Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Sabine Vermeulen

102 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11026 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij - Inwerkingtreding - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-10884 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Belgische Luchtmacht - Embraer-toestellen - Inzetbaarheid - Pannes - Kostenplaatje
  Verzending vraag 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10864 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ontwikkelingslanden - Kindergeweld - Geboorteregistratiesystemen - Partnerlanden
  Verzending vraag 14/1/2014
  Antwoord 6/2/2014
5-10861 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Mensenrechten - Kinderrechten - Schending - Buitenland
  Verzending vraag 14/1/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-10853 Sabine Vermeulen (N-VA) eerste minister  
  Beveiligingsbedrijf G4S - Levering van diensten en apparatuur aan IsraŽlische instanties - Overheidscontracten in BelgiŽ
  Verzending vraag 13/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10799 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Honden - Registratie - Extra retributie - Aantallen - Opbrengst
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10726 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Belastingsdienst - Hervorming - Regionale kantoren
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-10698 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Burundi - Grondwetsherziening - Controverse - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-10632 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Werk  
  Wet Major - Havenbedrijven - Havenarbeid - Vrijstellingen - Overheidsbedrijven - Aanpassingen
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 17/2/2014
5-10627 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 31/1/2014
5-10611 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer
  Verzending vraag 13/12/2013
  Intrekking vraag 16/12/2013
5-10558 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Klimaatbeleid - Klimaatfinanciering - Belgische bijdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10550 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Duivensport - Doping - Controle - Erkenning van een laboratorium
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10484 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10483
5-10483 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10484
5-10465 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4017
5-10464 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de perswet in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4016
5-10458 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de parlementsverkiezingen in Rwanda
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3931
5-10415 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10398 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Herfinanciering International Development Association - Koppeling
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10397 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Kiesgroep EDS10 - Einde overeenkomst - Nieuwe overeenkomst
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10396 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - "Approach paper"
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10395 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Belgische standpunten - Verdediging - Plan van aanpak
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10258 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10240 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10239 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10238 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10237 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10236 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Etikettering van nederzettingsproducten uit de door IsraŽl bezette gebieden - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10230 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10226 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Schietoefeningen - Zeebodem - Vervuiling door munitie - Legerbasis Lombardsijde - Volume - Informatie van de burgers - Andere gebruikers
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10113 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10089 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Illegale lozingen in de Noordzee - Controle op pollutie door het hulpschip Stern - Staalname - Overzicht - Oproepen via very high frequency
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10045 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9992 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) - Opleiding - BTC-Infocyclus - Overzicht - Return - Doorstroming
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9987 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen (FOSO) - Oprichting - Werking
  Verzending vraag 3/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9847 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Jeugdstages - Aantallen - Selectieprocedure - Kostprijs - FinanciŽle bijdrage van kandidaten - Duur
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 16/10/2013
5-9780 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bruinvissen - Bescherming - Bijvangsten in Noordzee - Nationale en europese regels - Berisping van BelgiŽ door Europa - Acties op federaal niveau ter bescherming van bruinvissen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9771 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reptielen en amfibieŽn - Aantallen - Microchip - Oproepen opvangcentra - Bekende ongevallen - Erkende Belgische opvangcentra - Gedragslijn
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9770 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reptielen - Identificatie - "Positieve lijst" - Jaarlijkse registraties door microchip - Identificatiemiddel voor kleine reptielen - Identificatie door middel van foto - Internationale samenwerking tussen de controleorganen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9762 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgische ontwikkelingssamenwerking - Beleidscoherentie - Stand van zaken - InterministeriŽle conferentie - Samenwerking met niet-gouvernementele organisaties - Parlementaire commissie
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9761 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽlische projecten in de bezette gebieden - Bevriezing van Europese fondsen - Labeling van de producten - Impact op de vredesonderhandelingen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-9760 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldwijde piraterij - Verschuiving van het brandpunt - West-Afrika - Cijfers voor schepen onder Belgische vlag - Aanpassing van het koninklijk besluit - Reactie van de Verenigde Naties
  Verzending vraag 8/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9598 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Antidumping - Klachten
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9571 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale instantie voor Onderzoek naar Scheepvaartongevallen - Oprichting - Werking - Budget
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9565 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onbemande vliegtuigjes - B-Hunters - Verdwijning - Drones - Opsporen van illegale lozingen in de Noordzee - Vervanging
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9554 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9553 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-9553 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  Verzending vraag 12/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9554
5-9549 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Villa Salameh in Jeruzalem (Belgisch Consulaat- Huurovereenkomst)
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3650
5-9548 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de afsluiting van de Gazastrook
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3624
5-9547 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de inkrimping van het visgebied voor Gaza
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3623
5-9476 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De aquacultuur rondom windmolenparken
  Verzending vraag 5/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3676
