S. 3-343 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen
Nathalie de T' Serclaes   

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
scheidsrechtspraak
gerechtelijke achterstand
gerechtskosten
rechtsvordering
toegang tot de rechtspleging
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-343/1 3-343/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2003
3-343/2 3-343/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2003   Indiening Doc. 3-343/1 3-343/1 (PDF)
20/11/2003   Inoverwegingneming
20/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/11/2003   Verzending naar commissie
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Regeling der werkzaamheden
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Olivier Domb, voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw
26/10/2004   Inschrijving op agenda
26/10/2004   Bespreking
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Bespreking
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Bespreking
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-781
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-343/2 3-343/2 (PDF)
21/12/2004   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 21/12/2004
Commissie: Justitie
Vervallen 13/10/2004, 19/10/2004, 26/10/2004, 9/11/2004, 30/11/2004, 17/12/2004