Auteurs- en sprekersregister betreffende "Galand Paul" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering (2-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2469 2-47 p. 2469 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De Palestijnse kinderen die worden vastgehouden door IsraŽl (Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind) (2-685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 38-41 2-180 p. 38-41 (PDF)
De agressie met dodelijke afloop waarvan een dakloze het slachtoffer is geworden te Gosselies en het gevaar dat uitgaat van groepen extremistische hooligans, van wie een lid betrokken was bij de doodslag (Bescherming van daklozen - Infiltratie van extreem rechts in supporterskringen) (2-558)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 23-24 2-105 p. 23-24 (PDF)
De alarmerende berichten uit het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie) (2-703)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 6-7 2-141 p. 6-7 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan de heropbouw van de bezette gebieden (Kosten van de heropbouw van de Palestijnse steden - Geldbehoefte van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) - Bijdrage van BelgiŽ - Houding van BelgiŽ en de EU ten opzichte van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten) (2-783)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 39-42 2-210 p. 39-42 (PDF)
De bijeenroeping van het evaluatiecomitť voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-835)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden (2-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-13
p. 24-29 2-13 p. 24-29 (PDF)
  2-13
p. 29-33 2-13 p. 29-33 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De door Test-Aankoop onthulde bacteriŽle besmetting van te koop aangeboden kippen (Gezondheidsrisico's voor de verbruikers - Controle op de continuÔteit in de koudeketen) (2-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-196
p. 14-16 2-196 p. 14-16 (PDF)
De drugsproblemen in de gevangenis (Drugsgebruik - Drugshandel) (2-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 60-62 2-84 p. 60-62 (PDF)
De ernstige ontsporing van de toestand in het Midden-Oosten (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gevechten in Kisangani (2-167)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 19-29 2-55 p. 19-29 (PDF)
De gevolgen van de ramp met de Tricolor en het aanhoudend gevaar voor ongevallen (2-1220)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-265
p. 40-43 2-265 p. 40-43 (PDF)
De herziening van de internationale verdragen over drugs (Te strikte reglementering) (2-1280)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-275
p. 31-34 2-275 p. 31-34 (PDF)
De juridische bijstand (Herziening van het plafond voor het verlenen van de bijstand en verhoging van de budgettaire enveloppe) (2-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 14-15 2-273 p. 14-15 (PDF)
De lopende onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst over de handel in diensten (Liberalisering van de handel in diensten) (2-941)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 82-85 2-264 p. 82-85 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (2-625)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 58-63 2-164 p. 58-63 (PDF)
De nasleep van de aanvaring van het wrak van de Tricolor door de olietanker Vicky en de veiligheid van de scheepvaart rond het wrak (Werking van de crisiscel - Naleving van de zeevaart- en signalisatieregels) (2-1190)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De recente alarmerende ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in TunesiŽ (2-399)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-81
p. 16-18 2-81 p. 16-18 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001 (Preventie en hulpverlening in de drugsproblematiek) (2-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 58-61 2-59 p. 58-61 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De sluiting van de Belgische ambassade in Sarajevo (2-676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 47-50 2-178 p. 47-50 (PDF)
De staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming (Overpompen van de olie) (2-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (2-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 37-40 2-57 p. 37-40 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Borstkankerscreening - Oncologische zorgprogramma's - Terugbetalingen) (2-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 52-56 2-81 p. 52-56 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De toepassing van het samenwerkingsakkoord over het armoedebeleid en over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het Belgisch en Europees beleid (2-462)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
