S. 3-1138 Dossierfiche K. 51-1560

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
bedelarij
strafprocedure
kinderbescherming
zwartwerk
orgaantransplantatie
besluit (EU)
pornografie
kind
VN-conventie
prostitutie
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht
Unia
parlementair toezicht
illegale migratie
uitlevering
asielzoeker
misdaad tegen de personen
strafsanctie
kinderpornografie
politiek asiel
verzwarende omstandigheid
slavernij
zwarte handel
Myria
verslag over de werkzaamheden
nationale uitvoeringsmaatregel
mensenhandel
huisjesmelker
richtlijn (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1560/1 Wetsontwerp 14/1/2005
K. 51-1560/3 Amendementen 8/3/2005
K. 51-1560/2 Amendement 9/3/2005
K. 51-1560/4 Amendementen 9/3/2005
K. 51-1560/5 Amendementen 16/3/2005
K. 51-1560/6 Amendementen 22/3/2005
K. 51-1560/7 Amendement 12/4/2005
K. 51-1560/8 Verslag namens de commissie 19/4/2005
K. 51-1560/9 Tekst aangenomen door de commissie 19/4/2005
K. 51-1560/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/4/2005
3-1138/1 3-1138/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 27/4/2005
3-1138/2 3-1138/2 (PDF) Amendementen 3/5/2005
3-1138/3 3-1138/3 (PDF) Amendementen 10/5/2005
3-1138/4 3-1138/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/5/2005
3-1138/5 3-1138/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/5/2005
3-1138/6 3-1138/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/6/2005
3-1138/7 3-1138/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/6/2005
K. 51-1560/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1560/12 Amendementen 28/6/2005
K. 51-1560/13 Verslag namens de commissie 6/7/2005
K. 51-1560/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1560/1
19/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1559/4
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 14-25
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 131, p. 39-40
Doc. K. 51-1560/10
21/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1138/1 3-1138/1 (PDF)
27/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2/6/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1138/6 3-1138/6 (PDF)
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-1/o0) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-1138/7 3-1138/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/4/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
3/5/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
3/5/2005   Bespreking
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
10/5/2005   Aanneming na amendering
10/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1138/4 3-1138/4 (PDF)
10/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1138/5 3-1138/5 (PDF)
17/5/2005   Opschorting termijn
convocatie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
20/5/2005   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
2/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1560/11
6/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1560/13
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 45-46
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 60-61
Doc. K. 51-1560/14
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2005   Bekendmaking (38454-38461)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 3/5/2005, 10/5/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2005 5 27/4/2005
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 6
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 21 9/6/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 25 23/5/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 21
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 2/9/2005, blz 38454-38461