Auteurs- en sprekersregister betreffende "Willems Luc" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
ABX Logistics - Verkoop - Europese Commissie - Mogelijke veroordeling van de NMBS (Illegale staatssteun) (3-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2966-2967 3-39 p. 2966-2967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6876-6877 3-68 p. 6876-6877 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 3-70
p. 7337 3-70 p. 7337 (PDF)
Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) - In beslag genomen bestanddelen van criminele vermogens - Verkoop (3-4578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5800-5801 3-62 p. 5800-5801 (PDF)
Alcoholtests - Casier-Delaunois-methode - Onvolkomenheden - Juridische implicaties (3-2576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3287 3-42 p. 3287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3786-3788 3-45 p. 3786-3788 (PDF)
AllergieŽn - Wetenschappelijk onderzoek - Bewustmaking van de bevolking en de artsen (3-3919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5201-5202 3-58 p. 5201-5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5903-5904 3-62 p. 5903-5904 (PDF)
Armoede - Aantal armen in BelgiŽ - Spreiding - Maatregelen (3-2204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2692 3-36 p. 2692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3459-3461 3-43 p. 3459-3461 (PDF)
Bank- en verzekeringssector - Paritaire overlegorganen - Informatieverstrekking (Commissie van de handelsagent - Overeenkomst voor de barema's - Inzage- en controlerecht van de agent) (3-1971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2318-2320 3-33 p. 2318-2320 (PDF)
Belgische fauna en flora - Bescherming - Studie en inventarisering (3-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2693-2694 3-36 p. 2693-2694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2942-2943 3-38 p. 2942-2943 (PDF)
Belgische octrooiwetgeving - Opbrengst onderzoek - Rechten van de onderzoekers (3-7837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10655-10656 3-90 p. 10655-10656 (PDF)
Beoefenaars van vrije beroepen - Verminderde verdienvermogen (3-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3031-3032 3-39 p. 3031-3032 (PDF)
Bezoek van de Amerikaanse president George W. Bush - Beperkingen aan de waardetransporten - FinanciŽle compensatie voor de sector waardevervoer (3-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2882-2883 3-38 p. 2882-2883 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3094 3-40 p. 3094 (PDF)
Biobrandstoffen - Europese richtlijnen - Toepassing - Onderzoek (Ondersteunende maatregelen bij proefprojecten - Concrete maatregelen om het streefdoel in 2005 te halen) (3-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2763-2764 3-36 p. 2763-2764 (PDF)
Bouwsector - Dodelijke arbeidsongevallen (3-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2689 3-36 p. 2689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7576-7578 3-71 p. 7576-7578 (PDF)
Bouwwerven - Veiligheid - VeiligheidscoŲrdinator (Inbreuken op het KB van 25 januari 2001) (3-7031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9841 3-88 p. 9841 (PDF)
Bouwwerven - VeiligheidscoŲrdinatie - Versoepeling van de wetgeving (Mogelijkheid voor de bouwprofessionals om zelf de functie van veiligheidscoordinator uit te oefenen) (3-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2894-2895 3-38 p. 2894-2895 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3035-3037 3-39 p. 3035-3037 (PDF)
Brandweer - Evacuatie bij gaslekken (3-5007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6838 3-68 p. 6838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7211 3-70 p. 7211 (PDF)
Brandweer - Ontzetten van geknelde personen - Specifieke opleiding en bijscholing (Verkeersongevallen) (3-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1261-1262 3-21 p. 1261-1262 (PDF)
Brandweerpersoneel - Verlof voorafgaand aan de pensionering - Regeling vanaf 1 januari 2005 (3-3039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4046-4047 3-48 p. 4046-4047 (PDF)
Cannabisgebruik - Schadelijke gevolgen voor de gezondheid - Geestesziekte - Wettelijk toegestaan gebruik (3-2574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3278 3-42 p. 3278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3451-3452 3-43 p. 3451-3452 (PDF)
Cannabisplantages - Geografische spreiding - Opsporing (3-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2678-2679 3-36 p. 2678-2679 (PDF)
Civiele bescherming - Akkoord met het Groothertogdom Luxemburg inzake wederzijdse bijstand - Omzetting in nationale wetgeving (3-2818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3641 3-45 p. 3641 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4039-4040 3-48 p. 4039-4040 (PDF)
Communicatiesysteem ASTRID - Aansluiting van politiezones en hulpdiensten - GeÔntegreerde meldkamer (3-3630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4825-4826 3-55 p. 4825-4826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5336-5337 3-59 p. 5336-5337 (PDF)
Computercriminaliteit - Phishing - Nieuwe methoden (Valse mails om informatie afhandig te maken per telefoon) (3-5030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6981 3-69 p. 6981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7452 3-71 p. 7452 (PDF)
De Belgische cijfers inzake eerwraak en het politionele optreden ter zake (3-1073)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De Belgische regeling inzake buitenlandse aannemers (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1913)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
De Europese CE-markering en de nefaste gevolgen hiervan voor de Belgische ambachtelijke schrijnwerkers (Europese fabricatienormen - Specificiteit en kleinschaligheid van niet in serie vervaardigde producten - Procedures voor kleine fabrikanten - Deuren en ramen) (3-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 96-98 3-123 p. 96-98 (PDF)
De Europese subsidies van verre transporten van levend vee (bestemd voor de slacht - Afschaffing van de exportsubsidies - Midden-Oosten) (3-967)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-125
p. 42-43 3-125 p. 42-43 (PDF)
De Nederlandse eisen met betrekking tot de HSL tussen Brussel-Zuid en Amsterdam (3-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-88
p. 58-60 3-88 p. 58-60 (PDF)
De Post - Betalingsmogelijkheden (Betaling met bank- of kredietkaart) (3-5721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7810 3-73 p. 7810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8770-8771 3-80 p. 8770-8771 (PDF)
De Post - Dienstverlening in Aalst (3-6517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9298 3-85 p. 9298 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9789 3-87 p. 9789 (PDF)
De Post - Dienstverlening te Aalst (3-5720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7809-7810 3-73 p. 7809-7810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10836-10837 3-90 p. 10836-10837 (PDF)
De Post - Hergroepering van de postkantoren - Verlies van arbeidsplaatsen - Garanties voor de dienstverlening (Postwinkels) (3-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3069 3-40 p. 3069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4020 3-48 p. 4020 (PDF)
De Post - Personeel - Looneisen - FinanciŽle ruimte (Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2005-2006) (3-2183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2569 3-35 p. 2569 (PDF)
De aanhoudende problemen op de spoorverbinding Gent-Aalst-Brussel (Ernstige vertragingen ten gevolge van defecten - Weersomstandigheden versus structurele problemen - Gebrekkige communicatie) (3-1171)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-171
p. 27-29 3-171 p. 27-29 (PDF)
De aanpak van schijnzelfstandigen (3-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-68
p. 83-85 3-68 p. 83-85 (PDF)
De aanschaf van software voor de controle van de digitale tachograaf (3-2044)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 70-72 3-200 p. 70-72 (PDF)
De aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (3-1061)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-131
p. 36-38 3-131 p. 36-38 (PDF)
De begeleiding van seksuele delinquenten (3-1916)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 61-63 3-190 p. 61-63 (PDF)
De beperkingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (3-508)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-92
p. 54-56 3-92 p. 54-56 (PDF)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (Verplichte verzekering of niet bij registratie van agenten en makelaars bij de CBFA) (3-1287)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 46-47 3-190 p. 46-47 (PDF)
De bescherming van het intellectuele patrimonium van KMO's (Gebrekkige toegang van de Belgische KMO's tot het Benelux-bureau in Den Haag) (3-1865)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 69-71 3-187 p. 69-71 (PDF)
De betaling van drinkgeld via kredietkaarten (3-1291)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 73-75 3-149 p. 73-75 (PDF)
De betaling van transportkosten via dienstencheques en de gelijke verloning van strijk- en poetsdiensten (3-970)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 80-83 3-125 p. 80-83 (PDF)
De beveiliging van overheidswebsites (Indringing van de website van de FOD Defensie door een groep Turkse nationalisten) (3-1359)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-199
p. 32-33 3-199 p. 32-33 (PDF)
De bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Uitbreiding tot klachten i.v.m. kabeloperatoren en alle vormen van elektronische communicatie) (3-517)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-92
p. 50-51 3-92 p. 50-51 (PDF)
De bevrijding van de borgsteller (Interpretatie toepassingsgebied wet 20 juli 2005 - Borgstelling ten kosteloze titel gepaard gaande met een hypotheekvestiging op een onroerend goed) (3-1986)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 103-105 3-194 p. 103-105 (PDF)
De concrete tenuitvoerlegging van de adoptiewet van 24 april 2003 (Wachtlijsten zowel voor het volgen van een voorbereiding als voor de uitvoering van het maatschappelijk onderzoek) (3-1713)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 95-97 3-171 p. 95-97 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (Deelname aan overheidsopdrachten door firma's die naast het voeren van hun bedrijfsactiviteit ook nog ideeŽn trachten te verspreiden [proselitisme] o.a. drugspreventie - Narcocon Info Center vzw) (3-1385)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-202
p. 18-20 3-202 p. 18-20 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (via onderaanneming bij HP) (3-2133)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 49-50 3-205 p. 49-50 (PDF)
De cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid (3-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 58-60 3-70 p. 58-60 (PDF)
De dienstencheques in de private sector en in het bijzonder in de schoonmaaksector (Financiering - BTW) (3-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-39
p. 11-13 3-39 p. 11-13 (PDF)
De discriminatie inzake de opening van pensioenrechten in het stelsel van de openbare sector ten aanzien van tewerkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader en derde arbeidscircuit (3-754)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 67-68 3-108 p. 67-68 (PDF)
De dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit (Te hoge brandstofkosten vooral voor de aardbeien - en druiventeelt - BTW-tarief ingevolge de Europese wetgeving - Accijnzen) (3-1141)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 73-75 3-134 p. 73-75 (PDF)
De eer- en bloedwraak (3-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De eer- en bloedwraak (Actieplan van de parketten en van de politie) (3-2171)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 43-44 3-206 p. 43-44 (PDF)
De erkenning van balie-ervaring in federale openbare diensten (voor de berekening van de geldelijke ancienniteit) (3-698)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-104
p. 39-41 3-104 p. 39-41 (PDF)
De evaluatie van het proefproject "gratis parking voor woon-werkverkeer" op de NMBS-parkings (3-1611)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 23-24 3-164 p. 23-24 (PDF)
