S. 3-1312 Dossierfiche K. 51-1467

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
Regering G. Verhofstadt II  

ouderlijke verantwoordelijkheid
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
gesloten opleidingsinstituut
vervangende straf
jeugdcriminaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1467/1 Wetsontwerp 29/11/2004
K. 51-1467/2 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 10/1/2005
K. 51-1467/3 Erratum 30/5/2005
K. 51-1467/4 Amendementen 8/6/2005
K. 51-1467/5 Amendementen 14/6/2005
K. 51-1467/6 Amendementen 15/6/2005
K. 51-1467/7 Amendementen 21/6/2005
K. 51-1467/8 Amendementen 29/6/2005
K. 51-1467/9 Amendementen 29/6/2005
K. 51-1467/10 Amendementen 30/6/2005
K. 51-1467/11 Amendementen 1/7/2005
K. 51-1467/12 Verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1467/13 Tekst aangenomen door de commissie 11/7/2005
K. 51-1467/14 Tekst aangenomen door de commissie 11/7/2005
K. 51-1467/15 Bijlagen 11/7/2005
K. 51-1467/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2005
3-1312/1 3-1312/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/7/2005
3-1312/2 3-1312/2 (PDF) Amendementen 22/11/2005
3-1312/3 3-1312/3 (PDF) Amendementen 11/1/2006
3-1312/5 3-1312/5 (PDF) Amendementen 11/1/2006
3-1312/6 3-1312/6 (PDF) Amendementen 31/1/2006
3-1312/4 3-1312/4 (PDF) Amendementen 1/2/2006
3-1312/7 3-1312/7 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2006
3-1312/8 3-1312/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 22/3/2006
K. 51-1467/17 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 31/3/2006
K. 51-1467/18 Verslag namens de commissie 28/4/2006
K. 51-1467/19 Tekst verbeterd door de commissie 28/4/2006
K. 51-1467/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1467/1
10/1/2005   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 51-1467/2
11/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 51-1467/12
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 45-82 + nr. 157, p. 1-35
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-43/o7)
Integraal verslag nr. 157, p. 43-44
Doc. K. 51-1467/16
14/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2005   Overzending Doc. 3-1312/1 3-1312/1 (PDF)
15/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o14) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/7/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
19/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Niet behandeld
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Niet behandeld
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Bespreking
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Niet behandeld
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Bespreking
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Uitgesteld
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Bespreking
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Bespreking
8/2/2006   Inschrijving op agenda
8/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Bespreking
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Bespreking
14/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-2/o1)
14/3/2006   Aanneming na amendering
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1312/7 3-1312/7 (PDF)
22/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1312/8 3-1312/8 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Overzending Doc. K. 51-1467/17
28/4/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1467/18
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 1-29
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-16/o5)
Integraal verslag nr. 208, p. 37
Doc. K. 51-1467/20
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
4/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
De wettekst werd eerst gepubliceerd in het Staatsblad van 02/06/2006 met datum 15/05/2006, een erratum verscheen op 28/06/2006, de tekst werd opnieuw gepubliceerd op 17/07/2006
19/7/2006   Bekendmaking (36088-36105)
25/8/2006   Erratum (42368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/10/2005, 8/11/2005, 9/11/2005, 22/11/2005, 25/1/2006, 31/1/2006, 8/2/2006, 15/2/2006, 14/3/2006, 22/3/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2006 19/7/2006, blz 36088-36105
Errata
Op 25/8/2006, blz 42368