De toestand in Spaans Baskenland (Oplaaiend geweld van een extremistische minderheid, de ETA - Steun aan de Spaanse democraten) (2-599)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 12-13 2-112 p. 12-13 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-66)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 47-54 2-29 p. 47-54 (PDF)
De uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 27-30 2-65 p. 27-30 (PDF)
De uitvoering van de afspraken inzake de aanpak van milieucriminaliteit (Uitvoering van het Federaal Veiligheidsplan - Inspectiediensten - Milieuhandhavingswetgeving - Milieucriminaliteit op zee - Vorming van de bevoegde instanties) (2-894)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-247
p. 80-85 2-247 p. 80-85 (PDF)
De vernietiging van de Palestijnse staatsstructuur door de IDF (IsraŽlische defensiemacht - Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De voorzorgsmaatregelen als gevolg van de grotere risico's die de Kfor-militairen thans in Kosovo lopen (2-169)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-32
p. 11-13 2-32 p. 11-13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Galand, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (Statuut - Financiering - Overleg met de exportindustrie - Aantal personeelsleden - Internationale beurzen - Overbrenging van de zetel van bedrijven van Brussel naar het Vlaamse of Waalse Gewest en splitsing van de sociale zekerheid) (2-707)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 14-18 2-181 p. 14-18 (PDF)
Het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten - Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten [GATS] - Uitzondering van de diensten verleend in de uitoefening van de overheidsbevoegdheid - Gelijkheidsbeginsel onder alle mensen - Ontwikkelingslanden - Volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid - Nieuwe informatie- en communicatietechnologie - Taak van de overheidsdiensten - Houding van BelgiŽ en de UE - Aan de gang zijnde onderhandelingen - Diensten die de EU wil zien liberaliseren in de andere WTO-lidstaten) (2-799)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 51-57 2-210 p. 51-57 (PDF)
Het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve (Overbevolking van de psychiatrische vleugels van sommige gevangenissen - Internering van mentaal gehandicapten voor feiten van seksueel misbruik - Akkoord met het Waalse Gewest) (2-782)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 33-37 2-203 p. 33-37 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bunkeren op zee (Enorme risico's - Gevolgen voor het mariene milieu) (2-450)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-110
p. 67-69 2-110 p. 67-69 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s) (2-157)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 59-62 2-57 p. 59-62 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het rapport van het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen over vakbondsmensen die in 2001 vermoord werden of verdwenen zijn of het slachtoffer zijn geworden van andere vormen van agressie (Sociale aspecten van de mondialisering - Maatregelen ten gunste van vrije vakverenigingen op wereldvlak - Bescherming van vakbondsmensen - Rol van de Internationale Arbeidsorganisatie) (2-1035)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-214
p. 6-8 2-214 p. 6-8 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ met betrekking tot de liberalisering van de handel in diensten in het kader van de Algemene Overeenkomst over de Handel in Diensten, met het oog op de OESO-VS-Conferentie over de commercialisering van de educatieve diensten (Conferentie in Washington op 23 en 24 mei 2002) (2-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 16-19 2-204 p. 16-19 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
Het verbod voor kinderen om deel te nemen aan de plattelandsklassen van hun school omdat hun familie asiel heeft aangevraagd (2-1302)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 12-15 2-284 p. 12-15 (PDF)
Het voorkomen van mishandeling van bejaarden en de maatregelen die daartegen genomen worden (Veroudering en afhankelijkheid - "Maximale factuur" - Financiering rust- en verzorgingstehuizen) (2-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 56-58 2-81 p. 56-58 (PDF)