De evaluatie van het proefproject "gratis woon-werkverkeer" op de NMBS-parkings (3-1846)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-185
p. 61-62 3-185 p. 61-62 (PDF)
De evaluatie van het proefproject gratis woon-werkverkeer op de parkings van de NMBS (Overlast en ongewenste gevolgen - Invoering tariferingsysteem) (3-1322)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-194
p. 46-48 3-194 p. 46-48 (PDF)
De evaluatie van het systeem van de dienstencheques (Verschil in behandeling van de verschillende sectoren - Transport- en/of brandstofkosten in de schoonmaak- en strijksector) (3-1120)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 74-76 3-137 p. 74-76 (PDF)
De financiering van het Gewestelijk Expres Net (GEN) en het standpunt van de Vlaamse regering terzake (3-37)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-19
p. 8 3-19 p. 8 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De globale aanpak van mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (3-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 35-37 3-102 p. 35-37 (PDF)
De grensoverschrijdende politiesamenwerking binnen de Benelux (Beroepsopleiding - Operationele bevoegdheden) (3-1421)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 70-71 3-153 p. 70-71 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De identificatie van bromfietsen in het buitenland (Facultatieve nummerplaat) (3-2136)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 55 3-205 p. 55 (PDF)
De inefficiŽntie van het gratis parkeren op de NMBS-parkings (3-1307)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 75-76 3-149 p. 75-76 (PDF)
De investeringen in nanotechnologie (3-1217)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 75-76 3-140 p. 75-76 (PDF)
De invoering van veralgemeende brandveiligheidsnormen (3-1695)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 66-67 3-169 p. 66-67 (PDF)
De inzage in de dossiers van de kamers voor handelsonderzoek (Gerechtelijk akkoord - Recht van de betrokken handelaar ook kennis te nemen van de brief van de procureur des Konings aan de griffie op basis waarvan het handelsonderzoek wordt geopend) (3-1659)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 19-21 3-166 p. 19-21 (PDF)
De klacht die de curatoren van Sabena hebben ingediend bij het openbaar ministerie van het kanton ZŁrich (Klacht tegen de holdingmaatschappij SAirGroup die een belang van 50% had in ex-Sabena op grond van misbruik van vennootschapsgoederen - Aansluiting Belgische Staat)      
  Debat
3-84
p. 5-9 3-84 p. 5-9 (PDF)
De klacht van Swissair wegens het gratis overdragen van trafiekrechten van Sabena aan Delta Air Transport (DAT) (Slots) (3-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-95
p. 60-62 3-95 p. 60-62 (PDF)
De kosteloze beschikbaarheid van geografische databanken voor het publiek (3-1633)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 66-68 3-165 p. 66-68 (PDF)
De kostprijs van het Belgische drinkwater (InefficiŽnte werking van de drinkwaterbedrijven - Hoge drinkwaterfacturen) (3-1971)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 109-110 3-194 p. 109-110 (PDF)
De langere duur van een treinrit via de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Brussel-Zuid en Amsterdam (3-260)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 10 3-49 p. 10 (PDF)
De misbruiken van 0900-lijnen en sms-berichten (Betwiste internetverbindingen - Televisiespelletjes via betaallijnen - Verborgen activering van inbelverbindingen - Illegale kansspelen - Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie - Selectieve nummerblokkering - Oprichting ethische commissie) (3-753)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 63-65 3-108 p. 63-65 (PDF)
De mogelijke inbreuken op de privacy en de mededinging door Zoomit (Elektronische toegang tot financiŽle inlichtingen verbonden aan bankverrichtingen - Neutraliteit - Mobiliteit van de klanten) (3-1483)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 23-26 3-213 p. 23-26 (PDF)
De mogelijkheid om bio-ethanol te gebruiken in BelgiŽ (als motorbrandstof - E85) (3-1407)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-204
p. 19-20 3-204 p. 19-20 (PDF)
De noodzaak van een doeltreffend beveiligingsbeleid voor door criminaliteit getroffen ondernemers en winkeliers (Ramkraken - Intelligente koffers en andere maatregelen - Aanspreekpunten voor de slachtoffers) (3-1038)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-130
p. 66-68 3-130 p. 66-68 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-92
p. 42-44 3-92 p. 42-44 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 8-9 3-113 p. 8-9 (PDF)
De onduidelijkheid over de inwerkingtreding van de nieuwe Europese reglementering op de rij- en rusttijden van vrachtwagens (Europese verordening 561/2006) (3-1121)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-164
p. 31-32 3-164 p. 31-32 (PDF)
De onveiligheid op risicotreinen (Agressie van bepaalde passagiers) (3-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 39-40 3-113 p. 39-40 (PDF)
De opleiding van brandweerlieden inzake het ontzetten van geknelde personen uit autowrakken (3-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 55-56 3-98 p. 55-56 (PDF)
De opleidingen inzake antiwitwaswetgeving voor de tussenpersonen in de financiŽle en verzekeringssector (Speciale opleidingsprogamma's) (3-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-96
p. 18-20 3-96 p. 18-20 (PDF)
De oprichting van justitie-antennes (Band tussen de justitiehuizen en de justitieantennes) (3-1615)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 22-23 3-164 p. 22-23 (PDF)
De overgangsbepalingen die in de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen, zijn vervat inzake het faillissement en de positie van de zekerheidstellers (Lopende faillissementen die nog niet afgesloten zijn - Verplichte bijkomende verklaring door de schuldeisers die een persoonlijke zekerstelling genieten - Verzuim) (3-1223)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 70-71 3-142 p. 70-71 (PDF)
De personeelsleden belast met de begeleiding van de gedetineerden onder elektronisch toezicht (Overgang van het sociaal personeel van het elektronisch toezicht naar de justitiehuizen) (3-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-172
p. 7-9 3-172 p. 7-9 (PDF)
De plannen voor nucleair transport via Zeebrugge (Overbrengen van plutonium vanuit Groot-BrittanniŽ naar de fabriek van Belgonucleaire in Dessel - Veiligheidsmaatregelen) (3-580)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 53-55 3-98 p. 53-55 (PDF)
De problemen bij de invoering van digitale televisie (Eenzijdige beslissing van Telenet om 8 kanalen uit zijn aanbod te schrappen - Bescherming van de consument) (3-795)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-127
p. 7-9 3-127 p. 7-9 (PDF)
De procedure voor de jeugdrechtbank bij het beroep van een minderjarige tegen een bestuurlijke sanctie (Nieuwe gemeentewet - Burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure) (3-670)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 41-43 3-102 p. 41-43 (PDF)
De richtlijnen aan de banken betreffende de inhouding van roerende voorheffing op spaarboekjes (Schijf vrijgesteld van belasting - Decumulatie van de roerende inkomsten van gehuwden - Opening van meerdere rekeningen) (3-470)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-86
p. 7-8 3-86 p. 7-8 (PDF)
De samenstelling van de commissie dierentuinen op grond van artikel 5, ß 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (3-966)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-125
p. 41 3-125 p. 41 (PDF)
De schending van de privacy door de vermelding van het adres van de gehandicapte kaarthouder op de speciale parkeerkaart voor gehandicapten (Oud kaartmodel en Europese kaarten) (3-457)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-86
p. 54-55 3-86 p. 54-55 (PDF)
De schending van het recht op mededinging tussen bankinstellingen bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen (Beheer van de goederen van een minderjarige - Waarborg van vrije keuze van de bankinstelling - Keuze van de vrederechters voor een welbepaalde bank) (3-458)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-86
p. 55-57 3-86 p. 55-57 (PDF)
De start van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Fusie tussen de Commissie van Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor Verzekeringen - Aanspreekpunten - Klachtenbehandeling - Financiering - Personeelsstatuut) (3-128)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-35
p. 14-17 3-35 p. 14-17 (PDF)
De stijging van het aantal faillissementen en de middelen tot voorkoming (Gerechtelijk akkoord - Hervorming) (3-1362)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 49-51 3-151 p. 49-51 (PDF)
De strijd tegen mensenhandel, economische uitbuiting en bedelarij (3-1176)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 55-56 3-140 p. 55-56 (PDF)
De studie betreffende de sekten in BelgiŽ in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (Doelstelling van de studie) (3-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 9-11 3-140 p. 9-11 (PDF)
De teruggave van tegoeden inzake personenbelasting na het overlijden van de belastingplichtige (Akte van bekendheid versus erfrechtverklaring) (3-794)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 95-96 3-112 p. 95-96 (PDF)
De toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) (Toegang van de aangestelde bankbedienden [kredietbemiddelaars]) (3-1411)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 71-72 3-153 p. 71-72 (PDF)
De toekomst van de arbeidsrechtbank te Aalst (Afschaffing van de afdelingen van de arbeidsrechtbank van Dendermonde gelegen te Aalst en te Sint-Niklaas) (3-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-159
p. 86 3-159 p. 86 (PDF)
De toekomstige locatie van de federale overheidsdiensten te Aalst (Gerechtelijke en administratieve diensten gevestigd in "De Pupillen", wanneer het huurcontract ten einde loopt) (3-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-160
p. 7-8 3-160 p. 7-8 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor minderjarigen (Bewustmaking, actiemiddelen en samenwerking met de Europese en internationale instanties - Aanpassing van het wetgevend arsenaal - Strafwetboek - Informatie- en Adviescentrum en Administratieve CoŲrdinatiecel bij FOD Justitie - Cel bij de Staatsveiligheid) (3-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 29-32 3-90 p. 29-32 (PDF)
De uitvoering van de wet inzake het beslag leggen op rekeningen (Wet 27 december 2005 houdende diverse bepalingen en KB 4 juli 2006 - Gebruik van codes - Artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek - Inkomsten van zelfstandigen) (3-2097)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 50-54 3-203 p. 50-54 (PDF)
De uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (Problematiek van de verzekeringen - Feitelijke verenigingen) (3-1375)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 69-70 3-151 p. 69-70 (PDF)
De uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (Problematiek van de verzekeringen - Feitelijke verenigingen) (3-1405)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 56-58 3-152 p. 56-58 (PDF)
De uitvoering van het herenakkoord met de Belgische Vereniging van Banken (Verhuizingsdienst tussen bankinstellingen voor zicht- en spaarrekeningen - Overheveling van domiciliŽring en doorlopende opdrachten - Overheveling van effecten) (3-594)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 29-31 3-99 p. 29-31 (PDF)
De verbintenistoelage voor politiepersoneel van het Brusselse Gewest (Verbintenis om gedurende vijf jaar in het Brusselse Gewest te blijven werken - Terugbetaling bij de verbreking van de verbintenis) (3-1761)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 61-63 3-175 p. 61-63 (PDF)
De verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen (3-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 32 3-119 p. 32 (PDF)
De verklaringen van de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de Raad van State (in de pers) (3-1454)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 17-18 3-208 p. 17-18 (PDF)
