S. 2-283 Dossierfiche K. 50-1301

Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
Regering G. Verhofstadt I  

boekhouding
organisatie zonder winstoogmerk
instelling van openbaar nut
stichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-283/1 2-283/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-283/2 2-283/2 (PDF) Amendementen 16/5/2000
2-283/3 2-283/3 (PDF) Amendementen 16/5/2000
2-283/4 2-283/4 (PDF) Amendementen 24/5/2000
2-283/5 2-283/5 (PDF) Amendementen 31/5/2000
2-283/6 2-283/6 (PDF) Amendementen 2/6/2000
2-283/7 2-283/7 (PDF) Amendementen 8/6/2000
2-283/8 2-283/8 (PDF) Amendementen 9/6/2000
2-283/9 2-283/9 (PDF) Amendementen 15/6/2000
2-283/10 2-283/10 (PDF) Amendementen 10/1/2001
2-283/11 2-283/11 (PDF) Amendementen 14/2/2001
2-283/12 2-283/12 (PDF) Amendementen 21/2/2001
2-283/13 2-283/13 (PDF) Amendementen 28/3/2001
2-283/14 2-283/14 (PDF) Amendementen 18/4/2001
2-283/15 2-283/15 (PDF) Amendementen 25/4/2001
2-283/16 2-283/16 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2001
2-283/17 2-283/17 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 7/6/2001
2-283/18 2-283/18 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2001
2-283/19 2-283/19 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 14/6/2001
K. 50-1301/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/6/2001
K. 50-1301/2 Amendementen 17/10/2001
K. 50-1301/3 Amendementen 24/10/2001
K. 50-1301/4 Amendementen 7/11/2001
K. 50-1301/5 Amendementen 14/11/2001
K. 50-1301/6 Amendementen 4/12/2001
K. 50-1301/7 Amendementen 11/12/2001
K. 50-1301/8 Verslag namens de commissie 21/12/2001
K. 50-1301/9 Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2001
K. 50-1301/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/1/2002
K. 50-1301/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/1/2002
K. 50-1301/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/1/2002
K. 50-1301/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 22/1/2002
K. 50-1301/14 Aanvullend verslag 5/2/2002
K. 50-1301/15 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/2002
K. 50-1301/16 Gecoördineerde tekst 5/2/2002
K. 50-1301/17 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/2/2002
K. 50-1301/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 21/2/2002
2-283/20 2-283/20 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 22/2/2002
2-283/21 2-283/21 (PDF) Amendementen 27/2/2002
2-283/22 2-283/22 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2002
2-283/23 2-283/23 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 27/2/2002
2-283/24 2-283/24 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/3/2002
2-283/25 2-283/25 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/3/2002
K. 50-1301/19 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 8/3/2002
K. 50-1301/20 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1301/21 Verslag namens de commissie 4/4/2002
K. 50-1301/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-283/1 2-283/1 (PDF)
21/1/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffie bulletin nr. 15, dd 21.1.2000
21/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
7/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-283/18 2-283/18 (PDF)
13/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-123 Hand. 2-123 (PDF)
13/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-123 Hand. 2-123 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
Doc. 2-283/19 2-283/19 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/1/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
16/5/2000   Bespreking
16/5/2000   Interne adviesaanvraag: Financiën en Economische Aangelegenheden
de commissie wenst dat het advies van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden wordt ingewonnen over de amendementen nrs. 1 tot en met 14 van de regering
16/5/2000   Verzending naar commissie voor advies: Financiën en Economische Aangelegenheden
17/5/2000   Inschrijving op agenda
17/5/2000   Oprichting van een werkgroep
Werkgroep "vzw's" (Justitie) - Samenstelling Martine Taelman (VLD), Hugo Vandenberghe (CVP), Jean-François Istasse (PS), Nathalie de T'Serclaes (PRL-FDF-MCC), Guy Moens (SP), Marc Hordies (Ecolo), Meryem Kaçar (Agalev), Clotilde Nyssens (PSC)
17/5/2000   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "vzw's" (Justitie)
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Hoorzitting met de heer De Schutter, voorzitter van het Verbond van de Internationale in België gevestigde Verenigingen, en met de heer Lontings, advocaat
23/5/2000   Regeling der werkzaamheden
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Verslag namens de werkgroep "VZW's"
Verslag namens de werkgroep door de heer Jean-François Istasse en mevrouw Meryem Kaçar
21/6/2000   Aanvullend onderzoek door de werkgroep "VZW's"
De comissie belast de werkgroep "VZW's" met een aanvullend onderzoek
21/6/2000   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "vzw's" (Justitie)
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Verslag namens de Werkroep "vzw's"
door de heer Jean-François Istasse en mevrouw Meryem Kaçar
28/3/2001   Bespreking
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Bespreking
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Bespreking
25/4/2001   Einde van de artikelsgewijze bespreking
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Regeling der werkzaamheden
6/6/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
6/6/2001   Aanneming na amendering
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
7/6/2001   Tekst aangenomen
24/2/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
2/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38 verlenging
Doc. 2-82/6 2-82/6 (PDF)
3/3/2000   Hervatting termijn
4/5/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
  Commissie voor advies: Financiën en Economische Aangelegenheden
16/5/2000   Verzending naar commissie voor advies
17/5/2000   Einde behandeling
  Werkgroep "vzw's" (Justitie)
17/5/2000   Verzending naar werkgroep
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Benoeming van de voorzitter
de heer Jean-François Istasse is benoemd als voorzitter van de werkgroep
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse, Meryem Kaçar
23/5/2000   Bespreking
24/5/2000   Inschrijving op agenda
24/5/2000   Bespreking
31/5/2000   Inschrijving op agenda
31/5/2000   Bespreking
6/6/2000   Inschrijving op agenda
6/6/2000   Bespreking
9/6/2000   Inschrijving op agenda
9/6/2000   Bespreking
15/6/2000   Inschrijving op agenda
15/6/2000   Einde van de bespreking
15/6/2000   Einde behandeling
18/5/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
24/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38+13
Doc. 2-82/9 2-82/9 (PDF)
25/5/2000   Hervatting termijn
21/6/2000   Verzending naar werkgroep
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse, Meryem Kaçar
12/7/2000   Regeling van de werkzaamheden
12/10/2000   Inschrijving op agenda
12/10/2000   Regeling van de werkzaamheden
16/10/2000   Inschrijving op agenda
16/10/2000   Hoorzitting met de heren D. Sauer, P. De Bucquois en P. Andrianne, respectievelijke algemeen secretaris en beheerders van de Confederatie van Social Profit Ondernemingen
16/10/2000   Hoorzitting met de heer S. Maucq, directeur van de dienst "Lobby-Pers" van Test-Aankoop
20/10/2000   Inschrijving op agenda
20/10/2000   Hoorzitting met de heer E. Mickolajczak, afgevaardigd bestuurder van "La Boutique de Gestion", mevrouw M. Piret, bedrijfsrevisor en de heer M. Davagle, auteur van de "Memento des asbl".