Het voorkomen van olievervuiling op de Noordzee (Schipbreuk en berging van de Tricolor - Fysieke beloodsing van de schepen - Probleem van het clandestien spoelen van olietankers) (2-946)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-267
p. 53-59 2-267 p. 53-59 (PDF)
Het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden (en de eerbiediging van de rechten van de vrouw in Marokko - Betrekkingen Algerije-Marokko) (2-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 13-16 2-31 p. 13-16 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1018/1
p. 1-189 2-1018/1 p. 1-189 (PDF)
  Verslag namens de heren Galand en Wille en mevrouw Lizin
2-1018/2
p. 1-5 2-1018/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Administratieve vereenvoudiging
2-224
p. 18 2-224 p. 18 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 18 2-224 p. 18 (PDF)
   Bestrijding van de digitale kloof
2-224
p. 19 2-224 p. 19 (PDF)
   Bevoegdheid van de Sociale Inspectie in het kader van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
2-224
p. 19 2-224 p. 19 (PDF)
   FinanciŽle aanmoediging van kinesitherapeuten die uit het beroep wensen te stappen
2-224
p. 19 2-224 p. 19 (PDF)
   Politiehervorming - Financiering
2-224
p. 18 2-224 p. 18 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering
2-224
p. 18 2-224 p. 18 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-224
p. 18 2-224 p. 18 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-224
p. 17 2-224 p. 17 (PDF)
   Wijzigingen wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : taken en efficiŽntie van de controles)
2-224
p. 19 2-224 p. 19 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van de heer Galand
2-1390/6
p. 1-27 2-1390/6 p. 1-27 (PDF)
   Arbeidsongevallenwet (Overheidssector) : rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid
2-1390/6
p. 3-4 2-1390/6 p. 3-4 (PDF)
   Begrotingsfonds om de veiligheid op Europese toppen in Brussel te waarborgen
2-1390/6
p. 2 2-1390/6 p. 2 (PDF)
  2-1390/6
p. 7-9 2-1390/6 p. 7-9 (PDF)
  2-1390/6
p. 9 2-1390/6 p. 9 (PDF)
   Budgettaire inhouding van 13,07% op de Copernicuspremie
2-1390/6
p. 3 2-1390/6 p. 3 (PDF)
   Copernicushervorming : verlenging van de machtiging aan de Koning m.b.t. het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
2-1390/6
p. 6-7 2-1390/6 p. 6-7 (PDF)
   Cumulatie van beroepsactiviteiten (Overheidssector)
2-1390/6
p. 5-6 2-1390/6 p. 5-6 (PDF)
   Inschakeling van het CALOG-personeel in het Waals gewest (Loonschalen)
2-1390/6
p. 2-3 2-1390/6 p. 2-3 (PDF)
  2-1390/6
p. 9 2-1390/6 p. 9 (PDF)
   Overgaan ambtenaren van het vroegere ministerie van Ambtenarenzaken naar het kader van de federale politie
2-1390/6
p. 7 2-1390/6 p. 7 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-1390/6
p. 7 2-1390/6 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet 22 juli 1993 houdende maatregelen ambtenarenzaken : Copernicushervorming, "personeelsplan" en aanwerving contractuelen
2-1390/6
p. 4-5 2-1390/6 p. 4-5 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale zaken) uitgebracht door mevrouw de Bethune en de heer Galland
2-725/1
p. 1-125 2-725/1 p. 1-125 (PDF)
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 16 2-233 p. 16 (PDF)
   Herwaardering van de intellectuele prestatie van de arts
2-233
p. 17 2-233 p. 17 (PDF)
   Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-233
p. 18 2-233 p. 18 (PDF)
   Stijging van de ontwikkelingshulp
2-233
p. 16 2-233 p. 16 (PDF)
   Toestand in het Midden-Oosten
2-233
p. 17 2-233 p. 17 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-233
p. 17-18 2-233 p. 17-18 (PDF)
   Versterking van onze overheidsbedrijven - NMBS
2-233
p. 17 2-233 p. 17 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 46-47 2-146 p. 46-47 (PDF)
   Opsporing van borstkanker
2-146
p. 46 2-146 p. 46 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 45-46 2-146 p. 45-46 (PDF)
  2-146
p. 47 2-146 p. 47 (PDF)
Stichtingsverdrag van het Internationaal Strafgerechtshof - Toetredingsvoorwaarden voor de toekomstige lidstaten van de Europese Unie - Bijzonder aspect (2-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1476-1477 2-30 p. 1476-1477 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag (2-1075)      
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Galand
2-1075/2
p. 1 2-1075/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten) (2-1270)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heren Maertens, Cornil en Galand
2-1270/1
p. 1-3 2-1270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie (2-901)      
  Voorstel van de heren Galand en Dubiť
2-901/1
p. 1-8 2-901/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Galand
2-901/2
p. 1-2 2-901/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-164