De vertraging in de aanmaak en de verzending van de elektronische identiteitskaarten (Achterstand - Firma Zetes) (3-652)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-106
p. 21-22 3-106 p. 21-22 (PDF)
De verzekering tegen snelheids- en parkeerboeten (Aanbod door een Zweedse producent via internet - Strafrechtelijk vervolgbaar) (3-951)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-146
p. 10-12 3-146 p. 10-12 (PDF)
De werking van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) (Inning van achterstallige socialezekerheidsbijdragen - Detachering abmtenaren bij het COIV - Inhouding van vergoedingen aan slachtoffers - Beheer van de in beslag genomen gelden - Oprichting van een Europees COIV en van een Europees vermogensregister) (3-1404)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 54-56 3-152 p. 54-56 (PDF)
De werkwijze van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (Fout bij het afleveren van attesten i.v.m. rechtgevende gehandicapte kinderen) (3-851)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 8-9 3-133 p. 8-9 (PDF)
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Schadeloosstelling voor de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand - Vergoeding van de advocatenkosten - Noodzaak aan een KB ter uitvoering van artikel 6 van de wet) (3-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 59-61 3-98 p. 59-61 (PDF)
De wijziging van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comitť voor arbeid via dienstencheques (Wegname van de onduidelijkheid i.v.m. de bevoegdheid van de paritaire comitťs - Paritair subcomitť 322.01) (3-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 23-25 3-154 p. 23-25 (PDF)
De wijziging van het systeem van registratie van aannemers naar aanleiding van onder meer een nakende veroordeling door Europa (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1878)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
Diefstal en vandalisme - Aangifte - Internet - Huisbezoek van de politie (Aangifte van woninginbraken) (3-7899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10571-10572 3-90 p. 10571-10572 (PDF)
Diefstallen - Flatinbraken - Kwetsbaarheidsanalyse (Maatregelen en preventie) (3-6325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9036-9037 3-83 p. 9036-9037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9174-9175 3-84 p. 9174-9175 (PDF)
Diefstallen -Toename van flatinbraken (3-5006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6838 3-68 p. 6838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7036 3-69 p. 7036 (PDF)
Dienstencheques - Afsplitsing van activiteiten in een aparte onderneming - Erkenningsvoorwaarden (3-6206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8762-8763 3-80 p. 8762-8763 (PDF)
Dienstencheques - Afsplitsing van activiteiten in een aparte onderneming - Erkenningsvoorwaarden (3-6207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8769 3-80 p. 8769 (PDF)
Dienstencheques - Berekening van het vakantiegeld (3-3786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5106 3-57 p. 5106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5697-5698 3-61 p. 5697-5698 (PDF)
Dioxinecrisis - Vergoedingen aan veevoederfabrikanten ten laste van de Staat (3-3655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4822 3-55 p. 4822 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 4997 3-56 p. 4997 (PDF)
Draadloze netwerkverbindingen - Gebrek aan beveiliging ("Wardriving") (3-4999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6834 3-68 p. 6834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9069 3-83 p. 9069 (PDF)
Drugsdelinquenten - Pilootproject Proefzorg - Aanstelling van de drugscoŲrdinator (Project van het parket van Gent) (3-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-41
p. 3177 3-41 p. 3177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4738-4739 3-54 p. 4738-4739 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Willems, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Elektriciteitsvoorziening - Netbeheerder Elia - Noodplannen (3-3965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315-5316 3-59 p. 5315-5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505-7507 3-71 p. 7505-7507 (PDF)
Elektronische smog - Studie van de Wereldgezondheidsorganisatie - Preventie- of informatiecampagnes (3-5212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7164-7165 3-70 p. 7164-7165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8282-8284 3-77 p. 8282-8284 (PDF)
Energie - Groene elektriciteit - Productie van methaangas (3-2317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3022-3023 3-39 p. 3022-3023 (PDF)
Energieleveranciers - Opzegging van contracten - Klachten - Onderzoek en maatregelen (Televerkoop - Schriftelijke bevestiging) (3-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2731-2732 3-36 p. 2731-2732 (PDF)
Energiemarkt - 'Mystery switch' bij energieleveranciers (Fout in het klantnummer [EAN-Code] bij verandering van leverancier) (3-5011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6842 3-68 p. 6842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7247 3-70 p. 7247 (PDF)
Europese Commissie - Luchtvaartbeleid - Europese verordeningen 261/2004 en 785/2004 - Opmerkingen van de "International Air Transport Association" (IATA) (Concurrentiepositie van de Europese luchtvaartbedrijven - Verhoogde verzekeringskosten) (3-2842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3663 3-45 p. 3663 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4354-4355 3-50 p. 4354-4355 (PDF)
Europese eenheidsmunt - Problemen met de euro - Informatiecampagne (3-2558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3256-3257 3-42 p. 3256-3257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3537-3538 3-44 p. 3537-3538 (PDF)
Europese eenheidsmunt - Problemen met de euro - Informatiecampagne (3-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3321 3-42 p. 3321 (PDF)
Europese groenboek over het vermoeden van onschuld ("Prewetgevende" adviespraktijk van de Commissie - Nationale parlementaire controle) (3-1207)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-175
p. 20-21 3-175 p. 20-21 (PDF)
Federaal Plan inzake duurzame Ontwikkeling 2004-2008 - Overleg met de gewestelijke overheden (3-2212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2764-2766 3-36 p. 2764-2766 (PDF)
Federale computernetwerken en databestanden - Mobiele apparatuur - Beveiliging (Databestanden van de federale overheid) (3-5216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7176-7177 3-70 p. 7176-7177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7582-7583 3-71 p. 7582-7583 (PDF)
Federale hulp aan de gebieden getroffen door de tsunami - Verdeelsleutel fondsen - Toerisme - Aanwijzing van de mogelijke gevaren van seismische gebieden (3-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2977-2978 3-39 p. 2977-2978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3339-3340 3-42 p. 3339-3340 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Aalst - Toekomstige locatie (Fiscale diensten en rechtbanken gevestigd in "De Pupillen", wanneer het huurcontract ten einde loopt) (3-7898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10515-10516 3-90 p. 10515-10516 (PDF)
Federale overheidsdiensten te Aalst - Toekomstige locatie. (Fiscale diensten en rechtbanken gevestigd in "De Pupillen", wanneer het huurcontract ten einde loopt) (3-6294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8832-8833 3-81 p. 8832-8833 (PDF)
Gebruik van het pistool Five SeveN - Gebruik door de federale politie - Maatregelen tegen gebruik door het criminele milieu (3-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2679 3-36 p. 2679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3097 3-40 p. 3097 (PDF)
Gehandicapten - Parkeerkaart - Vervanging (door het Europese model - Permanent maken van de kaarten - Hernieuwingsprocedure) (3-6208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8765-8766 3-80 p. 8765-8766 (PDF)
Gehandicapten - Parkeerkaart - Vervanging (door het Europese model - Permanent maken van de kaarten - Hernieuwingsprocedure) (3-6209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8769-8770 3-80 p. 8769-8770 (PDF)
Gevaarlijke stoffen - Beheersing van de gevaren bij ongevallen - Samenwerkingsakkoord - Invoeging (3-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2886 3-38 p. 2886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4024-4025 3-48 p. 4024-4025 (PDF)
Gevangenis te Antwerpen - Overbevolking - Infrastructuur (3-2557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3253 3-42 p. 3253 (PDF)
Gevangenisbevolking - Toename - Prognoses - Infrastructuur (3-2180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2709-2710 3-36 p. 2709-2710 (PDF)
Gezonde voeding - Overgewicht - Sensibiliseringscampagne (3-2570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3277 3-42 p. 3277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3450-3451 3-43 p. 3450-3451 (PDF)
Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit (3-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 913-914 3-14 p. 913-914 (PDF)
Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit (3-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 858-859 3-13 p. 858-859 (PDF)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (3-1930)      
  Voorstel van de dames Anseeuw en Lijnen en de heer Willems
3-1930/1
p. 1-12 3-1930/1 p. 1-12 (PDF)
Het Europees ruimtevaartbeleid (3-635)      
  Verslag van de heer Willems
3-635/2
p. 1-2 3-635/2 p. 1-2 (PDF)
  3-635/3
p. 1-13 3-635/3 p. 1-13 (PDF)
  3-635/5
p. 1-9 3-635/5 p. 1-9 (PDF)
  3-635/6
p. 1-11 3-635/6 p. 1-11 (PDF)
  3-635/7
p. 1-10 3-635/7 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van de heren Roelants du Vivier en Willems
3-635/8
p. 1 3-635/8 p. 1 (PDF)
Het aanhoudende geruzie in de Raad voor de mededinging (Moeizame samenwerking tussen de leden) (3-104)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 17-19 3-28 p. 17-19 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het gebruik van gehomologeerde plofkoffers (voor geldtransport) (3-1737)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 48-50 3-173 p. 48-50 (PDF)
Het gebruik van gehomologeerde plofkoffers in geldautomaten (Tygerkidnapping in bankinstellingen) (3-1480)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 43-45 3-155 p. 43-45 (PDF)
Het gebruik van zuivere koolzaadolie als brandstof voor openbaar vervoer (Accijnsvrijstelling - Voertuigen van de privť-maatschappijen die openbaar vervoer verzorgen) (3-1004)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-151
p. 32-33 3-151 p. 32-33 (PDF)
Het niet innen van remgeld (Thuisverpleging) (3-2096)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 54-55 3-203 p. 54-55 (PDF)
Het opnemen van ziekteverlof bij de politiediensten (aan het einde van de loopbaan) (3-1762)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 63-64 3-175 p. 63-64 (PDF)
Het proefproject gratis woon-werkverkeer op de NMBS-parkings (3-1437)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-206
p. 33-34 3-206 p. 33-34 (PDF)
Het sociaal telefoontarief en de door Belgacom uitgevoerde controle op de begunstigden (3-540)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-95
p. 62-64 3-95 p. 62-64 (PDF)
Het spanningsveld tussen privť-bewaking en politie (Veiligheidstaken - Kerntaken van de politie - Controle op de private veiligheidsactoren) (3-1496)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 52-53 3-157 p. 52-53 (PDF)
Het statuut van praalwagens binnen de verkeersreglementering (3-1334)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-195
p. 22-23 3-195 p. 22-23 (PDF)
Het thuisslachten van schapen bij het offerfeest (Illegale slachtingen - Terugdringen van de inbreuken - Informatieverstrekking) (3-2046)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 43-44 3-200 p. 43-44 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Handelsagentuur- en/of concessieovereenkomsten) (3-1591)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 31-32 3-161 p. 31-32 (PDF)
