S. 3-1610 Dossierfiche K. 51-1603

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming
Eric Massin   Alain Courtois   Walter Muls  

strafprocedure
interpretatie van het recht
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht
belastingfraude
witwassen van geld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1603/1 Wetsvoorstel 11/2/2005
K. 51-1603/2 Verslag namens de commissie 23/2/2006
K. 51-1603/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/2/2006
K. 51-1603/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2006
3-1610/1 3-1610/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2006
3-1610/2 3-1610/2 (PDF) Advies van de Raad van State 31/5/2006
3-1610/3 3-1610/3 (PDF) Amendementen 28/6/2006
3-1610/4 3-1610/4 (PDF) Amendementen 8/11/2006
3-1610/5 3-1610/5 (PDF) Advies uitgebracht door de commissie 22/12/2006
3-1610/6 3-1610/6 (PDF) Amendementen 27/3/2007
3-1610/7 3-1610/7 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-1610/8 3-1610/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/4/2007
3-1610/9 3-1610/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 12/4/2007
K. 51-1603/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 13/4/2007
K. 51-1603/6 Verslag namens de commissie 26/4/2007
K. 51-1603/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1603/1
24/2/2005   Inoverwegingneming
23/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1603/2
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 4
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-5/o0)
Integraal verslag nr. 196, p. 54-55
Doc. K. 51-1603/4
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1610/1 3-1610/1 (PDF)
15/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
31/3/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
31/5/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1610/2 3-1610/2 (PDF)
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-3/o5) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-1610/9 3-1610/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/3/2006   Verzending naar commissie
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
28/3/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Niet behandeld
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Niet behandeld
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Niet behandeld
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Regeling der werkzaamheden
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Niet behandeld
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Niet behandeld
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Niet behandeld
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Regeling der werkzaamheden
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Niet behandeld
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Interne adviesaanvraag: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
16/1/2007   Inschrijving op agenda
16/1/2007   Hoorzitting met de heer Verelst, plaatsvervangend voorzitter van de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI)
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Niet behandeld
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Niet behandeld
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Niet behandeld
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o1)
28/3/2007   Aanneming na amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1610/7 3-1610/7 (PDF)
10/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1610/8 3-1610/8 (PDF)
31/3/2006   Opschorting termijn
externe adviesaanvraag
1/6/2006   Hervatting termijn
ontvangst extern advies
29/6/2006   Opschorting termijn
convocation POC
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
7/7/2006   Hervatting termijn
  Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie voor advies
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
12/12/2006   Hoorzitting met de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
20/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Niet behandeld
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Bespreking
22/12/2006   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
22/12/2006   Einde behandeling
22/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1610/5 3-1610/5 (PDF)
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
11/1/2007   Opschorting termijn
convocatie
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30
Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
19/1/2007   Hervatting termijn
1/3/2007   Opschorting termijn
convocatie POC
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 20
Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
7/3/2007   Hervatting termijn
16/3/2007   Opschorting termijn
convocatie POC
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 20 + 20
Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
23/3/2007   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
12/4/2007   Overzending Doc. K. 51-1603/5
24/4/2007   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 281, p. 2-3
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
26/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1603/6
26/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 74-75
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o44)
Integraal verslag nr. 286, p. 17-18
Doc. K. 51-1603/7
26/4/2007   Aanneming zonder amendering
26/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2007   Bekendmaking (43896-43897)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/3/2006, 23/5/2006, 25/10/2006, 8/11/2006, 10/1/2007, 16/1/2007, 28/3/2007, 10/4/2007
Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006, 13/12/2006, 20/12/2006, 22/12/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/3/2006 15 27/3/2006
Opschorting termijn
externe adviesaanvraag
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 45
Hervatting termijn
ontvangst extern advies
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 45 10/10/2006
Opschorting termijn
convocation POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 17
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 17 18/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 47 27/11/2006
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 7 30/11/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 60 31/5/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 37 15/1/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 20 + 20
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 34 7/5/2007
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 5
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 5 23/1/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 35 5/3/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 3 9/3/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 20
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 23 29/3/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 14
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 14 16/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 22/8/2007, blz 43896-43897