S. 3-1342 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Jan Steverlynck   

burgerlijke rechtsvordering
gerechtskosten
rechtsvordering
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1342/1 3-1342/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/9/2005
3-1342/2 3-1342/2 (PDF) Amendementen 29/11/2005
3-1342/3 3-1342/3 (PDF) Advies van de Raad van State 6/12/2005
3-1342/4 3-1342/4 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 25/3/2006
3-1342/5 3-1342/5 (PDF) Amendementen 2/5/2006
3-1342/6 3-1342/6 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/2005   Indiening Doc. 3-1342/1 3-1342/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Justitie
27/10/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/12/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1342/3 3-1342/3 (PDF)
25/3/2006   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1686
  Commissie: Justitie
13/10/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Bespreking
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
26/10/2005   Commissie wenst extern advies: Raad van State
26/10/2005   Commissie wenst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
26/10/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de magistratuur, van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de vakbonden, van Assuralia en van het VBO
29/11/2005   Gedachtewisseling
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van Test Aankoop;van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) en van de ziekenfondsen
7/12/2005   Gedachtewisseling
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Jean-FranÁois Van Drooghenbroeck, professor gerechtelijk recht aan de UCL
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Jacques Laffineur, advocaat bij de balie te Brussel
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Bertrand De Coninck, advocaat bij de balie te Brussel
14/12/2005   Hoorzitting met de heer FranÁois Glansdorff, gewezen stafhouder van de balie te Brussel, advocaat
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Bart De Temmerman, wetenschappelijk medewerker aan de KUL en referendaris bij het Hof van Cassatie
14/12/2005   Gedachtewisseling
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Niet behandeld
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Niet behandeld
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Niet behandeld
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Niet behandeld
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Uitgesteld
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
12/12/2006   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1686/1
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1342/6 3-1342/6 (PDF)
1/2/2007   Vervalt
1/2/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 1/2/2007
Commissie: Justitie
Vervallen 25/10/2005, 26/10/2005, 16/11/2005, 29/11/2005, 7/12/2005, 14/12/2005, 15/3/2006, 2/5/2006, 17/5/2006, 12/12/2006, 30/1/2007