Het verminderde tarief van de gas- en elektriciteitsmaatschappijen voor personen met een handicap (Weigering van het sociaal tarief aan personen met een handicap die in een gebouw wonen met een centrale gasmeter) (3-1226)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlanse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 21-22 3-181 p. 21-22 (PDF)
Hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam - Ontmoeting met Nederlandse minister - Nederlandse eisen (3-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2883 3-38 p. 2883 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-67
p. 6692-6693 3-67 p. 6692-6693 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 3-70
p. 7337 3-70 p. 7337 (PDF)
Hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam - Ontmoeting met Nederlandse minister - Nederlandse eisen (3-2312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2900 3-38 p. 2900 (PDF)
Hooikoorts - Preventie- of informatiecampagnes (3-5218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7165 3-70 p. 7165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7712-7713 3-72 p. 7712-7713 (PDF)
Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering (3-7511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9960-9961 3-88 p. 9960-9961 (PDF)
Huisdieren en gevaarlijke dieren - Aankoop op afbetaling (3-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2611-2612 3-35 p. 2611-2612 (PDF)
Hulpcentra 100 - Verkeerd uitsturen van ambulances (3-2316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2886 3-38 p. 2886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4025 3-48 p. 4025 (PDF)
Hybride wagens - Aanpassing van de wetgeving en van de infrastructuur - Onderzoek en ontwikkeling (Benzinemotoren en diesels in combinatie met een elektromotor) (3-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2900-2901 3-38 p. 2900-2901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4351-4352 3-50 p. 4351-4352 (PDF)
IJzeren Rijn - Stand van zaken (Vertragingsmanoeuvers van de Nederlandse regering - Arbitrage) (3-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2913-2914 3-38 p. 2913-2914 (PDF)
Immigratie - Poolse en Oost-Europese werknemers in BelgiŽ (3-2321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2895 3-38 p. 2895 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3331-3333 3-42 p. 3331-3333 (PDF)
In beslag genomen dieren - Verkoop - Slachthuizen (3-2199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2688 3-36 p. 2688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2851-2852 3-37 p. 2851-2852 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Aanslagbiljetten - Fout in berekeningscomputer (Wegvallen van de aftrek van intresten inzake hypothecaire lening) (3-2308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2812 3-37 p. 2812 (PDF)
Internet - Beleggingsfraude (Toenemende internationale fraude mits aanbieding van aandelen die waardeloos zijn) (3-2327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2901-2902 3-38 p. 2901-2902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10812-10813 3-90 p. 10812-10813 (PDF)
Internetfraude - Phishing (3-4244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5801-5802 3-62 p. 5801-5802 (PDF)
Internetverbindingen - Misbruiken - Klachten over betaallijnen (3-3656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4824 3-55 p. 4824 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5124-5125 3-57 p. 5124-5125 (PDF)
Jaagpaden - Kwalificaties - Ongevallen - Toepassing van de "Wegcode" (Openbare weg, openbare plaats of privťweg) (3-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2444 3-34 p. 2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4668-4669 3-53 p. 4668-4669 (PDF)
Jaarrekening van vennootschappen - Laattijdige indiening - Administratieve boetes (3-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3267-3268 3-42 p. 3267-3268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3434-3436 3-43 p. 3434-3436 (PDF)
Jaarrekening vennootschappen - Laattijdige indiening - Administratieve boetes (3-2309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2882 3-38 p. 2882 (PDF)
Juridisch geschil tussen Sabena en Swissair - Rol van de federale overheid (3-3922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5208 3-58 p. 5208 (PDF)
Kamers voor handelsonderzoek - Inzage van de dossiers (3-4503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-62
p. 5767-5768 3-62 p. 5767-5768 (PDF)
Kerncentrale - Doel - Revisie Doel 2 (Veiligheid van omwonenden) (3-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384 3-23 p. 1384 (PDF)
Kerncentrale - Doel - Revisie Doel 2 (Stappen in het kader van de veiligheid) (3-1650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1729-1730 3-27 p. 1729-1730 (PDF)
Koninklijke Munt van BelgiŽ - Toekomst (Achterstand in de boekhouding - Audit) (3-6906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9425-9427 3-86 p. 9425-9427 (PDF)
Laserbehandeling van de ogen - Risico's op lange termijn - Onderzoek - Terugbetaling door het RIZIV (3-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3274-3275 3-42 p. 3274-3275 (PDF)
Luchtvaart - Het verlies van bagage (3-5020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6795-6796 3-67 p. 6795-6796 (PDF)
Minderjarigen - Alcoholverbruik - Gebruik van drugs - Communicatieprocessen om het gebruik te ontmoedigen en verminderen (3-2319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2893-2894 3-38 p. 2893-2894 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4659-4660 3-53 p. 4659-4660 (PDF)
Mobiele telefonie - Oproepen - Nodige tariefverlaging (3-7510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9946-9947 3-88 p. 9946-9947 (PDF)
NMBS - Brand in Brussel-Zuid - Afgeschafte treinen - Terug inlassen (3-7751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10314 3-89 p. 10314 (PDF)
NMBS - Fietsenstallingen aan de stations (3-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1120 3-18 p. 1120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1233-1234 3-20 p. 1233-1234 (PDF)
NMBS - Fietsenstallingen aan de stations (3-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1121 3-18 p. 1121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1208-1209 3-19 p. 1208-1209 (PDF)
NMBS - Haven van Antwerpen - Liefkenshoekspoortunnel - Financiering en ruimtelijke ordening (3-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2883-2884 3-38 p. 2883-2884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3827-3828 3-46 p. 3827-3828 (PDF)
NMBS - Haven van Antwerpen - Liefkenshoekspoortunnel - Financiering en ruimtelijke ordening (3-2314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2900 3-38 p. 2900 (PDF)
NMBS - Minst gebruikte treinstations en stopplaatsen in BelgiŽ - Maatregelen - Alternatieven (3-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 857-858 3-13 p. 857-858 (PDF)
NMBS - Minst gebruikte treinstations en stopplaatsen in BelgiŽ - Maatregelen - Alternatieven (Light-railsysteem) (3-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 901-902 3-14 p. 901-902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1097-1098 3-17 p. 1097-1098 (PDF)
NMBS - Schuldpositie - Afbouw van de schuld (3-2365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2967 3-39 p. 2967 (PDF)
NMBS - Spoorwegovergangen - Veiligheid - Dubbele slagbomen (3-2325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2901 3-38 p. 2901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5372-5373 3-59 p. 5372-5373 (PDF)
NMBS - Spoorwegovergangen - Veiligheid - Dubbele slagbomen (3-2328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2884 3-38 p. 2884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4289-4290 3-50 p. 4289-4290 (PDF)
NMBS - Toegankelijkheid van de stations - Gehandicapten (3-932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1119-1120 3-18 p. 1119-1120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1273-1274 3-21 p. 1273-1274 (PDF)
NMBS - Toegankelijkheid van de stations - Gehandicapten (3-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1121 3-18 p. 1121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1207-1208 3-19 p. 1207-1208 (PDF)
Nacht- en weekendwerk - Bevorderen van de tewerkstelling - Verlagen van de belastingdruk (3-2375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3081 3-40 p. 3081 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Kernreactor B3 te Mol - Gevaar voor de volksgezondheid - Onderzoek (3-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2686 3-36 p. 2686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2925 3-38 p. 2925 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Kernreactor B3 te Mol - Gevaar voor de volksgezondheid - Onderzoek (3-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2885 3-38 p. 2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3310-3313 3-42 p. 3310-3313 (PDF)
Offerfeest van 20 januari 2005 - Naleving van de wetgeving inzake dierentransport - Inbeslagname van dieren (3-2828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3650 3-45 p. 3650 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4317-4318 3-50 p. 4317-4318 (PDF)
Olievervuiling op zee - Controles (3-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2718-2719 3-36 p. 2718-2719 (PDF)
Onteigening ten algemenen nutte - Aankoopcomitťs voor onroerende goederen - Herziening van de voorlopige onteigeningsvergoeding (3-4310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5630-5631 3-61 p. 5630-5631 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Verslag van de heer Willems
3-1254/6
p. 1-6 3-1254/6 p. 1-6 (PDF)
   Katholieke eredienst : verhoging van het aantal parochieassistenten ; statuut
3-1254/6
p. 2-6 3-1254/6 p. 2-6 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Aandeel binnen het Bruto Binnenlands Product (BBP) - Maatregelen (0,7 %-norm - Streefdatum) (3-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2753-2754 3-36 p. 2753-2754 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7006-7007 3-69 p. 7006-7007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7413-7418 3-71 p. 7413-7418 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7216-7217 3-70 p. 7216-7217 (PDF)
Openbaar vervoer - NMBS en De Lijn - Communicatie (Gebrekkige coordinatie inzake overstaptijd tussen het vervoer van de NMBS en het vervoer van De Lijn) (3-6581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10838-10839 3-90 p. 10838-10839 (PDF)
Oude kerncentrales - Gebreken inzake veiligheid (3-3944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5183 3-58 p. 5183 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6038-6040 3-63 p. 6038-6040 (PDF)
Oude kerncentrales - Gebreken inzake veiligheid (Risico's - Rampenplan) (3-3658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5024 3-56 p. 5024 (PDF)
Ouderschapsverlof - Verhoging van de premies - Budgettaire impact (3-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2689-2690 3-36 p. 2689-2690 (PDF)
Overheidsgebouwen - Leegstand, verkrotting en verwaarlozing - Heffingsprocedures - Bezwaarschriften (3-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2532 3-35 p. 2532 (PDF)
Overheidsgebouwen - Leegstand, verkrotting en verwaarlozing - Heffingsprocedures - Bezwaarschriften (3-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2912-2913 3-38 p. 2912-2913 (PDF)
Overlast - Klachten in verband met vandalisme, vernielingen en pesterijen (3-4995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6678-6679 3-67 p. 6678-6679 (PDF)
Overlast - Klachten in verband met vandalisme, vernielingen en pesterijen (3-4996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6836-6837 3-68 p. 6836-6837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7035 3-69 p. 7035 (PDF)
Pensioenen - Werkloze oudere werknemers die zich als zelfstandige vestigen - Discriminatie (Pensioenberekening wanneer een perode van werkloosheid onderbroken wordt door de uitoefening van een zelfstandige activiteit die een termijn van 9 jaar niet overtreft) (3-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2643-2645 3-35 p. 2643-2645 (PDF)
Personen met een handicap - Gasmaatschappijen - Verminderd tarief (Weigering van het sociaal tarief aan personen met een handicap die in een gebouw wonen met een centrale gasmeter - Discriminaties in het ministerieel besluit van 23 december 2003) (3-6909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471-9472 3-86 p. 9471-9472 (PDF)
