S. 3-386 Dossierfiche K. 51-1751

Wetsontwerp betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
Jean-Marie Dedecker   

vergoeding
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep
financieel verlies
kleine en middelgrote onderneming
detailhandel
openbare werken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-386/1 3-386/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/12/2003
3-386/2 3-386/2 (PDF) Amendementen 14/1/2004
3-386/3 3-386/3 (PDF) Amendementen 26/5/2004
3-386/4 3-386/4 (PDF) Advies van de Raad van State 18/6/2004
3-386/5 3-386/5 (PDF) Amendementen 2/3/2005
3-386/6 3-386/6 (PDF) Amendementen 8/3/2005
3-386/7 3-386/7 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2005
3-386/8 3-386/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/2005
3-386/9 3-386/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/4/2005
3-386/10 3-386/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/4/2005
K. 51-1751/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/4/2005
K. 51-1751/2 Amendementen 29/6/2005
K. 51-1751/3 Amendement 5/7/2005
K. 51-1751/4 Amendement 12/7/2005
K. 51-1751/5 Verslag namens de commissie 21/9/2005
K. 51-1751/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/10/2005
K. 51-1751/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/11/2005
K. 51-1751/7 Advies van de Raad van State 10/11/2005
K. 51-1751/9 Aanvullend verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-1751/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2003   Indiening Doc. 3-386/1 3-386/1 (PDF)
11/12/2003   Inoverwegingneming
11/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/6/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/6/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-386/4 3-386/4 (PDF)
21/4/2005   Inschrijving op agenda
28/4/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-386/9 3-386/9 (PDF)
28/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-20/o6) Hand. 3-110 Hand. 3-110 (PDF)
Doc. 3-386/10 3-386/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2003   Verzending naar commissie
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
7/1/2004   Bespreking
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Bespreking
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Hoorzitting met de heren Philip Neyt, Chief Public Affairs Officer, en Josť Demoulin, Chief Infrastructure, van Belgacom
over het WOC-project
31/3/2004   Gedachtewisseling
26/5/2004   Inschrijving op agenda
26/5/2004   Bespreking
2/6/2004   Inschrijving op agenda
2/6/2004   Bespreking
2/6/2004   Commissie wenst extern advies: Raad van State
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Bespreking
2/3/2005   Inschrijving op agenda
2/3/2005   Bespreking
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-4/o0)
9/3/2005   Aanneming na amendering
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Uitgesteld
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 3-386/7 3-386/7 (PDF)
20/4/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-386/8 3-386/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1751/1
21/9/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1751/5
20/10/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 1-30
20/10/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 166, p. 53-55
26/10/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 168 Bijlage p. 10
10/11/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1751/7
17/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1751/9
17/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 170, p. 20-24 + p. 34
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-37/o11)
Integraal verslag nr. 170, p. 34-38
Doc. K. 51-1751/10
17/11/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Opschorting termijn
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
1/7/2005   Hervatting termijn
17/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/2/2006   Bekendmaking (5894-5901)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/4/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 7/1/2004, 14/1/2004, 31/3/2004, 26/5/2004, 2/6/2004, 1/12/2004, 2/3/2005, 9/3/2005, 20/4/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/10/2005, 17/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 30/4/2005 60 28/6/2005
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 30/4/2005 6
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 30/4/2005 36 9/11/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 30/4/2005 6 6/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2005 2/2/2006, blz 5894-5901