S. 3-851 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid
Christine Defraigne   

geweld
vervoerspersoneel
lichamelijk geweld
apotheker
verplegend personeel
strafrecht
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
leerkracht
misdaad tegen de personen
ministerieel ambtenaar
eerroof
dokter
verzwarende omstandigheid
beroep in de gezondheidszorg
openbaar vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-851/1 3-851/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2004
3-851/2 3-851/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2004   Indiening Doc. 3-851/1 3-851/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1791
  Commissie: Justitie
15/10/2004   Verzending naar commissie
25/10/2004   Inschrijving op agenda
25/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
25/10/2004   Bespreking
7/11/2004   Inschrijving op agenda
7/11/2004   Niet behandeld
14/11/2004   Inschrijving op agenda
14/11/2004   Niet behandeld
21/11/2004   Inschrijving op agenda
21/11/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1791/1
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-851/2 3-851/2 (PDF)
7/12/2006   Vervalt
7/12/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 7/12/2006
Commissie: Justitie
Vervallen 25/10/2004, 5/12/2006