Politie - Achterstallige vergoedingen - Stakingsaanzegging - Gevaar voor de openbare orde (3-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2679 3-36 p. 2679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5473-5474 3-60 p. 5473-5474 (PDF)
Politie - Interne verkeersveiligheidscampagnes (Opleiding van het politiekorps om het voorbeeld te tonen) (3-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2680 3-36 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3009-3010 3-39 p. 3009-3010 (PDF)
  Bul. 3-40
p. 3097-3099 3-40 p. 3097-3099 (PDF)
Prijzenoorlog tussen de warenhuisketens - Gevolgen voor de zelfstandige supermarkten (3-3622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4828-4829 3-55 p. 4828-4829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5017-5018 3-56 p. 5017-5018 (PDF)
Prioritaire voertuigen - Boetes (3-6574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9308-9309 3-85 p. 9308-9309 (PDF)
Prioritaire voertuigen - Boetes (3-6575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9618-9619 3-87 p. 9618-9619 (PDF)
Rampbestrijding - Hogesnelheidslijn (HSL) in Antwerpen en omgeving (richting Nederland) (3-5221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7217-7218 3-70 p. 7217-7218 (PDF)
Reclame door tandartsen (voor producten) (3-3660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5020-5021 3-56 p. 5020-5021 (PDF)
Reclame door tandartsen (voor producten) (3-3661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4836 3-55 p. 4836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5511-5512 3-60 p. 5511-5512 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  mevrouw de Bethune vindt het onbehoorlijk hoe de regering de vragen van de senatoren beantwoordt en heeft opmerkingen geformuleerd in het Bureau
3-137
p. 71-72 3-137 p. 71-72 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Overnamebod SUEZ op Electrabel
3-129
p. 17-18 3-129 p. 17-18 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Belang van innovatie, research en ontwikkeling
3-16
p. 37 3-16 p. 37 (PDF)
   Steun aan zelfstandige ondernemers die werkgelegenheid creŽren
3-16
p. 37-38 3-16 p. 37-38 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 36-38 3-16 p. 36-38 (PDF)
   Toegang tot de financiering voor de KMO's
3-16
p. 37-38 3-16 p. 37-38 (PDF)
Regionale verschillen in de aanpak van langdurig werklozen (3-2045)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 72-73 3-200 p. 72-73 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Bespreking
3-156
p. 28-31 3-156 p. 28-31 (PDF)
Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Inbeslagname van dieren (Illegale slachtingen) (3-4539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6157 3-64 p. 6157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8877-8878 3-81 p. 8877-8878 (PDF)
Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Inbeslagname van dieren (Overtredingen van de wetgeving inzake dierenvervoer) (3-4509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6020-6021 3-63 p. 6020-6021 (PDF)
Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Klachten (3-4504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-62
p. 5768 3-62 p. 5768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6671-6674 3-67 p. 6671-6674 (PDF)
SABAM - Unificatie bijdrage en billijke vergoeding (Administratieve vereenvoudiging) (3-7905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10657-10658 3-90 p. 10657-10658 (PDF)
Snelheidsovertredingen - Bediening van de Multinova-toestellen - Foutenmarge van 6 % (3-3921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5204 3-58 p. 5204 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5939-5940 3-62 p. 5939-5940 (PDF)
Soft- en harddrugs - Inbeslagname (3-4745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-65
p. 6305 3-65 p. 6305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6860-6862 3-68 p. 6860-6862 (PDF)
Spam-overlast - Procedures - Boetes (Versturen van ongevraagde commerciŽle e-mail) (3-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2760 3-36 p. 2760 (PDF)
Spoorverkeer - Noord-Zuidverbinding te Antwerpen (3-5217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7178 3-70 p. 7178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8178 3-76 p. 8178 (PDF)
Sportweddenschappen - Voetbalwedstrijden - Gebrek aan controle - Aanpassing van de wetgeving (Preventie van gokverslaving, bestrijding van fiscale fraude en bescherming van de belangen van de consument) (3-2560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3321-3322 3-42 p. 3321-3322 (PDF)
Straatraces - Vervolgingen (Havens en industrieterreinen) (3-5222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7007 3-69 p. 7007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10412-10413 3-90 p. 10412-10413 (PDF)
Straatraces - Vervolgingen (Havens en industrieterreinen) (3-5223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7138 3-70 p. 7138 (PDF)
Taxi's - Autovrije straten of straten met eenrichtingsverkeer - Uitzonderingsmaatregelen (3-7116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10084 3-89 p. 10084 (PDF)
Telecommunicatie - Mobiele telefonie - Verspreiding van virussen - Maatregelen ter preventie (Cabir-virus) (3-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3322-3323 3-42 p. 3322-3323 (PDF)
Telefonie - Hackers (Telefoonwinkels - Fraude) (3-2307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2881-2882 3-38 p. 2881-2882 (PDF)
Transplantatie van organen - Aantal beschikbare organen - Achteruitgang - Maatregelen (3-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2688 3-36 p. 2688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3326-3327 3-42 p. 3326-3327 (PDF)
VRT - Programma over justitie - Inbreng van de Federale Overheidsdienst Justitie en de parketten - Proefuitzendingen (3-2181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2671 3-36 p. 2671 (PDF)
Valse VZW's - Onderzoek - Maatregelen (Fiscale fraude) (3-2210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2694 3-36 p. 2694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10811-10812 3-90 p. 10811-10812 (PDF)
Vastgoedsector - Overtredingen van de wet op de handelspraktijken - Informatiecampagne voor het publiek - Rol van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) en de economische inspectie (3-3910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5180 3-58 p. 5180 (PDF)
Verdieping van de Westerschelde - Vlakte van de Raan (3-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2459-2460 3-34 p. 2459-2460 (PDF)
Vergrijzing - Meerjarenplan 2005-2007 - Beleidsvoorbereidende studies - Overleg met de sociale partners en het maatschappelijke middenveld (3-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2694 3-36 p. 2694 (PDF)
Verkeersveiligheid - Dyslectische chauffeurs - Reactievermogen - Onderzoek (3-2322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2900 3-38 p. 2900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4350-4351 3-50 p. 4350-4351 (PDF)
Verkeersveiligheid - Inhaalverbod voor vrachtwagens - Informatiecampagne (Informatie buitenlandse vrachtwagens) (3-2323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2900 3-38 p. 2900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5928-5929 3-62 p. 5928-5929 (PDF)
Verkeersveiligheid - Niet-dragen van de veiligheidsgordel (3-2326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2901 3-38 p. 2901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3786 3-45 p. 3786 (PDF)
Vervoerssector - Faillissementen (Maatregelen) (3-3659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5020 3-56 p. 5020 (PDF)
Verzekeringsmaatschappijen - FinanciŽle situatie - Verliezen - Gevolgen (3-2561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-42
p. 3291-3292 3-42 p. 3291-3292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3548-3549 3-44 p. 3548-3549 (PDF)
Vlakte van de Raan - Langetermijnvisie van de Vlaamse Regering inzake het Schelde-estuarium - Standpunt van de federale regering (Vlaams-Nederlands studiebureau - Duurzaam beheer van de Noordzee - Beschermde status - Inplanting van een windmolenpark) (3-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 750-752 3-12 p. 750-752 (PDF)
Vlakte van de Raan - Toekenning van een beschermde status als natuurproject door de federale regering (Ontwikkelingsschets ten behoeve van de noodzakelijke Wester Schelde-verdieping) (3-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-20
p. 1234-1235 3-20 p. 1234-1235 (PDF)
Vlakte van de Raan - Westerscheldeverdieping - Toekenning van een beschermde status als natuurproject (3-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1935-1936 3-29 p. 1935-1936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2458-2459 3-34 p. 2458-2459 (PDF)
Voedingsmiddelen - Etikettering - Duidelijkheid - Maatregelen (3-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3277 3-42 p. 3277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3449-3450 3-43 p. 3449-3450 (PDF)
Voedselveiligheid - HygiŽne in schoolkeukens (Controles door het FAVV) (3-5016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6847-6848 3-68 p. 6847-6848 (PDF)
Vogelgriep - Risico's voor BelgiŽ - Bestrijding (3-3662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4836 3-55 p. 4836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5282-5283 3-58 p. 5282-5283 (PDF)
Volksgezondheid - Depressies - Gebruik van antidepressiva - Kostprijs (3-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3276 3-42 p. 3276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3829-3830 3-46 p. 3829-3830 (PDF)
Volksgezondheid - Depressies - Informatiecampagne - Maatregelen (3-2571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3277-3278 3-42 p. 3277-3278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3557-3557 3-44 p. 3557-3557 (PDF)
Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (3-1892)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
3-187
p. 40-46 3-187 p. 40-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof (Onderzoek van de begroting van het Hof door de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-322)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-322/1
p. 1-2 3-322/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Amendementen nrs 43 en 44 van mevrouw Hermans en de heer Willems
3-1969/2
p. 13-14 3-1969/2 p. 13-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" (3-2354)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems en Collas en mevrouw Kapompolť
3-2354/1
p. 1-4 3-2354/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (3-1851)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1851/1
p. 1-3 3-1851/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-185
p. 34-38 3-185 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-2023)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Willems
3-2023/2
p. 1-2 3-2023/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (3-1278)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Anseeuw en de heer Willems
3-1278/2
p. 1-3 3-1278/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Anseeuw en de heer Willems
3-1341/3
p. 3 3-1341/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ (3-2003)      
  Bespreking
3-196
p. 41-43 3-196 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Verslag van de heren Schouppe en Willems
3-706/1
p. 1-49 3-706/1 p. 1-49 (PDF)
  Bespreking
3-71
p. 16-26 3-71 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn (3-1428)      
  Voorstel van de heer Willems c.s.
3-1428/1
p. 1-3 3-1428/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Willems
3-1428/3
p. 1 3-1428/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-137
p. 30-31 3-137 p. 30-31 (PDF)
Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (3-2414)      
  Voorstel van de dames Anseeuw en Lijnen en de heer Willems
3-2414/1
p. 1-12 3-2414/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Verslag van de heer Willems
3-1317/3
p. 1-3 3-1317/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten (Parkeerkaart) (3-535)      
  Voorstel van de heer Willems c.s.
