S. 4-523 Dossierfiche K. 52-915

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
Botswana
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-523/1 4-523/1 (PDF) Wetsontwerp 23/1/2008
4-523/2 4-523/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2008
K. 52-915/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/2/2008
K. 52-915/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/1/2008   Indiening Doc. 4-523/1 4-523/1 (PDF)
23/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2008   Inschrijving op agenda
28/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/1/2008   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
12/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
12/2/2008   Aanneming zonder amendering
12/2/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-523/2 4-523/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2008   Overzending Doc. K. 52-915/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 43-44
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o10)
Integraal verslag nr. 37, p. 65
Doc. K. 52-915/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008