S. 3-1160 Dossierfiche K. 51-1595

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering G. Verhofstadt II  

energienet
regularisatie van de markt
leiding van een onderneming
universele dienst
energievoorziening
vervoer per pijpleiding
energiedistributie
energieprijs
marktliberalisatie
aardgas
gasindustrie
CREG
energietransport
energieopslag
gasdistributie
interne markt
administratieve formaliteit
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1595/1 Wetsontwerp 4/2/2005
K. 51-1595/2 Amendementen 21/3/2005
K. 51-1595/3 Amendementen 22/3/2005
K. 51-1595/4 Amendementen 12/4/2005
K. 51-1595/5 Verslag namens de commissie 22/4/2005
K. 51-1595/6 Tekst aangenomen door de commissie 22/4/2005
K. 51-1595/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1160/1 3-1160/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/5/2005
3-1160/2 3-1160/2 (PDF) Amendementen 17/5/2005
3-1160/3 3-1160/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2005
3-1160/4 3-1160/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 17/5/2005
3-1160/5 3-1160/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1595/1
22/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1595/5
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 132, p. 37-69
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-4/o34)
Integraal verslag nr. 133, p. 49-50
Doc. K. 51-1595/7
28/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
10/3/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/23 3-82/23 (PDF)
10/3/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/23 3-82/23 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1160/1 3-1160/1 (PDF)
3/5/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-9/o8) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/5/2005   Verzending naar commissie
12/5/2005   Inschrijving op agenda
12/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems, Olga Zrihen
12/5/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Bespreking
17/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
17/5/2005   Aanneming zonder amendering
17/5/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1160/3 3-1160/3 (PDF)
17/5/2005   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1160/4 3-1160/4 (PDF)
19/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2005   Bekendmaking (27164-27178)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/5/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/5/2005, 17/5/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2005 5 4/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2005 30 2/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2005 14/6/2005, blz 27164-27178