S. 4-221 Dossierfiche K. 52-1065

Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Etienne Schouppe    Els Schelfhout    Elke Tindemans   

microkrediet
belastingaftrek
prijsindex
werkloosheidsverzekering
belasting van natuurlijke personen
aandeel
beleggingsmaatschappij
durfkapitaal
ontwikkelingshulp
microfinanciering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-221/1 4-221/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
4-221/2 4-221/2 (PDF) Amendementen 21/11/2007
4-221/3 4-221/3 (PDF) Amendementen 3/12/2007
4-221/4 4-221/4 (PDF) Amendementen 11/3/2008
4-221/5 4-221/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2008
4-221/6 4-221/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2008
4-221/7 4-221/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/4/2008
K. 52-1065/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1065/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1649/1.
Doc. 4-221/1 4-221/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
Doc. 4-221/7 4-221/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
21/11/2007   Bespreking
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Hoorzitting met de heer Loic De CanniŤre, Managing Director van Incofin
16/1/2008   Hoorzitting met de heer Hugo Couderť, directeur Alterfin
16/1/2008   Hoorzitting met de heer Bert Van Thienen, coŲrdinator Oikocredit-be cvso
16/1/2008   Hoorzitting met de heer Bernard Bayot, directeur Rťseau financement alternatif
16/1/2008   Gedachtewisseling
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Bespreking
19/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Bespreking
19/3/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
19/3/2008   Aanneming na amendering
19/3/2008   Tekst aangenomen Doc. 4-221/6 4-221/6 (PDF)
19/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-221/5 4-221/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1065/1
29/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 102
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 54-57
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 70-71
Doc. K. 52-1065/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
4/7/2008   Bekendmaking (35626-35627)
25/9/2008   Erratum (49897)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/4/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/11/2007, 16/1/2008, 12/3/2008, 19/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/4/2008 60 9/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2008 4/7/2008, blz 35626-35627
Errata
Op 25/9/2008, blz 49897