S. 4-1512 Dossierfiche K. 52-2358

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
registratie van een voertuig
bilaterale overeenkomst
overtreding van het verkeersreglement
uitwisseling van informatie
Frankrijk
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1512/1 4-1512/1 (PDF) Wetsontwerp 24/11/2009
4-1512/2 4-1512/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2009
K. 52-2358/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/1/2010
K. 52-2358/2 Verslag namens de commissie 21/1/2010
K. 52-2358/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2009   Indiening Doc. 4-1512/1 4-1512/1 (PDF)
24/11/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2009   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
7/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2009   Verzending naar commissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-1/o0)
15/12/2009   Aanneming zonder amendering
15/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1512/2 4-1512/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/1/2010   Overzending Doc. K. 52-2358/1
21/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2358/2
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 67-69
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 20
Doc. K. 52-2358/3
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
28/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2011   Bekendmaking (60534-60536)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/12/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/2010 21/9/2011, blz 60534-60536