S. 3-423 Dossierfiche K. 51-431

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische handel
facturering
BTW
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-431/1 Wetsontwerp 13/11/2003
K. 51-431/2 Verslag namens de commissie 12/12/2003
K. 51-431/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
3-423/1 3-423/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/1/2004
3-423/2 3-423/2 (PDF) Amendementen 14/1/2004
3-423/3 3-423/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/2004
3-423/4 3-423/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/1/2004
3-423/5 3-423/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/1/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2003   Indiening Doc. K. 51-431/1
12/12/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-431/2
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 41-42
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 79
Doc. K. 51-431/3
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
4/12/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/4 3-82/4 (PDF)
4/12/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/4 3-82/4 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/1/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-423/1 3-423/1 (PDF)
9/1/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/2004   Inschrijving op agenda
22/1/2004   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-423/2 3-423/2 (PDF)
22/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o8) Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
Doc. 3-423/5 3-423/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/1/2004   Verzending naar commissie
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
14/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o3)
14/1/2004   Aanneming zonder amendering
14/1/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-423/3 3-423/3 (PDF)
14/1/2004   Tekst aangenomen
en verbeterd door de commissie
Doc. 3-423/4 3-423/4 (PDF)
22/1/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/2004   Bekendmaking (7663-7666)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/1/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/1/2004 5 9/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/1/2004 15 26/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/2004 10/2/2004, blz 7663-7666