S. 4-1491 Dossierfiche K. 52-2302

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
overbrenging van gedetineerden
strafgevangenis
bilaterale overeenkomst
voltrekking van de straf
Nederland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1491/1 4-1491/1 (PDF) Wetsontwerp 12/11/2009
4-1491/2 4-1491/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/2009
K. 52-2302/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/12/2009
K. 52-2302/2 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2302/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2009   Indiening Doc. 4-1491/1 4-1491/1 (PDF)
12/11/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-11/o3) Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/11/2009   Verzending naar commissie
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
17/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
17/11/2009   Aanneming zonder amendering
17/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1491/2 4-1491/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2302/1
11/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2302/2
15/12/2009   Verdaging (ronddeling verslag)
Integraal verslag nr. 128, p. 28
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 1-26
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-23/o11)
Integraal verslag nr. 131, p. 119
Doc. K. 52-2302/3
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2010   Bekendmaking (4287-4294)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/11/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 1/2/2010, blz 4287-4294