S. 4-1451 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
Dirk Claes    Wouter Beke    Elke Tindemans    Tony Van Parys    Hugo Vandenberghe   

belastingaftrek
gift
belasting van natuurlijke personen
inkomstenbelasting
vereniging
Europese Economische Ruimte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1451/1 4-1451/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2009
4-1451/2 4-1451/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2009   Indiening Doc. 4-1451/1 4-1451/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
15/10/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2009   Verzending naar commissie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
18/11/2009   Bespreking
18/11/2009   Vervalt
ten gevolge de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-1469/1
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1451/2 4-1451/2 (PDF)
3/12/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 3/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 18/11/2009, 24/11/2009