S. 2-714 Dossierfiche K. 50-2370

Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen
Vincent Van Quickenborne    Guy Moens    Paul De Grauwe    Jean-FranÁois Istasse    Jacky Morael    Michiel Maertens   

geldmarkt
bedrijfsleiding
aandeelhouder
vennootschapsrecht
raad van bestuur
recht op informatie
ondernemingsdirecteur
winstdeling voor werknemers
deelneming
holding
groep ondernemingen
aandeel
financiŽle voorschriften
financiŽle transactie
bedrijfsbeheer
beursoperatie
participatie van de werknemers
aandeelhouderschap van werknemers
leiding van een onderneming
niet in loondienst verkregen inkomen
optiecontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-714/1 2-714/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2001
2-714/2 2-714/2 (PDF) Amendementen 12/2/2003
2-714/3 2-714/3 (PDF) Amendementen 18/2/2003
2-714/4 2-714/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2003
2-714/5 2-714/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2003
2-714/6 2-714/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/2/2003
2-714/7 2-714/7 (PDF) Aanvullend verslag 13/3/2003
2-714/8 2-714/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 13/3/2003
2-714/9 2-714/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2003
K. 50-2370/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2001   Indiening Doc. 2-714/1 2-714/1 (PDF)
19/7/2001   Inoverwegingneming
19/7/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-714/6 2-714/6 (PDF)
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-714/9 2-714/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2001   Verzending naar commissie
9/1/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2002   Uitgesteld
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
16/1/2002   Bespreking
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Bespreking
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Uitgesteld
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Bespreking
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Hoorzitting met mevrouw Lutgart Van den Berghe, Instituut voor Bestuurders
15/1/2003   Hoorzitting met de heer E. Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
15/1/2003   Gedachtewisseling
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Bespreking
18/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
18/2/2003   Aanneming na amendering
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
26/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerd
Doc. 2-714/5 2-714/5 (PDF)
13/3/2003   Terugzending naar commissie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
13/3/2003   Bespreking
13/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
13/3/2003   Aanneming na amendering
13/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
17/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2370/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/3/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 16/1/2002, 15/5/2002, 20/11/2002, 15/1/2003, 18/2/2003, 26/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 13/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 18/3/2003 60 16/5/2003