6/11/2000   Inschrijving op agenda
6/11/2000   Hoorzitting met de heer Martou, voorzitter van het #Mouvement Ouvrier chrétien#i
6/11/2000   Hoorzitting met de heer Dohogne, algemeen secretaris van de #iFédération des instituteurs chrétiens#i
6/11/2000   Hoorzitting met de heer Todts, voorzitter van de vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving
10/11/2000   Inschrijving op agenda
10/11/2000   Hoorzitting met de heren Lemercier, voorzitter, en Michiels en Nederlandt, bestuurders, van de Association pour le volontariat
10/11/2000   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën
10/11/2000   Hoorzitting met de heer R. De Blauwe, advocaat
13/11/2000   Inschrijving op agenda
13/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Marleen Denef, aspirant FWO Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven, Jan Ronse instituut voor vennootschapsrecht
13/11/2000   Hoorzitting met de heer Michel Coipel, gewoon hoogleraar aan de "Facultés universitaires Notre Dame de la Paix de Namur"
20/11/2000   Inschrijving op agenda
20/11/2000   Regeling van de werkzaamheden
20/11/2000   Bespreking
27/11/2000   Inschrijving op agenda
27/11/2000   Bespreking
1/12/2000   Inschrijving op agenda
1/12/2000   Bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Bespreking
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Bespreking
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Bespreking
7/2/2001   Inschrijving op agenda
7/2/2001   Bespreking
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Bespreking
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Bespreking
einde van de bespreking
21/2/2001   Einde behandeling
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
23/6/2000   Hervatting termijn
13/12/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
15/12/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90 + 90
Doc. 2-82/17 2-82/17 (PDF)
16/12/2000   Hervatting termijn
27/4/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
2/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90 + 90 + 30
Doc. 2-82/22 2-82/22 (PDF)
3/5/2001   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
14/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1301/1
21/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1301/8
10/1/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 197, p. 32
5/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1301/14
21/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 51-70 + nr. 209, p. 55-57
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o42)
Integraal verslag nr. 209, p. 57-58
Doc. K. 50-1301/18
21/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
22/2/2002   Overzending
22/2/2002   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-283/24 2-283/24 (PDF)
7/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-9/o12) Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
Doc. 2-283/25 2-283/25 (PDF)
22/2/2002   Verzending naar commissie
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar
27/2/2002   Bespreking
27/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2) Doc. 2-283/23 2-283/23 (PDF)
27/2/2002   Aanneming na amendering
27/2/2002   Vertrouwen rapporteur
  [K5] Behandeling door Kamer
7/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1301/19
4/4/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1301/21
18/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 28-29
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-3/o31)
Integraal verslag nr. 221, p. 22
Doc. K. 50-1301/22
18/4/2002   Aanneming zonder amendering
18/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
De tekst geplubliceerd in het Staatsblad van 11/12/2002 annuleert en vervangt de tekst gepubliceerd in het Staatsbald van 18/10/2002
11/12/2002   Bekendmaking (55696-55719)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2001, 14/6/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 16/5/2000, 17/5/2000, 23/5/2000, 21/6/2000, 28/3/2001, 18/4/2001, 25/4/2001, 6/6/2001, 7/6/2001
Commissie voor advies: Financiën en Economische Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Werkgroep "vzw's" (Justitie)
Behandeling beëindigd 17/5/2000, 23/5/2000, 24/5/2000, 31/5/2000, 6/6/2000, 9/6/2000
Werkgroep "vzw's" (Justitie)
Behandeling beëindigd 21/6/2000, 12/7/2000, 16/10/2000, 20/10/2000, 6/11/2000, 10/11/2000, 13/11/2000, 20/11/2000, 27/11/2000, 1/12/2000, 6/12/2000, 10/1/2001, 31/1/2001, 7/2/2001, 14/2/2001, 21/2/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/2/2002
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/3/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 27/2/2002
[K5] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/4/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffie bulletin nr. 15, dd 21.1.2000
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 60 30/3/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 27
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 27 7/4/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38 verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 65 2/6/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 29
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 29 9/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 29 9/6/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 23
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 15 17/5/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 23 16/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90 + 90 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 45 18/6/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38+13
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 36 29/6/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 15 7/7/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 105 12/1/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 22
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 22 17/1/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 38 + 13 + 90 + 90
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 112 11/5/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 15
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 23/2/2002 15 11/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/5/2002 11/12/2002, blz 55696-55719