S. 4-1007 Dossierfiche                  

De 53e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (2-13 maart 2009)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
VN
conferentie VN
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
aids
bestrijding van discriminatie
participatie van vrouwen
gelijke behandeling
gearrangeerd huwelijk
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1007/1 4-1007/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 16/7/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2008   Indiening
12/11/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
12/11/2008   Verzending naar commissie
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
12/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
12/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Fastré, adviseur bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
12/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Magdeleine Willame-Boonen, voorzitter van de Conseil des Femmes francophones de Belgique asbl
12/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Maggi Poppe, stafmedewerker van de Nederlandstalige Vrouwenraad vzw
12/11/2008   Gedachtewisseling
16/2/2009   Inschrijving op agenda
16/2/2009   Uiteenzettingen
door vertegenwoordigers van de COORMULTI
16/2/2009   Gedachtewisseling
16/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
16/2/2009   Hoorzitting met de heer Olivier Belle, ambassadeur, adjunct permanent vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties te New York
16/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Katelijn De Nijs, Directie Verenigde Naties, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
16/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Fastré, adviseur, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
16/2/2009   Gedachtewisseling
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Mondeling verslag
door de leden van de delegatie
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Niet behandeld
16/7/2009   Inschrijving op agenda
16/7/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1007/1 4-1007/1 (PDF)
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 12/11/2008, 16/2/2009, 16/7/2009