S. 3-1574 Dossierfiche K. 51-2047

Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen
Regering G. Verhofstadt II  

beginsel van wederzijdse erkenning
beroepskwalificatie
recht van vestiging
erkenning van diploma's
nationale uitvoeringsmaatregel
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2047/1 Wetsontwerp 26/10/2005
K. 51-2047/2 Verslag namens de commissie 10/2/2006
K. 51-2047/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/2/2006
3-1574/1 3-1574/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/2/2006
3-1574/2 3-1574/2 (PDF) Amendementen 21/2/2006
3-1574/3 3-1574/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2006
3-1574/4 3-1574/4 (PDF) Tekst geamendeerd en verbeterd door de commissie 22/2/2006
3-1574/5 3-1574/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 9/3/2006
K. 51-2047/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 10/3/2006
K. 51-2047/5 Verslag namens de commissie 13/4/2006
K. 51-2047/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2047/1
10/2/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2047/2
16/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 53-54
16/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-0/o44)
Integraal verslag nr. 193, p. 73
Doc. K. 51-2047/3
16/2/2006   Aanneming zonder amendering
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/2/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1574/1 3-1574/1 (PDF)
21/2/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
Doc. 3-1574/5 3-1574/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2006   Verzending naar commissie
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
22/2/2006   Bespreking
22/2/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
22/2/2006   Aanneming na amendering
22/2/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1574/3 3-1574/3 (PDF)
22/2/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1574/4 3-1574/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
9/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2047/4
13/4/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2047/5
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 35-36
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 16
Doc. K. 51-2047/6
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
27/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2006   Bekendmaking (30912-30920)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/3/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 22/2/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2006 5 22/2/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/2/2006 25 27/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2006 19/6/2006, blz 30912-30920