p. 34-40 2-164 p. 34-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-175
p. 50-51 2-175 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Amendement nr 10 van de heer Galand
2-1100/3
p. 3 2-1100/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen (Organisatie van een maatschappelijk debat - Toelatingsvoorwaarden veldproeven en ggo-teelten) (2-1119)      
  Voorstel van de heren Malcorps en Galand
2-1119/1
p. 1-9 2-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt (2-1591)      
  Voorstel van de heren Cornil, Galand en Mahoux en van mevrouw Nagy
2-1591/1
p. 1-7 2-1591/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Bespreking
2-78
p. 26-33 2-78 p. 26-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ (2-956)      
  Amendement nr 3 van de heer Galand
2-956/3
p. 1 2-956/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
2-956/4
p. 1-7 2-956/4 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-219
p. 38-39 2-219 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed hiervan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (2-1505)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck en de heer Galand
2-1505/1
p. 1-2 2-1505/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Verslag van de heer Galand
2-1174/4
p. 1-4 2-1174/4 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (2-1299)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1299/1
p. 1-4 2-1299/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Algemene bespreking
2-210
p. 21-30 2-210 p. 21-30 (PDF)
  2-210
p. 31-33 2-210 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Algemene bespreking
2-139
p. 8-14 2-139 p. 8-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendementen nrs 23 tot 28 van de heren Dubiť en Galand
2-422/4
p. 6-10 2-422/4 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (FinanciŽle toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Maximumfactuur naargelang het inkomen van het gezin of naargelang de sociale categorie waar men deel van uitmaakt) (2-1117)      
  Algemene bespreking
2-208
p. 30-35 2-208 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 (2-377)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 5-8 2-55 p. 5-8 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Galand, Mahoux, Monfils, Geens en Dallemagne
2-57
p. 29-31 2-57 p. 29-31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 (2-1070)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Galand
2-201
p. 47 2-201 p. 47 (PDF)
  2-201
p. 66-67 2-201 p. 66-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 december 1997 (2-380)      
  Verslag van de heer Galand
2-380/2
p. 1-3 2-380/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (2-1005)      
  Verslag van de heer Galand
2-1005/2
p. 1-6 2-1005/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te GenŤve op 19 juni 1997 (2-379)      
  Verslag van de heer Galand
2-379/2
p. 1-2 2-379/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 (2-1274)      
  Verslag van de heer Galand
2-1274/2
p. 1-2 2-1274/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 6-12 2-31 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994 (2-445)      
  Verslag van de heer Galand
2-445/2
p. 1-3 2-445/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (ECE-Rivierenverdrag - Internationale samenwerking inzake gebruik en bescherming van grensoverschrijdende zoetwatervoorraden) (2-406)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 11-14 2-55 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Bouarfa en de heren Galand, Barbeaux en Mahoux
2-223
p. 29-31 2-223 p. 29-31 (PDF)
  2-223
p. 45 2-223 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Verslag van de heer Galand
2-288/12
p. 1-5 2-288/12 p. 1-5 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Galand
2-288/15
p. 1-6 2-288/15 p. 1-6 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie (Tweede behandeling)
2-172
p. 31 2-172 p. 31 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-175
p. 33-35 2-175 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219) (2-1563)      
  Verslag van de heer Galand
2-1563/2
p. 1-3 2-1563/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging (2-1579)      
  Verslag van de heer Galand
2-1579/2
p. 1-3 2-1579/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48-49 2-287 p. 48-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake adoptie - Territoriale bevoegdheid) (2-1429)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck en de heer Galand
2-686/1
p. 1-5 2-686/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 23 van de heer Galand c.s.
