Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6362

van Elke Tindemans (CD&V) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Justitie

Filmkeuring - Commissie - Samenstelling - Bevoegdheden

filmproductie
kinderbescherming
censuur

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
6/5/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1249

Vraag nr. 4-6362 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 oktober 2009 heeft het departement van Vlaams minister Joke Schauvliege de tijdelijke werking van de Filmkeuringscommissie op zich genomen. Bij gebrek aan voorzitter dreigden de commissie-werkzaamheden volledig stil te vallen.

Minister Schauvliege heeft de geachte minister gevraagd om de problematiek te ontwarren en te bemiddelen om de commissie samen te roepen.

De huidige Filmkeuringscommissie is opgericht in functie van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd. In BelgiŽ zijn dus alle films verboden voor kinderen jonger dan zestien, tenzij de filmkeuring na visie van de film een KT (kinderen toegelaten) -label toekent.

Sinds de opkomst van de televisie en de videofilm is deze wet totaal verouderd.

De voorbije jaren zijn een aantal wetgevende initiatieven genomen tot herziening van de wet van 1 september 1920 betreffende de filmkeuring.

Om een beter zicht te krijgen op de huidige stand van zaken had ik graag volgende vragen willen stellen:

1) Wie is er momenteel bevoegd voor de filmkeuringen?

2) Werkt de geachte minister aan de defederalisering van de filmkeuring? Zo ja, wie wordt er bij betrokken en wat is de stand van zaken?

3) Overweegt hij de invoering van diverse leeftijdscategorieŽn bij de filmkeuring?

4) Welke maatregelen overweegt hij om een hedendaagse representatieve samenstelling van de Filmkeuringscommissie te garanderen? Voorziet hij in een vertegenwoordiging van vrouwen in die Commissie?

5) Heeft hij, met het oog op de bescherming van het belang van kinderen en jongeren, overleg met vertegenwoordigers bevoegd voor jeugdbescherming (welzijn), film (cultuur) en omroep (media)?

6) Kan hij een overzicht geven van maatregelen rond de keuring van videofilms?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1) De filmkeuring is tot op heden federale materie, die wordt geregeld door de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen onder de 16 jaar de toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd.

Deze wet verbiedt jongeren beneden de 16 jaar de toegang tot de bioscoopzalen, behalve wanneer er "uitsluitend films voor de jeugd worden vertoond, welke zijn goedgekeurd door een commissie, waarvan de inrichting en de werking bij koninklijk besluit wordt geregeld."

Elke film waarvoor een afwijking van deze regel wordt gevraagd, moet door deze keuringscommissie worden gekeurd.

2)3)5)6) Ik werk op dit moment aan een herziening van de regelgeving, samen met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen.

4) De huidige Commissie voor filmkeuring, werd opgericht door het koninklijk besluit van 27 april 2007. De leden werden benoemd door de koninklijke besluiten van 30 april 2007 en 21 mei 2008. Ongeveer de helft van de leden zijn vrouwen.