S. 3-2091 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag
Fatma Pehlivan    Olga Zrihen    Stťphanie Anseeuw    Christel Geerts    Elke Tindemans    Jean Cornil   

moederschap
reproductieve gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
ontwikkelingshulp
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
seksueel geweld
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2091/1 3-2091/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2007
3-2091/2 3-2091/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2007   Indiening Doc. 3-2091/1 3-2091/1 (PDF)
1/3/2007   Inoverwegingneming
1/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/3/2007   Verzending naar commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/3/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
14/3/2007   Verzending naar commissie
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een adviesa
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
29/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
29/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2091/2 3-2091/2 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 14/3/2007, 21/3/2007, 28/3/2007, 29/3/2007