S. 4-222 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
Sabine de Bethune    Els Schelfhout    Elke Tindemans   

verslag over de werkzaamheden
parlementair toezicht
ontwikkelingshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-222/1 4-222/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
4-222/2 4-222/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1782/1.
Doc. 4-222/1 4-222/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/10/2007   Bespreking
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Bespreking
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 23/10/2007, 19/2/2008, 1/7/2008