S. 3-719 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Christian Brotcorne   

wegverkeer
verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
motie van het Parlement
automobieluitrusting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-719/1 3-719/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/5/2004
3-719/2 3-719/2 (PDF) Amendementen 24/11/2004
3-719/3 3-719/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/2/2005
3-719/4 3-719/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/5/2004   Indiening Doc. 3-719/1 3-719/1 (PDF)
3/6/2004   Inoverwegingneming
3/6/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/2/2005   Inschrijving op agenda
3/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o2) Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/6/2004   Verzending naar commissie
24/11/2004   Inschrijving op agenda
24/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
24/11/2004   Bespreking
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Bespreking
16/2/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
16/2/2005   Aanneming na amendering
16/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-719/3 3-719/3 (PDF)
16/2/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-719/4 3-719/4 (PDF)
3/3/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en minister van Mobiliteit
3/3/2005   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/3/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 24/11/2004, 16/2/2005