Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tindemans Elke" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De 53e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (2-13 maart 2009) (4-1007)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Elke Tindemans
4-1007/1
p. 1-69 4-1007/1 p. 1-69 (PDF)
De inval bij de Koerdische tv-zender Roj-tv op 4 maart 2010 (4-1673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 70-73 4-119 p. 70-73 (PDF)
De mensenrechten in Colombia (4-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 85-87 4-33 p. 85-87 (PDF)
De oorlogsmisdaden in 1974 in Cyprus (Nood aan verduidelijking van lot van verdwenen personen - Schending van 4de Conventie van GenŤve en van de mensenrechten - Mogelijkheid om Turkije te vervolgen - Invloed op eventuele toetreding - Bedrag van Belgische bijdrage aan Committee on Missing Persons) (4-726)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 57-59 4-64 p. 57-59 (PDF)
De repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP (Willekeurige arrestaties van DTP-leden na de gemeenteraadsverkiezingen - Houding BelgiŽ in het licht van eventuele toetreding Turkije tot EU) (4-769)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-76
p. 20-22 4-76 p. 20-22 (PDF)
De verkiezingen van 10 juni 2007 en de implicaties voor de studenten (Extra moeilijkheden - Richtlijnen aan de gemeenten) (3-1514)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 34-36 3-216 p. 34-36 (PDF)
De vredesmars in Colombia (Schending van de mensenrechten - Positie van de inheemse bevolking - FARC - ELN - MINGA - ONIC - UNDP) (4-462)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-48
p. 14-16 4-48 p. 14-16 (PDF)
De zorgwekkende toestand in Iran en de Belgische houding (Brutaal geweld tegenover manifestanten die het resultaat van de presidentsverkiezingen betwisten - Opvang van manifestanten in de ambassades - Signaal van de EU) (4-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-81
p. 26-28 4-81 p. 26-28 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Elke Tindemans, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Tindemans, senator-opvolgster voor het Nederlandstalig kiescollege
3-193
p. 8 3-193 p. 8 (PDF)
Filmkeuring - Commissie - Samenstelling - Bevoegdheden (4-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tindemans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6362
Het Goldstone-rapport (Schendingen van het internationaal humanitair recht tijdens de IsraŽlische operatie in Gaza eind 2008 - Houding van BelgiŽ in de Algemene Vergadering van de VN en in de VN-Mensenrechtenraad) (4-1082)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 49-51 4-111 p. 49-51 (PDF)
Het personeelsbeleid bij de federale beleidsorganen en de ministeriŽle secretariaten (Opmerkingen van het Rekenhof - Detachering - Geen respect voor het onderscheid in het takenpakket van de beleidscellen en de secretariaten) (3-1382)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-200
p. 27-28 3-200 p. 27-28 (PDF)
Keuringscentra - Het beschikken over een geldige autoverzekering - Controle (4-3062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3062
Opleiding en onderwijs voor vreemdelingen zonder geldige papieren (Opsluiting in gesloten centra en dus gedwongen stopzetting van de opleiding versus recht op onderwijs) (4-106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-15
p. 22-23 4-15 p. 22-23 (PDF)
Verkeersveiligheid van voetgangers - Veiligheidsnormen voor auto's - Gevaar van de auto-emblemen (4-3270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3270
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans
4-314/2
p. 3-4 4-314/2 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-314/3
p. 1-10 4-314/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Verslag van de dames Elke Tindemans en Olga Zrihen
4-842/3
p. 1-4 4-842/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en Josť Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
4-1136/1
p. 1-3 4-1136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Elke Tindemans c.s.
4-502/3
p. 1 4-502/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens (4-552)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-552/2
p. 1-4 4-552/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1071/3
p. 1-38 4-1071/3 p. 1-38 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1123/2
p. 1-4 4-1123/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (Toekenning aan het personeel van niet-recurente resultaatsgebonden voordelen - Brugpensioen na 40 jaar beroepsverleden - Erkenning van werknemers met ernstige lichamelijke problemen voor het brugpensioen vanaf 58 jaar na 35 jaar loopbaan - Wijziging KB 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het "Generatiepact", arbeidsongevallenwet 10 april 1971 en wetten betreffende preventie van en vergoeding van beroepsziekten) (4-486)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-486/2
p. 1-3 4-486/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-10
p. 10-11 4-10 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 (4-523)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-523/2
p. 1-2 4-523/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 (4-638)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-638/2
p. 1-2 4-638/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008 (4-1489)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1489/2
p. 1-3 4-1489/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en BosniŽ en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008 (4-1089)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1089/2
p. 1-3 4-1089/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (3-1894)      
  Verslag van mevrouw Tindemans
3-1894/2
p. 1-3 3-1894/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 (4-1512)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1512/2
p. 1-6 4-1512/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1491/2
p. 1-9 4-1491/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan (4-1787)      
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1787/2
p. 1-3 4-1787/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1141/1
p. 1-12 4-1141/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-221/1
p. 1-10 4-221/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (4-224)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-224/1
p. 1-16 4-224/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (4-1461)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1461/1
p. 1-7 4-1461/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (4-1588)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1588/1
p. 1-7 4-1588/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (4-1146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Nahima Lanjri, Elke Tindemans en Els Schelfhout
4-1146/1
p. 1-8 4-1146/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (3-2088)      
  Voorstel van de dames de Bethune, Tindemans en De Schamphelaere en de heer Schouppe
3-2088/1
p. 1-17 3-2088/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (4-222)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans
4-222/1
p. 1-4 4-222/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (4-219)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans
4-219/1
p. 1-4 4-219/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap (Wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie, van het KB van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in de wet van 20 juli 1955 - Wijziging KB 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coŲperatieve vennootschappen en van de coŲperatieve vennootschappen) (4-1456)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1456/1
p. 1-5 4-1456/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (Wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en van de bijlage bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (4-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-220/1
p. 1-6 4-220/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (4-1436)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1436/1
p. 1-5 4-1436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (4-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-218/1
p. 1-12 4-218/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" (Deelname van mannen aan de zorg voor gezinnen, kinderen en de samenleving - Verhogen van het aandeel mannen in de "zorgberoepen" - Ouderschapsverlof) (4-227)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-227/1
p. 1-11 4-227/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen (Verplichting voor de kredietinstellingen om de bankkaarthouder in te lichten) (4-1457)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1457/1
p. 1-4 4-1457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (4-223)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Luc Van den Brande
4-223/1
p. 1-4 4-223/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Miet Smet en Helga Stevens
4-238/1
p. 1-5 4-238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Behoud van het burgerstatuut voor de ingeschrevenen in de School voor onderofficieren die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt - Kindsoldaten) (3-2075)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Tindemans en de heer Beke
3-2075/1
p. 1-4 3-2075/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur (Overeenkomst auteur-uitgever) (4-1646)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1646/1
p. 1-8 4-1646/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Helga Stevens en Miet Smet
4-237/1
p. 1-5 4-237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1450/1
p. 1-5 4-1450/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1451/1
p. 1-4 4-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (4-1587)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1587/1
p. 1-3 4-1587/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999