S. 4-842 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran
Margriet Hermans    Els Schelfhout    François Roelants du Vivier    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Freya Piryns   

rechten van de mens
doodstraf
jongere
Iran
minderjarigheid
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-842/1 4-842/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/7/2008
4-842/2 4-842/2 (PDF) Amendementen 8/7/2008
4-842/3 4-842/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-842/4 4-842/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2008   Indiening Doc. 4-842/1 4-842/1 (PDF)
3/7/2008   Inoverwegingneming
3/7/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans, Olga Zrihen
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-842/3 4-842/3 (PDF)
8/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-842/4 4-842/4 (PDF)
14/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 8/7/2008