S. 2-533 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Philippe Monfils   

auteursrecht
teledistributie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-533/1 2-533/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2000
2-533/2 2-533/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/2/2002
2-533/3 2-533/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2000   Indiening Doc. 2-533/1 2-533/1 (PDF)
12/10/2000   Inoverwegingneming
12/10/2000   Verzending naar commissie: Justitie
18/10/2000   Verzending naar een andere commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
26/11/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/2/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-533/2 2-533/2 (PDF)
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2000   Verzending naar commissie
18/10/2000   Verzending naar een andere commissie
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
21/11/2000   Bespreking
21/11/2000   Commissie wenst extern advies: Raad van State
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Frédéric Young, algemeen afgevaardigde van het SACD
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Christophe Depreter, van SABAM
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Wergifosse, voorzitter van RTD
16/1/2002   Gedachtewisseling
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Hoorzitting met de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de VRT, en de heer Jean-Paul Philippot, gedelegeerd bestuurder van de RTBF.
27/2/2002   Gedachtewisseling
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Bespreking
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Hoorzitting met de heer F. Dehousse, professor aan de Universiteit van Luik
26/6/2002   Hoorzitting met de heer A. Berenboom, advocaat, professor aan de ULB
26/6/2002   Bespreking
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-496/1
24/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
7/11/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 7/11/2002
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Vervallen 21/11/2000, 16/1/2002, 27/2/2002, 15/5/2002, 29/5/2002, 26/6/2002, 24/10/2002