3-535/1
p. 1-3 3-535/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Aan een fiets gekoppelde aanhangwagen) (3-719)      
  Amendement nr 1 van de heer Willems
3-719/2
p. 1 3-719/2 p. 1 (PDF)
Vrouwenhandel - Oost-Europese vrouwen - Cijfers - Maatregelen (Verhoging van de prostitutie) (3-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2680 3-36 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6343 3-65 p. 6343 (PDF)
Waardetransporten - Gebruik van oude en nieuwe gepantserde politieauto's (om ze te begeleiden) (3-3657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4826-4827 3-55 p. 4826-4827 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5009-5010 3-56 p. 5009-5010 (PDF)
Wegverkeer - Ecocombi's (superlange vrachtwagens) - Aanpassing van de wetgeving - Studie (3-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2693 3-36 p. 2693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5926-5927 3-62 p. 5926-5927 (PDF)
Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - Toepasselijkheid op onderlinge verzekeringsverenigingen (3-4525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6209 3-64 p. 6209 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Belgische deelname aan Chinese ruimtemissies (Cardiovasculair onderzoek van Professor Aubert) (3-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2890-2891 3-38 p. 2890-2891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3026 3-39 p. 3026 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Verslag van de heer Willems
3-609/4
p. 1-29 3-609/4 p. 1-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Amendement nr 12 van de heer Willems en mevrouw Hermans
3-2068/2
p. 11-12 3-2068/2 p. 11-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Franchising - Vastleggen van een aantal regels omtrent de precontractuele fase zodat geen essentiŽle of belangrijke informatie wordt onthouden) (3-1292)      
  Algemene bespreking
3-134
p. 45-49 3-134 p. 45-49 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (3-2054)      
  Amendement nr 1 van de heren Willems en Noreilde
3-2054/2
p. 1 3-2054/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit (Invoering van een administratieve procedure via de ambtenaar van de burgerlijke stand tot erkenning van de geslachtsverandering en wijziging van de voornaam) (3-1794)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 35-39 3-210 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (3-395)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 11-19 3-29 p. 11-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Omzetting EU-kaderbesluit - Invoeging in het Strafwetboek van de definitie van "terroristische" misdrijven en van het begrip "terroristische groep" - In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met het Verdrag tot bestrijding van de financiering van terrorisme) (3-332)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes en de heer Willems
3-332/3
p. 1-30 3-332/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
3-26
p. 24-33 3-26 p. 24-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) (Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen - Omzetting EG-richtlijn - Gebrek aan overeenstemming) (3-722)      
  Amendement nr 20 van de heren Willems en Coveliers
3-722/2
p. 14 3-722/2 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations (3-2114)      
  Amendement nr 1 van de heer Willems
3-2114/2
p. 1-2 3-2114/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Bescherming van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten in de digitale omgeving [Internet, CD-Rom, DVD]) (3-1073)      
  Verslag van de heer Willems
3-1073/4
p. 1-11 3-1073/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-105
p. 4-12 3-105 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van de heer Willems
3-1493/3
p. 1-8 3-1493/3 p. 1-8 (PDF)
   Kritiek op de techniek van programmawetten
3-1493/3
p. 5-6 3-1493/3 p. 5-6 (PDF)
   Ontvatbaarheid voor beslag en onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn : lonen, vervangingsinkomens, onderhoudsgelden, sociale uitkeringen ; vakantiegeld - Wijziging wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon - Opheffing wet 14 juni 2004
3-1493/3
p. 2-3 3-1493/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1493/3
p. 5 3-1493/3 p. 5 (PDF)
  3-1493/3
p. 6 3-1493/3 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt : betaling van onmiddellijke inningen via overschrijving, met tussenkomst van De Post (Verkeersboetes)
3-1493/3
p. 3-5 3-1493/3 p. 3-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-2121/4
p. 1-46 3-2121/4 p. 1-46 (PDF)
   Hervorming van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats en van het Burgerlijk Wetboek : verplichte schriftelijke huurovereenkomst, bekendmaking van het bedrag van de huurprijs, verplichte plaatsbeschrijving, verwijzing naar de gewestelijke gezondheidsnormen, bijlage bij de huurovereenkomst en verdeling van de werken tussen eigenaar en huurder, hervorming van het systeem van de huurwaarborgen
3-2121/4
p. 5-10 3-2121/4 p. 5-10 (PDF)
  3-2121/4
p. 15-30 3-2121/4 p. 15-30 (PDF)
   Omzetting richtlijn 2004/35/EG inzake milieuschade : invoering van bijzondere verjaringstermijnen voor vorderingen ingesteld door publieke overheden tot vergoeding van de kosten van preventie- en herstelmaatregelen bij milieuschade
3-2121/4
p. 11-12 3-2121/4 p. 11-12 (PDF)
  3-2121/4
p. 45-46 3-2121/4 p. 45-46 (PDF)
   Opheffing van de inschrijving van een bedongen hypotheek
3-2121/4
p. 2-3 3-2121/4 p. 2-3 (PDF)
  3-2121/4
p. 12-13 3-2121/4 p. 12-13 (PDF)
   Wijziging van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder en wijziging van het Wetboek van vennootschappen : technische verbeteringen
3-2121/4
p. 4-5 3-2121/4 p. 4-5 (PDF)
  3-2121/4
p. 13-15 3-2121/4 p. 13-15 (PDF)
   Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien
3-2121/4
p. 4 3-2121/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1207/3
p. 1-42 3-1207/3 p. 1-42 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Nyssens
3-1491/3
p. 1-129 3-1491/3 p. 1-129 (PDF)
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 50-55 3-20 p. 50-55 (PDF)
  3-22
p. 33-35 3-22 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (Samenvoeging van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen tot de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom met rechtspersoonlijkheid - Vereenvoudigde omzetting van communautaire regelgeving en geratificeerde verdragen - Protocol inzake voorrechten en immuniteiten) (3-1452)      
  Verslag van de heer Willems
3-1452/2
p. 1-4 3-1452/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 10-12 3-148 p. 10-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996 2į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996 (3-1487)      
  Verslag van de heer Willems
3-1487/2
p. 1-4 3-1487/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
  3-161
p. 5-6 3-161 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendement nr 98 van mevrouw Leduc en de heer Willems
3-1889/3
p. 34 3-1889/3 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Aanpassing van het Belgisch recht aan de verplichtingen vervat in het kaderbesluit van de EU-Raad inzake tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken - Bewarend beslag) (3-1672)      
  Verslag van de heer Willems
3-1672/2
p. 1-11 3-1672/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (Instellingen voor collectieve belegging [ICB] : omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" ; modernisering van het wettelijk kader) (3-610)      
  Verslag van de heer Willems
3-610/3
p. 1 3-610/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (3-554)      
  Algemene bespreking
3-56
p. 24-26 3-56 p. 24-26 (PDF)
Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Aanvulling artikelen 374 en 387bis en invoeging artikel 387ter in het Burgerlijk Wetboek - Aanvulling artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek) (3-1645)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen - Het ontwerp is de eerste wetgevende fase in de uitvoering van het Themisplan) (3-1720)      
  Algemene bespreking
3-173
p. 25-31 3-173 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendement nr 10 van de heer Willems en mevrouw Leduc
3-1720/2
p. 4-5 3-1720/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen (Beroepserkenning van diploma's : erkenning in het gastland van beroepskwalificaties verworven in een andere Lidstaat teneinde een gereglementeerd beroep te kunnen uitoefenen in het gastland - Omzetting EG-richtlijn) (3-1574)      
  Amendement nr 3 van de heren Willems en Dedecker
3-1574/2
p. 2 3-1574/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 tot 7 van de heer Willems c.s.
3-1574/2
p. 1-2 3-1574/2 p. 1-2 (PDF)
  3-1574/2
p. 2-4 3-1574/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Algemene bespreking
3-96
p. 30-38 3-96 p. 30-38 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (Informatisering van de rechtspleging - Informatiesysteem Phenix - Doelstellingen : interne en externe communicatie vereist voor de werking van de justitie ; beheer en bewaring van de dossiers ; invoering van een nationale rol ; aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak ; opmaken van statistieken en bijstand bij het beheer en het bestuur van de hoven en rechtbanken - Machtiging aan de Koning - Bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan - Structuur : oprichting van drie organen, een beheerscomitť, een toezichtscomitť en een comitť van gebruikers) (3-1163)      
  Verslag van de heer Willems
3-1163/3
p. 1-23 3-1163/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 19-23 3-114 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken) (Oprichting van een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging - Wijziging wet 1 september 1980, artikel 2) (3-2010)      
  Verslag van de heer Willems
3-2010/3
p. 1-64 3-2010/3 p. 1-64 (PDF)
  Algemene bespreking
3-204
p. 36-45 3-204 p. 36-45 (PDF)
Wetsontwerp tot toekenning aan de journalisten van het recht om hun informatiebronnen te verzwijgen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen) (3-670)      
  Amendement nr 19 van de heer Willems
3-670/4
p. 3 3-670/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-95
p. 32-49 3-95 p. 32-49 (PDF)
Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (Strafrechtelijk gedeelte van de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Strengere bestraffing van personen die minderjarigen misbruiken om misdrijven te plegen - Verzwaring van de straffen; verzwarende omstandigheden - Invoeging in het Strafwetboek van de meeste bepalingen van titel IV van de Jeugdwet [Aanzetten van minderjarigen tot bedelen - Onthulling van de identiteit van de persoon die wordt vervolgd voor de jeugdrechtbank - Belemmering van het toezicht op de gezinsbijslag] - Opheffing van sommige strafbepalingen in de wet van 8 april 1965 [o.a. misdrijven inzake kinderarbeid]) (3-1137)      
  Verslag van de heer Willems
3-1137/3
p. 1-16 3-1137/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 6-7 3-114 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de artikelen 121, ß 1, 1į, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel om de staking van bepaalde handelingen te bevelen - Beroep bij het Hof van Beroep te Brussel tegen bepaalde beslissingen van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen [Zie ook doc. 3-1696]) (3-1697)      
  Verslag van de heer Willems
3-1697/2
p. 1-5 3-1697/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, ß 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek (Herziening van de personeelsformatie van de rechters in handelszaken - Kennis van de Duitse taal bij de zetel Verviers-Eupen) (3-1014)      
  Verslag van de heer Willems
3-1014/2
p. 1-8 3-1014/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de procureur des Konings inzake identificatie van de gebruiker van een IP-adres - Rechtstreekste toegang van de CTIF, de Centrale Technische Interceptiefacilitie van de geÔntegreerde politiedienst, tot de klantenbestanden van de operatoren) (3-1824)      
  Algemene bespreking
3-185
p. 27-29 3-185 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming) (Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Witwasdelict - Ernstige fiscale fraude) (3-1610)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Willems en Noreilde
3-1610/3
p. 1-4 3-1610/3 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-1610/7
p. 1-49 3-1610/7 p. 1-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek (Informatisering van de rechtspleging - Informatiesysteem Phenix - Het Hof van Cassatie neemt kennis van de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen van het beheerscomitť die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld) (3-1164)      
  Verslag van de heer Willems
3-1164/2
p. 1-2 3-1164/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 19-23 3-114 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Amendement nr 2 van de heer Willems
3-1135/2
p. 2 3-1135/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Willems c.s.