5-9475 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De aquacultuur en de mosselkweek
  Verzending vraag 5/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3675
5-9469 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Internationaal monetair Fonds - Rapportering aan het Parlement - Transparantie
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9425 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het thema handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 11/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3410
5-9158 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Schepen - Antifoulingsystemen - Aangroeiwerende verf - Controles - Gevolgen - Overzicht
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-9157 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Controles - Gevolgen - Wetgeving
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 3/7/2013
5-9156 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Antidumpingrechten - Fraude - Onderzoeken - Overzicht - Klachten
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 17/7/2013
5-9122 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De relatie met Rwanda
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3114
5-9111 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Europese steun aan Egypte
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 9/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2961
5-8985 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Winning van delfstoffen - Exploratie - Expansie - Vergunningen - Garantieclausules
  Verzending vraag 8/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8809 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De overgangsfase van de mededingingsautoriteit
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 10/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3384
5-8807 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 29/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3226
5-8707 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  FinanciŽle middelen voor personen met een handicap in de ontwikkelingssamenwerking - Cijfers en details voor de periode 2010-2012 - Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8706 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  CITES conventie en aanvullende Europese verordeningen - Cijfers voor de jaren 2008 -2012 van legale in- en doorvoer exotische planten en dieren - Informatie identificatie betrokken planten en dieren, plaats in- of doorvoer en eindbestemming
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8671 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 4/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8670
5-8670 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8671
5-8566 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Zwerfvuil - Onderzoeken - Controles - Sensibilisering
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 9/7/2013
5-8544 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) - Europees actieplan ter bescherming van haaien - Implementatie - Controle
  Verzending vraag 20/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8479 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Nieuwe kustpatrouillevaartuigen - Oplevering - Inzet - Opleiding
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8478 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Belgische Marine - Operaties - Overzicht
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8477 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Antipiraterijoperatie Atalanta - Somalische kust - Belgische inzet - Fregatten
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8456 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Noordzee - Illegale nachtelijke olielozingen - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 19/6/2013
5-8329 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8328 Sabine Vermeulen (N-VA) eerste minister  
  Europese Unie - Budget 2014-2020 - Meerjarig Financieel Kader - Conditionaliteit
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8323 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Ongevallen - Overzicht
  Verzending vraag 27/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8313 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames
  Verzending vraag 26/2/2013
  Rappel 26/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8311
5-8312 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) - In- en doorvoer van exotische dieren en planten - Overzicht
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8311 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 7/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8313
5-8104 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8103
5-8103 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8104
5-8066 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Opsporing - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8024 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-8021 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Scheepvaart - Ongevallen - Stand van zaken - Westpitroute
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7987 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Schepen - Schadelijke aangroeiwerende verfsystemen - Antifouling tributyltin (TBT) - Verbod - Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - Controles - Maatregelen - Overtredingen
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7967 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militaire infrastructuur - Gebruik door burgers - Band burger en Defensie - Beleid
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 28/2/2013
5-7915 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7880 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Schepen uit Japan - Nucleaire controle - Voedingsmiddelen - Ballastwater
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-7761 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fonds Leefmilieu - Gestorte gelden - Projecten - Activatie
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-7729 Sabine Vermeulen (N-VA) eerste minister  
  Wet op de overheidsopdrachten - Gunningen aan ondernemingen van de sociale economie - Sociale clausule - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 12/2/2013
5-7707 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sociale economie - Ondernemingen - Erkenning als "aannemer voor werken" - Toekenningen
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 7/2/2013
5-7682 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het Continentaal Plat van BelgiŽ - Bijdragen - Concessieaanvragen - Controles van industriŽle activiteiten - Geldboetes - Uitkeringen
  Verzending vraag 9/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7668 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies
  Verzending vraag 8/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7667
5-7667 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies
  Verzending vraag 8/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7668
5-7645 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7644
5-7644 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 19/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7645
5-7613 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Afval - Project "Fishing for litter" - "Waste Free Oceans" pilootproject - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 17/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7538 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Noordzee - Opsporing milieuverontreiniging - Inzetten van B-Hunters - Samenwerking Defensie en Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Resultaten
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7529 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstakingen - Aantallen - Verhouding werkwilligen en stakers - Infrabel - Verlofdagen
  Verzending vraag 11/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7432 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Oorlogsmunitie - Opruiming - Operatie "Beneficial Cooperation" - Explosieven op zee - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7351 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Werk  
  Buitenlandse verpleegkundigen - Herkomstlanden - Ontwikkelingslanden - Braindrain - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 21/5/2013
5-7217 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale economie - Projectoproep 2012 - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 28/11/2012