S. 4-1089 Dossierfiche K. 52-1774

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en BosniŽ en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
stabilisatie- en associatieovereenkomst
communautaire verworvenheden
associatieovereenkomst (EU)
BosniŽ-Herzegovina

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1089/1 4-1089/1 (PDF) Wetsontwerp 7/1/2009
4-1089/2 4-1089/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2009
K. 52-1774/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/1/2009
K. 52-1774/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2009   Indiening Doc. 4-1089/1 4-1089/1 (PDF)
7/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2009   Inschrijving op agenda
29/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/1/2009   Verzending naar commissie
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
20/1/2009   Bespreking
20/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/1/2009   Aanneming zonder amendering
20/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1089/2 4-1089/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1774/1
4/2/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 68-69
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 83, p. 76-77
Doc. K. 52-1774/2
19/2/2009   Aanneming zonder amendering
19/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2009