3-1135/2
p. 3 3-1135/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek (Transseksualiteit - Invoering van een administratieve procedure via de ambtenaar van de burgerlijke stand tot erkenning van de geslachtsverandering en wijziging van de voornaam) (3-2135)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 35-39 3-210 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overdracht van de geschillen voor procedures van collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken - Bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken m.b.t. bepaalde opmerkingen die voortkomen uit de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen alsook aanpassing van de terminologie van het Gerechtelijk Wetboek aan deze wet) (Cf doc K 50-2010) (3-1210)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1210/3
p. 1-7 3-1210/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (In overeenstemming brengen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met de diverse, door het Arbitragehof terzake gewezen arresten waarin het Hof tot een discriminatie heeft geconcludeerd - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstamming buiten het huwelijk - Vermoeden van vaderschap) (3-1402)      
  Amendement nr 36 van de heer Willems
3-1402/4
p. 8 3-1402/4 p. 8 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-1402/7
p. 1-74 3-1402/7 p. 1-74 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 14-17 3-163 p. 14-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Omzetting richtlijn 2003/55/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een meerjarentariefsysteem, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1160)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-1160/3
p. 1-5 3-1160/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en tot wijzigiging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering (Soevereine beslissing van de onderzoeksrechter tot invrijheidstelling - Wijzigingen in de procedure van het hoger beroep - Versterking van het toezicht op langdurig gerechtelijke onderzoeken - Vereenvoudiging van de regeling van de rechtspleging - Beperking van de maandelijkse controle van de voorlopige hechtenis - Duur van de vrijheid onder voorwaarden - Sancties op de niet naleving van vormvoorschriften) (3-1100)      
  Algemene bespreking
3-108
p. 36-40 3-108 p. 36-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heren Willems en Dedecker
3-1112/2
p. 4-5 3-1112/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-1161/3
p. 1-32 3-1161/3 p. 1-32 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek (Kaderuitbreidingen - Versterking van de personeelsformatie van het federaal parket ter ondersteuning van de bestrijding van "rondtrekkende dadersgroeperingen") (3-877)      
  Algemene bespreking
3-85
p. 35-36 3-85 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Amendement nr 22 van de heer Willems
3-1312/2
p. 12-13 3-1312/2 p. 12-13 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Amendement nr 12 van de heer Willems
3-1138/3
p. 5 3-1138/3 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken (Procedure van oproeping bij proces-verbaal : invoering van een maximumtermijn voor de behandeling van het dossier zodra de rechtsdag is bepaald (artikel 216 quater Wetboek van Strafvordering) - Vervanging van de alleenzetelende rechter als assessor aangewezen bij het Hof van assisen) (3-1064)      
  Verslag van de heer Willems
3-1064/3
p. 1-24 3-1064/3 p. 1-24 (PDF)
  Algemene bespreking
3-104
p. 32-35 3-104 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Verslag van de heer Willems
3-1460/6
p. 1-116 3-1460/6 p. 1-116 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Amendementen nrs 45 tot 58 van de heren Willems en Coveliers
3-781/5
p. 5-10 3-781/5 p. 5-10 (PDF)
  Amendement nr 71 van de heer Willems
3-781/6
p. 1 3-781/6 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-781/7
p. 1-54 3-781/7 p. 1-54 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Scheppen van het wettelijk kader op basis waarvan het statuut van het gerechtspersoneel van niveau 1, de griffiers en de secretarissen kan worden geconformeerd aan een hedendaags personeelsbeleid - Aanpassing van de organisatiestructuur van de gerechtelijke overheden - Belasten van de magistraatkorpsoverste met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank en doortrekking van de hiŽrarchische lijn "magistraat-korpsoverste-hoofdgriffier" - Oprichting van steundiensten - Bevordering van de personeelsmobiliteit - Loskoppeling van benoemingsvoorwaarden en loonbarema's van de hiŽrarchie van de rechtsmachten - Oprichten van een gemeenschappelijk steunpunt t.b.v. het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs - Evaluatie van het personeel - Wijziging wetten 15 juni 1935, 3 april 1953, 7 juli 1969, 15 juli 1970, 16 juli 1970, 20 juli 1971, 2 juli 1975 en 10 juni 2006) (3-2009)      
  Verslag van de heer Willems
3-2009/5
p. 1-92 3-2009/5 p. 1-92 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Willems na terugzending door de plenaire vergadering
3-2009/8
p. 1-6 3-2009/8 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-204
p. 36-45 3-204 p. 36-45 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-204
p. 7-8 3-204 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen (Invoering van een nieuwe verzwarende omstandigheid in het Strafwetboek gelet op de vaststelling dat lichamelijk geweld toeneemt tegen personen die in de uitoefening van hun bediening verplicht zijn contact te hebben met het publiek teneinde noodzakelijke opdrachten van collectief belang te vervullen) (3-1791)      
  Amendement nr 3 van de heer Willems
3-1791/2
p. 2 3-1791/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Laloy en de heer Willems
3-1791/2
p. 4 3-1791/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-1791/3
p. 1-14 3-1791/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Voorwaarden inzake facturering - Elektronische facturering - Omzetting EG-richtlijn) (3-423)      
  Verslag van de heer Willems
3-423/3
p. 1-12 3-423/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-38
p. 37-44 3-38 p. 37-44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiŽle instrumenten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten) (3-377)      
  Voorstel van de heer Willems
3-377/1
p. 1-17 3-377/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Willems
3-377/2
p. 1-2 3-377/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Willems c.s.
3-377/3
p. 1-28 3-377/3 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
3-145
p. 20-24 3-145 p. 20-24 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (3-162)      
  Verslag van de heer Willems
3-162/2
p. 1-9 3-162/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis (3-328)      
  Verslag van de heer Willems
3-328/2
p. 1 3-328/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendement nr 37 van de heer Willems
3-386/5
p. 23 3-386/5 p. 23 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-386/7
p. 1-79 3-386/7 p. 1-79 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Verslag van de heer Willems
3-280/2
p. 1 3-280/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Verslag van de heer Willems
3-1686/5
p. 1-117 3-1686/5 p. 1-117 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Willems na terugzending door de plenaire vergadering
3-1686/8
p. 1-4 3-1686/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld (Loondelegatie) (3-971)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-971/1
p. 1-5 3-971/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling, zowel voor vennootschappen als voor particulieren) (3-1467)      
  Voorstel van de heren Willems en Dedecker
3-1467/1
p. 1-8 3-1467/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heren Willems en Coveliers
3-27/3
p. 1-4 3-27/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 105 en 121 van de heer Willems
3-27/6
p. 32-33 3-27/6 p. 32-33 (PDF)
  3-27/6
p. 48 3-27/6 p. 48 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Nyssens en de heer Willems
3-27/7
p. 1-398 3-27/7 p. 1-398 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/7
p. 90-91 3-27/7 p. 90-91 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 19 3-27/7 p. 19 (PDF)
  3-27/7
p. 22-30 3-27/7 p. 22-30 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 22-30 3-27/7 p. 22-30 (PDF)
   Biologische en adoptieve afstamming
3-27/7
p. 140-152 3-27/7 p. 140-152 (PDF)
  3-27/7
p. 245 3-27/7 p. 245 (PDF)
  3-27/7
p. 251-253 3-27/7 p. 251-253 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/7
p. 208-236 3-27/7 p. 208-236 (PDF)
  3-27/7
p. 253-255 3-27/7 p. 253-255 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/7
p. 13 3-27/7 p. 13 (PDF)
  3-27/7
p. 14 3-27/7 p. 14 (PDF)
  3-27/7
p. 15-16 3-27/7 p. 15-16 (PDF)
  3-27/7
p. 36-56 3-27/7 p. 36-56 (PDF)
   Contractuele verbintenissen, niet-contractuele verbintenissen en quasi-contracten
3-27/7
p. 169-193 3-27/7 p. 169-193 (PDF)
  3-27/7
p. 247 3-27/7 p. 247 (PDF)
   Cultuurgoederen
3-27/7
p. 159 3-27/7 p. 159 (PDF)
  3-27/7
p. 165-168 3-27/7 p. 165-168 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/7
p. 5-6 3-27/7 p. 5-6 (PDF)
  3-27/7
p. 10-11 3-27/7 p. 10-11 (PDF)
  3-27/7
p. 17-18 3-27/7 p. 17-18 (PDF)
   Door BelgiŽ nog niet geratificeerde internationale overeenkomsten
3-27/7
p. 13-14 3-27/7 p. 13-14 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 18 3-27/7 p. 18 (PDF)
   Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
3-27/7
p. 93-94 3-27/7 p. 93-94 (PDF)
  3-27/7
p. 112-128 3-27/7 p. 112-128 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/7
p. 7 3-27/7 p. 7 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 155-157 3-27/7 p. 155-157 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/7
p. 158-169 3-27/7 p. 158-169 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Huwelijk
3-27/7
p. 91-108 3-27/7 p. 91-108 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/7
p. 91-128 3-27/7 p. 91-128 (PDF)
   Huwelijksstelsel
3-27/7
p. 108-112 3-27/7 p. 108-112 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 79 3-27/7 p. 79 (PDF)
  3-27/7
p. 84-90 3-27/7 p. 84-90 (PDF)
  3-27/7
p. 243 3-27/7 p. 243 (PDF)
   Onderhoudsplicht
3-27/7
p. 117 3-27/7 p. 117 (PDF)
  3-27/7
p. 119 3-27/7 p. 119 (PDF)
  3-27/7
p. 152-155 3-27/7 p. 152-155 (PDF)
  3-27/7
p. 245-246 3-27/7 p. 245-246 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/7
p. 30-36 3-27/7 p. 30-36 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/7
p. 29-30 3-27/7 p. 29-30 (PDF)
  3-27/7
p. 75 3-27/7 p. 75 (PDF)
  3-27/7
p. 193-207 3-27/7 p. 193-207 (PDF)
  3-27/7
p. 248 3-27/7 p. 248 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/7
p. 128-140 3-27/7 p. 128-140 (PDF)
  3-27/7
p. 245 3-27/7 p. 245 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 72-84 3-27/7 p. 72-84 (PDF)
  3-27/7
p. 242-243 3-27/7 p. 242-243 (PDF)
   Trusts
3-27/7
p. 236-238 3-27/7 p. 236-238 (PDF)
  3-27/7
p. 250 3-27/7 p. 250 (PDF)
  3-27/7
p. 256 3-27/7 p. 256 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/7
p. 11 3-27/7 p. 11 (PDF)
  3-27/7
p. 14-15 3-27/7 p. 14-15 (PDF)
  3-27/7
p. 56-72 3-27/7 p. 56-72 (PDF)
  3-27/7
p. 241 3-27/7 p. 241 (PDF)
   Uitwerkingen van buitenlandse beslissingen inzake insolventie
3-27/7
p. 249 3-27/7 p. 249 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/7
p. 8 3-27/7 p. 8 (PDF)
  3-27/7
p. 9 3-27/7 p. 9 (PDF)
  3-27/7
p. 9-10 3-27/7 p. 9-10 (PDF)
  3-27/7
p. 10 3-27/7 p. 10 (PDF)
  3-27/7
p. 13-17 3-27/7 p. 13-17 (PDF)
