S. 2-1209 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiŽle situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn
Jacques D'Hooghe   

sociale voorzieningen
verwantschap
bejaarde
belasting van natuurlijke personen
alimentatieplicht
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1209/1 2-1209/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/6/2002
2-1209/2 2-1209/2 (PDF) Amendementen 12/12/2002
2-1209/3 2-1209/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/6/2002   Indiening Doc. 2-1209/1 2-1209/1 (PDF)
20/6/2002   Inoverwegingneming
20/6/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-10/o1) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/6/2002   Verzending naar commissie
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
13/11/2002   Bespreking
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-2/o0)
29/1/2003   Verwerping
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1209/3 2-1209/3 (PDF)
27/3/2003   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 27/3/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 27/3/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verworpen 13/11/2002, 29/1/2003, 19/3/2003