S. 4-638 Dossierfiche K. 52-1155

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
belastingovereenkomst
Singapore
overeenkomstprotocol
dubbele belasting
belastingvlucht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-638/1 4-638/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2008
4-638/2 4-638/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1155/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/5/2008
K. 52-1155/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2008   Indiening Doc. 4-638/1 4-638/1 (PDF)
13/3/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Inschrijving op agenda
8/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/4/2008   Aanneming zonder amendering
22/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-638/2 4-638/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1155/1
4/6/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 124
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 61
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 45, p. 74
Doc. K. 52-1155/2
19/6/2008   Aanneming zonder amendering
19/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/2008   Bekendmaking (65902-65927)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2008 11/12/2008, blz 65902-65927