S. 4-670 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

erfenis
nieuw-samengesteld gezin
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
alimentatieplicht
familierecht
burgerlijke rechtspraak
kinderbescherming
voogdijschap
kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-670/1 4-670/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening Doc. 4-670/1 4-670/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
28/4/2009   Inleidende uiteenzetting
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Bespreking
6/5/2009   Regeling der werkzaamheden
27/5/2009   Inschrijving op agenda
27/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Agosti, adjunct-directeur-generaal van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Bťague, vertegenwoordiger van de Fondation Dolto
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/4/2009, 6/5/2009, 27/5/2009