S. 3-1720 Dossierfiche K. 51-2595

Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsstelsel
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1720/1 3-1720/1 (PDF) Wetsontwerp 17/5/2006
3-1720/2 3-1720/2 (PDF) Amendementen 21/6/2006
3-1720/3 3-1720/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2006
3-1720/4 3-1720/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 28/6/2006
K. 51-2595/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/6/2006
K. 51-2595/2 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 7/7/2006
K. 51-2595/3 Verslag namens de commissie 10/7/2006
K. 51-2595/4 Tekst verbeterd door de commissie 10/7/2006
K. 51-2595/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/5/2006   Indiening Doc. 3-1720/1 3-1720/1 (PDF)
17/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
22/6/2006   Inschrijving op agenda
29/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
29/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o19) Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/5/2006   Verzending naar commissie
24/5/2006   Inschrijving op agenda
24/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
24/5/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
24/5/2006   Bespreking
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Hoorzitting met mevrouw C. Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
6/6/2006   Hoorzitting met de heer J. Hubin, voorzitter van het college van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven
6/6/2006   Gedachtewisseling
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Hoorzitting met de heer I. Verougstraete, voorzitter bij het Hof van Cassatie
7/6/2006   Hoorzitting met de heer M. De Swaef, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
7/6/2006   Gedachtewisseling
7/6/2006   Hoorzitting met de heer P. Romijn, voorzitter van de Raad van de procureurs des Konings
7/6/2006   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Bespreking
14/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
14/6/2006   Aanneming na amendering
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1720/3 3-1720/3 (PDF)
28/6/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1720/4 3-1720/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2595/1
7/7/2006   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 51-2595/2
10/7/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2595/3
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 50-51
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o49)
Integraal verslag nr. 230, p. 79
Doc. K. 51-2595/5
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2006   Bekendmaking (43773-43776)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/6/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/5/2006, 6/6/2006, 7/6/2006, 14/6/2006, 28/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 1/9/2006, blz 43773-43776