing, rechtszekerheid en billijkheid) (2-1118)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1118/1
p. 1-16 2-1118/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft (2-440)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-440/1
p. 1-4 2-440/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het principe van continuÔteit in de fiscale wetgeving te waarborgen (Noodzakelijkheid van een eenvoudige, duidelijke wetgeving die algemeen wordt toegepast - Voorkomen dat opeenvolgende fiscale controles een bereikt akkoord opnieuw in het geding brengen - De administratieve gebruiken als rechtsbron) (2-1354)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1354/1
p. 1-4 2-1354/1 p. 1-4 (PDF)
Wettelijk depot van de jaarrekeningen van ondernemingen - Voorwaarden - Termijn ("Sociale balans" in bijlage) (2-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1651-1652 2-34 p. 1651-1652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1717-1718 2-35 p. 1717-1718 (PDF)
Zelfstandig ondernemerschap - Bevordering - Programmawet van 10 februari 1998 - Resultaten (Bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer) (2-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 902-903 2-20 p. 902-903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-21
p. 972-973 2-21 p. 972-973 (PDF)
Zijn verklaringen omtrent het penitentiair verlof (Informatie aan het slachtoffer - Voorwaardelijke invrijheidstelling) (2-55)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 22-23 2-15 p. 22-23 (PDF)
Zuivere en eenvoudige aankoop en verkoop - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-3 - Interpretatie (Uitgestelde eigendoms- of genotsoverdracht - Inbreng in vennootschap) (2-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2855 2-53 p. 2855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3093-3093 2-56 p. 3093-3093 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 2-66
p. 3728 2-66 p. 3728 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999