S. 3-781 Dossierfiche K. 51-327

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling
Richard Fournaux   Thierry Giet   JoŽlle Milquet   Tony Van Parys   Melchior Jr. Wathelet  

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
scheidsrechtspraak
gerechtelijke achterstand
gerechtskosten
rechtsvordering
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-327/1 Wetsvoorstel 23/10/2003
K. 51-327/2 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 10/2/2004
K. 51-327/3 Amendementen 18/5/2004
K. 51-327/4 Amendementen 26/5/2004
K. 51-327/5 Amendementen 1/6/2004
K. 51-327/6 Amendementen 8/6/2004
K. 51-327/7 Verslag namens de commissie 18/6/2004
K. 51-327/8 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2004
K. 51-327/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/6/2004
3-781/1 3-781/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/6/2004
3-781/2 3-781/2 (PDF) Amendementen 2/11/2004
3-781/3 3-781/3 (PDF) Amendementen 9/11/2004
3-781/4 3-781/4 (PDF) Amendementen 16/11/2004
3-781/5 3-781/5 (PDF) Amendementen 30/11/2004
3-781/6 3-781/6 (PDF) Amendementen 7/12/2004
3-781/7 3-781/7 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-781/8 3-781/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/12/2004
3-781/9 3-781/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/12/2004
K. 51-327/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/12/2004
K. 51-327/11 Amendementen 18/1/2005
K. 51-327/12 Verslag namens de commissie 31/1/2005
K. 51-327/13 Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2005
K. 51-327/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/2/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/10/2003   Indiening Doc. K. 51-327/1
23/10/2003   Inoverwegingneming
10/2/2004   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 51-327/2
18/6/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-327/7
24/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 22-38
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 75, p. 35
Doc. K. 51-327/9
24/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/6/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-781/1 3-781/1 (PDF)
30/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
Doc. 3-781/9 3-781/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/6/2004   Verzending naar commissie
29/9/2004   Inschrijving op agenda
29/9/2004   Regeling der werkzaamheden
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Regeling der werkzaamheden
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Olivier Domb, voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw
26/10/2004   Inschrijving op agenda
26/10/2004   Bespreking
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Bespreking
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Bespreking
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Bespreking
7/12/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
7/12/2004   Aanneming na amendering
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-781/7 3-781/7 (PDF)
17/12/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-781/8 3-781/8 (PDF)
16/11/2004   Opschorting termijn
convocatie poc
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+21
Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
19/11/2004   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
22/12/2004   Overzending Doc. K. 51-327/10
31/1/2005   Aanneming in commissie (verbeterd en tegengeamendeerd) Doc. K. 51-327/12
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 31-34 + p. 53
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 53-54
Doc. K. 51-327/14
3/2/2005   Aanneming na tegenamendering
gedeeltelijke tegenamendering
3/2/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
22/3/2005   Bekendmaking (12772-12778)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Justitie
Geamendeerd 29/9/2004, 13/10/2004, 19/10/2004, 26/10/2004, 9/11/2004, 30/11/2004, 7/12/2004, 17/12/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 3/2/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/6/2004 15 12/7/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2004 60 3/12/2004
Opschorting termijn
convocatie poc
Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2004 18
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2004 39 12/1/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+21
Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2004 39
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2005 22/3/2005, blz 12772-12778