S. 4-1071 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden
Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Jean-Paul Procureur    Isabelle Durant    Miet Smet    Alain Destexhe   

aids
Afrika
Afrika ten zuiden van de Sahara
voorkoming van ziekten
Noord-Afrika
ontwikkelingsland
onafhankelijkheid van voedselhulp
Unicef
slechte voeding
kindersterfte
ondervoeding
gezondheidshulp
honger
kind
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1071/1 4-1071/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/12/2008
4-1071/2 4-1071/2 (PDF) Amendementen 26/5/2009
4-1071/3 4-1071/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2009
4-1071/4 4-1071/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Doc. 4-1071/1 4-1071/1 (PDF)
18/12/2008   Inoverwegingneming
18/12/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2008   Verzending naar commissie
6/1/2009   Inschrijving op agenda
6/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
6/1/2009   Bespreking
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Niet behandeld
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Bespreking
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Niet behandeld
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
30/6/2009   Aanneming na amendering
30/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1071/3 4-1071/3 (PDF)
30/6/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1071/4 4-1071/4 (PDF)
9/7/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/7/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 6/1/2009, 26/5/2009, 30/6/2009