S. 3-1112 Dossierfiche K. 51-1534

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten
Regering G. Verhofstadt II  

handelsregelingen
toegang tot het beroepsleven
straathandel
pretpark

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1534/1 Wetsontwerp 23/12/2004
K. 51-1534/2 Amendementen 18/2/2005
K. 51-1534/3 Amendementen 8/3/2005
K. 51-1534/4 Verslag namens de commissie 17/3/2005
K. 51-1534/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2005
K. 51-1534/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 24/3/2005
K. 51-1534/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/3/2005
3-1112/1 3-1112/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2005
3-1112/2 3-1112/2 (PDF) Amendementen 27/4/2005
3-1112/3 3-1112/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2005
3-1112/4 3-1112/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/12/2004   Indiening Doc. K. 51-1534/1
17/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1534/4
24/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 39-69 + nr. 125, p. 46
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o3)
Integraal verslag nr. 125, p. 46
Doc. K. 51-1534/7
24/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1112/1 3-1112/1 (PDF)
13/4/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/5/2005   Inschrijving op agenda
13/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 3-1112/2 3-1112/2 (PDF)
19/5/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o8) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/4/2005   Verzending naar commissie
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
20/4/2005   Bespreking
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Bespreking
27/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o3)
27/4/2005   Aanneming zonder amendering
27/4/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1112/3 3-1112/3 (PDF)
19/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2005   Bekendmaking (36965-36971)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/5/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/4/2005, 27/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/4/2005 15 25/4/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2005 60 13/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2005 25/8/2005, blz 36965-36971