S. 3-1791 Dossierfiche K. 51-1843

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen
Regering G. Verhofstadt II  

apotheek
geweld
bestuurder
eerste hulp
lichamelijk geweld
verplegend personeel
strafrecht
leerkracht
burgerbescherming
brandbestrijding
strafsanctie
maatschappelijk werker
geneeskundige noodhulp
paramedisch beroep
dokter
verzwarende omstandigheid
beroep in de gezondheidszorg
openbaar vervoer
postdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1843/1 Wetsontwerp 7/6/2005
K. 51-1843/2 Amendementen 8/11/2005
K. 51-1843/3 Amendement 2/12/2005
K. 51-1843/4 Amendement 12/12/2005
K. 51-1843/5 Amendementen 24/5/2006
K. 51-1843/6 Amendementen 13/6/2006
K. 51-1843/7 Verslag namens de commissie 28/6/2006
K. 51-1843/8 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2006
K. 51-1843/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1791/1 3-1791/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/10/2006
3-1791/2 3-1791/2 (PDF) Amendementen 25/10/2006
3-1791/3 3-1791/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1791/4 3-1791/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1843/1
28/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd en geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1843/7
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 12-18
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o4)
Integraal verslag nr. 225, p. 44
Doc. K. 51-1843/9
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/10/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1791/1 3-1791/1 (PDF)
17/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o9) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. 3-1791/4 3-1791/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/10/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Niet behandeld
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
25/10/2006   Bespreking
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Niet behandeld
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
21/11/2006   Aanneming zonder amendering
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1791/3 3-1791/3 (PDF)
7/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2007   Bekendmaking (6825-6826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/10/2006, 21/11/2006, 5/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 60 10/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2006 12/2/2007, blz 6825-6826