S. 4-223 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Els Schelfhout    Etienne Schouppe    Elke Tindemans    Luc Van den Brande   

verslag over de werkzaamheden
parlementair toezicht
wapenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-223/1 4-223/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
4-223/2 4-223/2 (PDF) Advies van de Raad van State 3/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening Doc. 4-223/1 4-223/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/11/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/10/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 4-223/2 4-223/2 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Niet behandeld
6/11/2007   Inschrijving op agenda
6/11/2007   Niet behandeld
13/11/2007   Inschrijving op agenda
13/11/2007   Niet behandeld
20/11/2007   Inschrijving op agenda
20/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
20/11/2007   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 20/11/2007