S. 3-2009 Dossierfiche K. 51-2922

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie
Regering G. Verhofstadt II  

griffies en parketten
magistraat
rechterlijke macht
administratieve hervorming
personeelsbeheer
personeelsstatuut
beroepsloopbaan
loon
beroepsopleiding
taalgebruik
openbaar ministerie
hogere rechtspraak
strafrechtspraak
sociale rechtspraak
commerciŽle rechtspraak
burgerlijke rechtspraak
administratieve organisatie
organisatie van het werk
mobiliteit van arbeidskrachten
statuut van de ambtenaar
personeelsbenoeming
beoordeling van het personeel
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2009/1 3-2009/1 (PDF) Wetsontwerp 23/12/2006
3-2009/2 3-2009/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 10/1/2007
3-2009/3 3-2009/3 (PDF) Amendementen 24/1/2007
3-2009/4 3-2009/4 (PDF) Amendementen 30/1/2007
3-2009/5 3-2009/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/2/2007
3-2009/6 3-2009/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/2/2007
3-2009/7 3-2009/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/2/2007
3-2009/8 3-2009/8 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 15/2/2007
3-2009/9 3-2009/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 15/2/2007
K. 51-2922/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/2/2007
K. 51-2922/2 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2922/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2006   Indiening Doc. 3-2009/1 3-2009/1 (PDF)
23/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
10/1/2007   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 3-2009/2 3-2009/2 (PDF)
8/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2009/7 3-2009/7 (PDF)
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Terugzending naar commissie: Justitie
15/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o13) Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/12/2006   Verzending naar commissie
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Hoorzitting met vertegenwoordigers van CENEGER, vakorganisaties en AJUREF
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
31/1/2007   Aanneming na amendering
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2009/5 3-2009/5 (PDF)
14/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2009/6 3-2009/6 (PDF)
15/2/2007   Terugzending naar commissie
15/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
15/2/2007   Bespreking
15/2/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
15/2/2007   Aanneming na amendering
15/2/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2009/8 3-2009/8 (PDF)
15/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2009/9 3-2009/9 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2922/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2922/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 62-66
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o2)
Integraal verslag nr. 276, p. 85-86
Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. K. 51-2922/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
1/6/2007   Bekendmaking (29680-29733)
30/7/2007   Erratum (40274)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/2/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 10/1/2007, 17/1/2007, 23/1/2007, 24/1/2007, 30/1/2007, 31/1/2007, 14/2/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 15/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 1/6/2007, blz 29680-29733
Errata
Op 30/7/2007, blz 40274