2-244/4
p. 15-16 2-244/4 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Galand en mevrouw Nagy
2-244/5
p. 1-2 2-244/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 32 tot 36 en 52 van de heer Galand
2-244/5
p. 4-6 2-244/5 p. 4-6 (PDF)
  2-244/5
p. 13 2-244/5 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 64 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/6
p. 3 2-244/6 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 71, 93 en 95 van de heer Galand
2-244/6
p. 12-13 2-244/6 p. 12-13 (PDF)
  2-244/6
p. 28-29 2-244/6 p. 28-29 (PDF)
  2-244/6
p. 30 2-244/6 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 109, 110 en 118 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/8
p. 1-2 2-244/8 p. 1-2 (PDF)
  2-244/8
p. 7-8 2-244/8 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 119, 122 en 133 tot 135 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/9
p. 1 2-244/9 p. 1 (PDF)
  2-244/9
p. 2-3 2-244/9 p. 2-3 (PDF)
  2-244/9
p. 7-8 2-244/9 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 128 tot 130 van de heer Galand
2-244/9
p. 5-6 2-244/9 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 161 van de heer Galand
2-244/10
p. 16 2-244/10 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 157 en 158 van de heren Dubiť en Galand
2-244/10
p. 14-15 2-244/10 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 208 van de heren Galand en Vankrunkelsven
2-244/12
p. 21 2-244/12 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 209 van de heer Galand c.s.
2-244/12
p. 22 2-244/12 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 167 en 169 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/12
p. 1 2-244/12 p. 1 (PDF)
  2-244/12
p. 2 2-244/12 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 401 van de heren Dubiť en Galand
2-244/16
p. 62 2-244/16 p. 62 (PDF)
  Amendement nr 425 van mevrouw Nyssens en de heer Galand
2-244/16
p. 70 2-244/16 p. 70 (PDF)
  Amendementen nrs 355 en 365 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/16
p. 37-38 2-244/16 p. 37-38 (PDF)
  2-244/16
p. 41 2-244/16 p. 41 (PDF)
  Amendement nr 477 van de heer Galand c.s.
2-244/17
p. 19 2-244/17 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 475, 476 en 483 tot 485 van de heer Galand
2-244/17
p. 18-19 2-244/17 p. 18-19 (PDF)
  2-244/17
p. 28-31 2-244/17 p. 28-31 (PDF)
  Amendement nr 570 van de heer Galand c.s.
2-244/18
p. 43 2-244/18 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 645 van de heren Galand en Destexhe
2-244/19
p. 17 2-244/19 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 622 tot 629, 646 en 647 van de heer Galand
2-244/19
p. 8-10 2-244/19 p. 8-10 (PDF)
  2-244/19
p. 17-18 2-244/19 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 637 en 638 van de heer Galand en mevrouw de T'Serclaes
2-244/19
p. 13-14 2-244/19 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 780 en 781 van de heren Galand en Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 34-35 2-244/25 p. 34-35 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 40 van de heer Galand
2-246/2
p. 24 2-246/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 3, 15 en 38 van de heer Galand c.s.
2-246/2
p. 2 2-246/2 p. 2 (PDF)
  2-246/2
p. 11 2-246/2 p. 11 (PDF)
  2-246/2
p. 23 2-246/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 54 tot 56 en 64 van de heer Galand c.s.
2-246/3
p. 10-11 2-246/3 p. 10-11 (PDF)
  2-246/3
p. 15 2-246/3 p. 15 (PDF)
  Verslag van de heren Galand en Remans
2-246/5
p. 1-207 2-246/5 p. 1-207 (PDF)
  Amendement nr 71 van de heer Galand c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-246/8
p. 3-4 2-246/8 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-155
p. 34-38 2-155 p. 34-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw De Roeck en de heer Galand
2-695/2
p. 1-9 2-695/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 80 en 81 van mevrouw De Roeck en de heer Galand
2-695/6
p. 7-8 2-695/6 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 277 van de heren Colla en Galand, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 46 2-695/17 p. 46 (PDF)
  Amendementen nrs 220 tot 227, 229 tot 232 en 234 van mevrouw De Roeck en de heer Galand, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 22-25 2-695/17 p. 22-25 (PDF)
  2-695/17
p. 26-27 2-695/17 p. 26-27 (PDF)
  2-695/17
p. 27-28 2-695/17 p. 27-28 (PDF)
  Amendementen nrs 228, 233, 276, 278 en 279 van de heer Galand, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 25 2-695/17 p. 25 (PDF)
  2-695/17
p. 27 2-695/17 p. 27 (PDF)
  2-695/17
p. 46 2-695/17 p. 46 (PDF)
  2-695/17
p. 46 2-695/17 p. 46 (PDF)
  Amendement nr 346 van de heer Galand c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/23
p. 3 2-695/23 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 347 tot 349 van de heren Galand en Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/23
p. 3-4 2-695/23 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendementen nrs 25 en 35 van de heer Galand en mevrouw De Roeck
2-409/3
p. 5 2-409/3 p. 5 (PDF)
  2-409/3
p. 8 2-409/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 29, 41, 52 tot 59 en 61 van de heer Galand
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
  2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 12-14 2-409/3 p. 12-14 (PDF)
  2-409/3
p. 14 2-409/3 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Galand c.s.
