S. 4-1489 Dossierfiche K. 52-2321

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
Turkije
diplomatieke onschendbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1489/1 4-1489/1 (PDF) Wetsontwerp 3/11/2009
4-1489/2 4-1489/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
K. 52-2321/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/2009
K. 52-2321/2 Verslag namens de commissie 25/1/2010
K. 52-2321/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/11/2009   Indiening Doc. 4-1489/1 4-1489/1 (PDF)
3/11/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/11/2009   Verzending naar commissie
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming zonder amendering
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1489/2 4-1489/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2321/1
25/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2321/2
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 65-66
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 19
Doc. K. 52-2321/3
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
28/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2015   Bekendmaking (49097-49100)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/11/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2010 4/8/2015, blz 49097-49100