S. 4-486 Dossierfiche K. 52-594

Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008
Inge Vervotte   Dirk Van der Maelen   Maggie De Block   Daniel Bacquelaine   Karine Lalieux   Bart Tommelein  

vervroegd pensioen
onderlinge beroepsovereenkomst
collectieve arbeidsovereenkomst
winstdeling voor werknemers
beroepsziekte
vergrijzing van de bevolking
inkomstenbelasting
arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
werknemer met een beperking
loonpremie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-594/1 Wetsvoorstel 19/12/2007
4-486/1 4-486/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-594/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-486/2 4-486/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2007
4-486/3 4-486/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2007   Indiening Doc. K. 52-594/1
19/12/2007   Inoverwegingneming
19/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 11, p. 2-4
19/12/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 50
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 18-22
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-17/o0)
Integraal verslag nr. 11, p. 27-28
Doc. K. 52-594/2
19/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-486/1 4-486/1 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
21/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
Doc. 4-486/3 4-486/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o1)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
21/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
21/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
Doc. 4-486/2 4-486/2 (PDF)
21/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66256-66262)
26/2/2008   Erratum (11904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007, 21/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 31/12/2007, blz 66256-66262
Errata
Op 26/2/2008, blz 11904