2-409/9
p. 3 2-409/9 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 23-31 2-263 p. 23-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 31-34 2-263 p. 31-34 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Verslag van de heer Galand
2-86/2
p. 1-2 2-86/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Galand c.s.
2-11/2
p. 1-3 2-11/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 23 van de heer Galand
2-11/4
p. 6 2-11/4 p. 6 (PDF)
  2-11/4
p. 7 2-11/4 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-197
p. 30-32 2-197 p. 30-32 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Colla, Mahoux, Galand, Monfils en Thissen
2-199
p. 34-36 2-199 p. 34-36 (PDF)
  2-199
p. 52-53 2-199 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 142 van de heer Galand
2-12/11
p. 15 2-12/11 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 119 en 120 van de heer Galand en mevrouw KaÁar
2-12/11
p. 4 2-12/11 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie) (2-88)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendementen nrs 104, 115 tot 118, 122 en 126 van de heer Galand
2-256/9
p. 5 2-256/9 p. 5 (PDF)
  2-256/9
p. 8-10 2-256/9 p. 8-10 (PDF)
  2-256/9
p. 13-14 2-256/9 p. 13-14 (PDF)
  2-256/9
p. 15 2-256/9 p. 15 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje (waarin weergave van de plichten die voortvloeien uit de afstamming en de bepalingen m.b.t. het ouderlijk gezag) (2-1042)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw KaÁar
2-1042/1
p. 1-3 2-1042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (2-1146)      
  Voorstel van de heren Galand en Hordies c.s.
2-1146/1
p. 1-5 2-1146/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, met betrekking tot de antipersoonsmijnen (Absoluut verbod op antipersoonsmijnen) (2-178)      
  Voorstel van de heren Galand en Maertens
2-178/1
p. 1-2 2-178/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Verslag van de heer Galand
2-1455/2
p. 1-4 2-1455/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Recht van elke partij bij de strafprocedure om haar verklaringen af te leggen in de taal van haar keuze mits een beroep op de medewerking van een beŽdigd vertaler) (2-1529)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw KaÁar
2-1529/1
p. 1-2 2-1529/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (Toestand van de werkende kinderen) (2-14)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 45-49 2-46 p. 45-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de Veiligheid van de Staat en het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten (Wijziging wet 30 november 1998 houdende regeling van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten : definitie van de opdrachten van de Veiligheid van de Staat ; exclusiviteit van de opdrachten - Wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten : toezicht ; informatie van de Senaatscommissie belast met begeleiding van het Vast Comitť I ; vermelding "beperkte verspreiding" op de verslagen ; informatie over het gevolg dat gegeven is aan klachten ; uitbreiding van de bevoegdheden van de dienst EnquÍtes I - Wijziging wet 11 december 1998 betreffende classificatie en veiligheidsmachtigingen - Wijziging wapenwet 3 januari 1933) (2-1348)      
  Voorstel van de heren Hordies en Galand
2-1348/1
p. 1-11 2-1348/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (Wijziging artt. 345 e.v. BW inzake adoptie - Wet 31 maart 1987 : buiten het huwelijk geboren kind dat door zijn moeder is geadopteerd) (2-66)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999