S. 4-1787 Dossierfiche K. 52-2576

Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan
Regering Y. Leterme II  

internationale lening
monetaire steun op korte termijn
eurozone
overheidslening
delegatie van bevoegdheid
Griekenland
Europese Centrale Bank
EURIBOR
euro
monetaire crisis
Internationaal Muntfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2576/1 Wetsontwerp 28/4/2010
4-1787/1 4-1787/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/5/2010
4-1787/2 4-1787/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
K. 52-2576/2 Verslag namens de commissie 5/5/2010
K. 52-2576/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/5/2010
4-1787/3 4-1787/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/4/2010   Indiening Doc. K. 52-2576/1
4/5/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2576/2
5/5/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 5-27
5/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-20/o0)
Integraal verslag nr. 153, p. 35-36
Doc. K. 52-2576/3
5/5/2010   Aanneming zonder amendering
29/4/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/30 4-82/30 (PDF)
29/4/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/30 4-82/30 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1787/1 4-1787/1 (PDF)
5/5/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-9/o0) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1787/3 4-1787/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Verzending naar commissie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
5/5/2010   Bespreking
5/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
5/5/2010   Aanneming zonder amendering
5/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1787/2 4-1787/2 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
25/5/2010   Bekendmaking (31866)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/5/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2010 5 10/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/5/2010 15 20/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2010 25/5/2010, blz 31866