S. 3-670 Dossierfiche K. 51-24

Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen
Geert Bourgeois  

informatiebron
rechtsregels voor informatie
persvrijheid
beroep in de communicatiesector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-24/1 Wetsvoorstel 25/6/2003
K. 51-24/2 Advies van de Raad van State 25/11/2003
K. 51-24/3 Amendementen 5/1/2004
K. 51-24/4 Amendement 7/1/2004
K. 51-24/5 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 10/2/2004
K. 51-24/6 Amendementen 2/3/2004
K. 51-24/7 Amendementen 8/3/2004
K. 51-24/8 Amendementen 9/3/2004
K. 51-24/9 Amendementen 11/3/2004
K. 51-24/10 Verslag namens de commissie 15/4/2004
K. 51-24/11 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/2004
K. 51-24/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/4/2004
K. 51-24/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 29/4/2004
K. 51-24/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/5/2004
K. 51-24/15 Aanvullend verslag 6/5/2004
K. 51-24/16 Tekst aangenomen door de commissie 6/5/2004
K. 51-24/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/5/2004
3-670/1 3-670/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 13/5/2004
3-670/2 3-670/2 (PDF) Amendementen 20/7/2004
3-670/3 3-670/3 (PDF) Amendementen 16/11/2004
3-670/4 3-670/4 (PDF) Amendementen 7/12/2004
3-670/5 3-670/5 (PDF) Amendementen 11/1/2005
3-670/6 3-670/6 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/2005
3-670/7 3-670/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/1/2005
3-670/8 3-670/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/1/2005
K. 51-24/18 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 28/1/2005
K. 51-24/19 Amendement 4/2/2005
K. 51-24/20 Verslag namens de commissie 10/3/2005
K. 51-24/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2003   Indiening Doc. K. 51-24/1
26/6/2003   Inoverwegingneming
10/10/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/11/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-24/2
10/2/2004   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 51-24/5
15/4/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-24/10
29/4/2004   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 61, p. 51-52
6/5/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-24/15
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 1-21
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o4)
Integraal verslag nr. 63, p. 54
Doc. K. 51-24/17
6/5/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/5/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-670/1 3-670/1 (PDF)
13/5/2004   Verzending naar commissie: Justitie
20/1/2005   Inschrijving op agenda
27/1/2005   Algemene bespreking Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
27/1/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
Doc. 3-670/8 3-670/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/5/2004   Verzending naar commissie
25/5/2004   Inschrijving op agenda
25/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/5/2004   Bespreking
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Hoorzitting met de heer Pol Deltour en mevrouw Martine Simonis, nationaal secretarissen van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België
6/7/2004   Inschrijving op agenda
6/7/2004   Hoorzitting met de heer D. Voorhoof, professor aan de Rijksuniversiteit Gent, departement politieke en sociale wetenschappen
6/7/2004   Hoorzitting met de heer A. Strowel, professor aan de Facultés Universitaires Saint-Louis
6/7/2004   Hoorzitting met de heer K. Lemmens, professor aan de Vrije Universiteit Brussel
7/7/2004   Inschrijving op agenda
7/7/2004   Hoorzitting met de heer M. De Haan, hoofdredacteur van Télé Bruxelles
7/7/2004   Hoorzitting met mevrouw M. Boribon, secretaris-generaal bij de Journaux francophones belges
7/7/2004   Hoorzitting met mevrouw Anciaux, juriste bij de Journaux francophones belges
7/7/2004   Hoorzitting met de heer Nico Van Nieuwenhuyzen, vertegenwoordiger van Febelma
7/7/2004   Hoorzitting met de heer Rogier Goos, vertegenwoordiger van de Vlaamse Dagbladpers
29/9/2004   Inschrijving op agenda
29/9/2004   Regeling der werkzaamheden
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Regeling der werkzaamheden
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Carine Doutrelepont, professor aan de ULB
16/11/2004   Hoorzitting met de heer Jean-Claude Vantroyen, hoofd van de informatie bij Le Soir
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Niet behandeld
11/1/2005   Inschrijving op agenda
11/1/2005   Bespreking
11/1/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
11/1/2005   Aanneming na amendering
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Niet behandeld
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-670/6 3-670/6 (PDF)
26/1/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-670/7 3-670/7 (PDF)
5/7/2004   Opschorting termijn
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/16 3-82/16 (PDF)
8/7/2004   Hervatting termijn
28/10/2004   Opschorting termijn
Convocatie POC
28/10/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 15
Doc. 3-82/17 3-82/17 (PDF)
29/10/2004   Hervatting termijn
14/1/2005   Opschorting termijn
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
135 + 15 = 150
Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
21/1/2005   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
27/1/2005   Overzending Doc. K. 51-24/18
10/3/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-24/20
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 32-34
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 57-58
Doc. K. 51-24/21
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2005   Bekendmaking (19522-19523)
13/5/2005   Erratum (22851)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/1/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 25/5/2004, 30/6/2004, 6/7/2004, 7/7/2004, 29/9/2004, 13/10/2004, 16/11/2004, 7/12/2004, 11/1/2005, 26/1/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/5/2004 15 24/5/2004
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 8
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 68
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 68 20/12/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 60 12/7/2004
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 43
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
135 + 15 = 150
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 21 21/2/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 58
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 58 19/1/2005
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 6
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2004 6 26/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2005 27/4/2005, blz 19522-19523
Errata
Op 13/5/2005, blz 22851