Vraag om uitleg nr. 5-3676

5-3676 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/6/2013
  de aquacultuur rondom windmolenparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9476 (Voorlopig antwoord (pdf))