  3-27/7
p. 20-22 3-27/7 p. 20-22 (PDF)
   Verstoting
3-27/7
p. 114-128 3-27/7 p. 114-128 (PDF)
  3-27/7
p. 244 3-27/7 p. 244 (PDF)
  3-27/7
p. 251 3-27/7 p. 251 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nyssens en de heer Willems
3-27/11
p. 1-5 3-27/11 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-68
p. 45-47 3-68 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Willems
3-450/2
p. 3-4 3-450/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heren Coveliers en Willems
3-450/2
p. 5-7 3-450/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 86 van de heren Coveliers en Willems
3-450/5
p. 2-5 3-450/5 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 475 en 476 van de heer Willems
3-450/18
p. 11 3-450/18 p. 11 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Laloy en de heer Willems
   Delen I, II en III
3-450/20
p. 1-1162 3-450/20 p. 1-1162 (PDF)
  Algemene bespreking
3-135
p. 4-17 3-135 p. 4-17 (PDF)
  3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen (Valsheid in geschrifte - Misdaden en wanbedrijven door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt - Misdrijven tegen de eerbied aan de gestelde lichamen verschuldigd - Wijze waarop getuigenissen van prinsen, ministers en ambassadeurs worden afgenomen in criminele, correctionele en politiezaken - Vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehouden veroordeelden - Vernieling of wegneming van het vonnis of van de stukken van een zaak - Regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Aanvragen tot herziening - Misdaden of wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd - Immuniteitsbeginsel van internationaal recht - Veldwachters en boswachters - Gevangenissen en huizen van arrest - Middelen om de persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen wederrechtelijke vrijheidsberoving of andere daden van willekeur - Cfr. doc. 3-450 "Franchimont") (3-1429)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux en Willems en de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-1429/1
p. 1-54 3-1429/1 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien) (3-927)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Amendement nr 8 van de heer Willems
3-834/3
p. 2 3-834/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van submunitie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie) (3-1968)      
  Algemene bespreking
3-196
p. 44-46 3-196 p. 44-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld (3-2104)      
  Verslag van de heer Willems
3-2104/2
p. 1 3-2104/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Zelstandige bank- en verzekeringsagenten - Bescherming bij niet-naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen - Snelle procedure voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding) (3-1961)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1961/1
p. 1-7 3-1961/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 115 en 119 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de verklaring van afwezigheid (Vereenvoudiging van de procedure te volgen door de nabestaanden van vermiste personen als waarschijnlijk of zeker is dat de vermiste overleden is) (3-1874)      
  Voorstel van de dames Hermans en Anseeuw en de heer Willems
3-1874/1
p. 1-11 3-1874/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Verslag van de heer Willems
3-442/2
p. 1 3-442/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geÔsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolť
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 46-48 3-210 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen (3-58)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek (Foutloze echtscheiding - Procedureregels voor het vaststellen van overspel) (3-1803)      
  Voorstel van de heer Willems en mevrouw Hermans
3-1803/1
p. 1-5 3-1803/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" (3-970)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-970/1
p. 1-3 3-970/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-97
p. 102 3-97 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, ß 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen (ten einde de onduidelijkheid omtrent het criterium voor het bindend maken van programmaovereenkomsten die verbintenissen bevatten inzake prijzen afgesloten met beroepsverenigingen in dit geval de brandstofverdelers) (3-1550)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems en mevrouw Anseeuw
3-1550/1
p. 1-2 3-1550/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven (Onderwerping van de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven, momenteel onderworpen aan de vennootschapsbelasting, aan de rechtspersonenbelasting - Gemeentelijke autonome havenbedrijven) (3-1183)      
  Voorstel van de heren Germeaux en Willems
3-1183/1
p. 1-4 3-1183/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest)      
  Amendement nr 1 van de heer Willems
3-854/2
p. 1-2 3-854/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven (Het verblijfs-co-ouderschap is slechts ťťn van de mogelijkheden die de rechter heeft wanneer de ouders het niet eens worden) (3-1131)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudsdienst voor telecommunicatie (Uitbreiding tot alle kabeloperatoren en tot alle aanbieders van elektronische communicatie) (3-1043)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1043/1
p. 1-3 3-1043/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek (Advocaten bij het Hof van Cassatie : leeftijdsgrens) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie) (3-308)      
  Algemene bespreking
3-99
p. 36-39 3-99 p. 36-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof ("tot de dag voor de terechtzitting") (3-318)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-318/1
p. 1-2 3-318/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Verslag van de heer Willems
3-1342/6
p. 1-4 3-1342/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Slagen en verwondingen - Smaad - Personeelsleden van het openbaar vervoer, gezondheidswerkers en onderwijzend personeel) (3-851)      
  Verslag van de heer Willems
3-851/2
p. 1 3-851/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 406 en 407 van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de vrije keuze van bankinstelling bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen (Verlenen van meer autonomie aan de voogd, de toeziende voogd en de minderjarige van 15 jaar of ouder bij de keuze van de bankinstelling) (3-1182)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1182/1
p. 1-5 3-1182/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten (3-663)      
  Verslag van de heer Willems
3-663/5
p. 1-23 3-663/5 p. 1-23 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Willems en Coveliers
3-100
p. 52-53 3-100 p. 52-53 (PDF)
  3-100
p. 93 3-100 p. 93 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de verschoonbaarheid en de bevrijding van de kosteloze borgen van een gefailleerde rechtspersoon (Tijdstip waarop de verschoonbaarheid wordt uitgesproken - Hernieuwde mogelijkheid tot verschoonbaarheid voor faillite rechtspersonen - Ontslaan van de natuurlijke personen, die zich kosteloos borg hebben gesteld voor de verbintenissen van de gefailleerde rechtspersoon, van hun verplichtingen) (3-1013)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1013/1
p. 1-9 3-1013/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpťrťe en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen (Bescherming bij ontslag) (3-435)      
  Voorstel van de heer Willems c.s.
3-435/1
p. 1-10 3-435/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Willems c.s.
3-435/2
p. 1-2 3-435/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Willems c.s.
3-435/3
p. 1-2 3-435/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (3-1603)      
  Voorstel van de heer Willems c.s.
3-1603/1
p. 1-7 3-1603/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gericht op het doorbreken van monopolies en het bevorderen van de vrije concurrentie in de elektriciteitsproductie (3-1272)      
  Voorstel van de heren Martens en Willems
3-1272/1
p. 1-14 3-1272/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Hervorming van de wettelijke bepalingen inzake de thematiek van de internering - Samenvoeging van de commissies tot bescherming van de maatschappij met de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Betere bescherming van de rechten van veroordeelden die geÔnterneerd blijven nadat ze hun straf hebben ondergaan - Wijziging van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) (3-329)      
  Verslag van de heer Willems
3-329/2
p. 1 3-329/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat (Controle en goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, van de wet van 25 VentŰse Jaar XI op het notarisambt en van art. 14 van de op 17 juli 1991 gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit) (3-319)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-319/1
p. 1-10 3-319/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten (Rekening houden, bij het bepalen van de onderhoudsplicht ten aanzien van de ouders, met de schenkingen die de kinderen reeds ontvangen hebben) (3-1311)      
  Voorstel van de heer Willems
3-1311/1
p. 1-3 3-1311/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren (Bijkomend instrument teneinde het omgangsrecht af te dwingen) (3-833)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-833/1
p. 1-6 3-833/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat) (3-51)      
  Verslag van de heer Willems
3-51/5
p. 1-3 3-51/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Verslag van de heer Willems
3-204/4
p. 1-2 3-204/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (3-226)      
  Verslag van de heer Willems
3-226/2
p. 1 3-226/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen (voor elk geschil tussen partijen) (3-343)      
  Verslag van de heer Willems
3-343/2
p. 1 3-343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit (Artikel 22,1į : Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen) (3-1482)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Willems en Chevalier
3-1482/1
p. 1-3 3-1482/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering (Elektronische communicatie) (3-2111)      
  Voorstel van mevrouw Anseeuw en de heer Willems
3-2111/1
p. 1-13 3-2111/1 p. 1-13 (PDF)
Woon-werkverkeer - Economische kosten en opbrengsten - Overschakeling van de auto naar het openbaar vervoer (3-3920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5203-5204 3-58 p. 5203-5204 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5375-5376 3-59 p. 5375-5376 (PDF)
Zelfstandige activiteiten - Tegenstrijdige berichten - Cijfers - Maatregelen (Sociale zekerheidsstelsel) (3-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2742-2744 3-36 p. 2742-2744 (PDF)
Ziekenhuizen - Bezoek aan de spoeddienst - Kostprijs - Informatiecampagne (Juiste keuze tussen de huisarts en de spoeddienst) (3-2573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3275 3-42 p. 3275 (PDF)
Zuid-Oost-Vlaanderen - Openbaar vervoer (NMBS - Uurregeling - Verhoging van de frequentie en van het aantal verbindingen tussen Brussel en Zuid-Oost-Vlaanderen - Gewestelijk Express Net) (3-6390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9018-9019 3-82 p. 9018-9019 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-88
p. 10021-10022 3-88 p. 10021-10022 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999