S. 2-496 Dossierfiche K. 50-2118

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Philippe Monfils   

auteursrecht
teledistributie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-496/1 2-496/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/2000
2-496/2 2-496/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/2/2002
2-496/3 2-496/3 (PDF) Amendementen 25/4/2002
2-496/4 2-496/4 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-496/5 2-496/5 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2002
2-496/6 2-496/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2002
2-496/7 2-496/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/11/2002
K. 50-2118/1 Wetsontwerp 12/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2000   Indiening Doc. 2-496/1 2-496/1 (PDF)
12/10/2000   Inoverwegingneming
12/10/2000   Verzending naar commissie: Justitie
18/10/2000   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/2/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-496/2 2-496/2 (PDF)
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 2-239 Hand. 2-239 (PDF)
Doc. 2-496/7 2-496/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
18/10/2000   Verzending naar een andere commissie
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
21/11/2000   Bespreking
21/11/2000   Commissie wenst extern advies: Raad van State
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Frťdťric Young, algemeen afgevaardigde van het SACD
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Christophe Depreter, van SABAM
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Wergifosse, voorzitter van RTD
16/1/2002   Gedachtewisseling
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Hoorzitting met de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de VRT, en de heer Jean-Paul Philippot, gedelegeerd bestuurder van de RTBF.
27/2/2002   Gedachtewisseling
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Bespreking
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Hoorzitting met de heer F. Dehousse, professor aan de Universiteit van Luik
26/6/2002   Hoorzitting met de heer A. Berenboom, advocaat, professor aan de ULB
26/6/2002   Bespreking
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
16/10/2002   Aanneming na amendering
24/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-496/5 2-496/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2118/1
28/1/2003   Opschorting termijn
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
31/1/2003   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/11/2002
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/11/2000, 16/1/2002, 27/2/2002, 15/5/2002, 29/5/2002, 26/6/2002, 16/10/2002, 24/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/11/2002 60 27/1/2003
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/11/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/11/2002 50 31/3/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Onderzoekstermijn (K1) 13/11/2002 50