S. 4-552 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens
François Roelants du Vivier   

motie van het Parlement
conventioneel wapen
zwarte handel
nationale uitvoeringsmaatregel
wapenhandel
VN
besluit (EU)
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-552/1 4-552/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/2/2008
4-552/2 4-552/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2008   Indiening Doc. 4-552/1 4-552/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
14/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o5) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/2/2008   Verzending naar commissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
6/5/2008   Bespreking
6/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
6/5/2008   Aanneming zonder amendering
6/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-552/2 4-552/2 (PDF)
22/5/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 6/5/2008